معرفی خوشنویسان معاصر ایران

معرفی خوشنویسان معاصر ایران

معرفی خوشنویسان معاصر

غلامحسین امیرخانى فعالیت هنرى خود را زیر نظر استادانى چون سیدحسین و سیدحسن میرخانى آغاز کرد. پس از انقلاب مسئولیت ریاست انجمن خوشنویسان ایران را برعهده گرفت. شرکت در نمایشگاه‌هاى مختلف در خارج و داخل کشور بخش مهمى از فعالیت‌هاى استاد بشمار مى‌رود. آثار چاپى استاد عبارتند از: طلعت حق، گلچین سعدی، رسم‌‌الخط و جزوات آموزشى و مرقعات خوشنویسی، ترجیع‌بند هاتف، یادنامهٔ کلهر، دیوان حافظ، سرو سایه‌فکن، قصیده فرآنیه، صحیفه هستى و … استاد تاکنون در جایگاه‌هاى حساس هنرى و فرهنگى خدمات شایان توجهى در پیشبرد اعتلاى هنر خوشنویسى کشور انجام داده است.

معرفی خوشنویسان معاصر- غلامحسین امیرخانى

استاد احصایى با فراگیرى از محضر استاد حسین میرخانى و تفحص در خطوط قدما، به تمامى خطوط نستعلیق، شکسته نستعلیق، محقق و ثلث تسلط کامل یافت و در نقاشیخط نیز صاحب بینش و تخصصى ارزشمند شد. وى سال‌هاست که به‌عنوان عضو هیئت علمى دانشگاه‌هاى کشور به تدریس کاربرد خط و گرافیک در آثار هنرى اشتغال دارد. وى نمایشگاه‌هاى مختلفى در داخل و خارج از کشور برگزار و جوایز متعددى نیز کسب نموده است. اجراى ۸۰۰۰ مترمربع نقش برجسته نقاشیخط براى دانشکده ادبیات و مسجد‌الغدیر تهران، سفارتخانه ایران در امارات و … تحریر قرآن مجید به خط محقق از فعالیت‌هاى استاد مى‌باشد.

عباس اخوین شاگرد على‌‌آقا حسینی، از سال ۱۳۵۸ به‌عنوان مدرس و عضو شوراى‌عالى انجمن فعالیت مى‌کند. در سال ۱۳۷۱ مرکز کتابت و تعلیم ایران را تأسیس نمود و کتاب‌هایى از جمله سه جلد سرمشق‌هاى نستعلیق تهیه و تدوین کرده است. شرکت در نمایشگاه‌هایِ انفرادى و جمعى بخشى از فعالیت‌هاى استاد اخوین است. از آثار استاد مى‌توان به گنجینهٔ معرفت، رها، پویه، التفاضل، ارث، عجایب‌الحکایات، نرم‌افزار نستعلیق کلک، دفتر اول مثنوى معنوی، گزیدهٔ سخنان خواجه‌عبدا… انصاری، بحر عشق، پیام غدیر، دیوان حافظ و … اشاره کرد.

 عباس اخوین -معرفی خوشنویسان معاصر

آموزش خوشنویسى را از سال ۱۳۴۱نزد استاد سیدحسین میرخانى آغاز نمود. در سال ۱۳۵۲ پس از اخذ مدرک استادى به‌عنوان یکى از قدیمى‌ترین استادان معاصر خوشنویسى به ترتیب هنرجویان همت گماشت. استاد خروش در نقاشى نیز استعداد سرشارى دارد. تاکنون بیش از بیست عنوان کتاب اعم از متون کهن و اشعار شاعران کلاسیک و شاعران معاصر را خوشنویسى کرده است. خوشنویسى دیوان حافظ، رباعیات خیام، سفرنامه ناصرخسرو، یوسف و زلیخا، لیلى و مجنون و … از جمله آثار وى بشمار مى‌رود.

معرفی خوشنویسان معاصر - کیخسرو خروش

فعالیت هنرى خود را از سال ۱۳۲۹ با آموختن خوشنویسى نزد استاد سیدحسین میرخانى آغاز کرد. کتاب‌هاى درسى از سال ۱۳۳۳ به بعد بیشتر به خط وى تهیه و منتشر مى‌شدند و در سال ۱۳۵۶ مدرک استادى خود را دریافت کرد. تاکنون در نمایشگاه‌هاى مختلف داخل و خارج از کشور شرکت داشته و آثارى از جمله دیوان حافظ، دوبیتى‌هاى باباطاهر و … را خوشنویسى کرده است.

فعالیت هنرى خود را در ۱۳۴۷ نزد استاد سیدحسن میرخانى آغاز کرد و در ۱۳۶۷ همزمان با برپایى نمایشگاه‌ها از آثارش در موزه هنرهاى معاصر تهران درجهٔ استادى را دریافت نمود. زمینهٔ فعالیت رسولى نقاشیخط است اما همواره به خوشنویسى کلاسیک عشق ورزیده. تاکنون در نمایشگاه‌هاى داخلى و خارجى زیادى شرکت داشته و در مجموعه‌‌هاى نفیسى چون: جان جا نان، چهار فصل و یادگار عشق را به چاپ رسانده است.

معرفی خوشنویسان معاصر- جلیل رسولى

خوشنویسى را در سال ۱۳۴۶ در محضر استاد سیدحسن میرخانى شروع کرد. بعد به خط شکسته روى آورد و با تمرین آثار قدما بخصوص درویش عبدالمجید طالقانى و سید گلستانه، نقش تعیین‌کننده‌اى در ترویج و ارائه خط شکسته داشته باشد. بیش از ده مجموعه از آثار وى به خط شکسته به چاپ رسیده و نمایشگاه‌هاى داخلى و خارجى نیز برگزار نموده است.

معرفی خوشنویسان معاصر- یدالله کابلى خوانسارى

خوشنویسى را در سال ۱۳۳۶ نزد استاد سید حسین میرخانى شروع کرد. چند سال بعد بعنوان مدرس به تعلیم هنرجویان پرداخت. در سال ۱۳۵۹ موفق به اخذ درجهٔ استادى شد. وى در استان مرکزى تأثیرات مهمى در تربیت جوانان و گرایش آنها به خوشنویسى داشته است. کلک مشکین از آثار این استاد مى‌باشد.

پیام بگذارید