آنچه باید در مورد نقاشی خط بدانید

هر آنچه باید در مورد نقاشی خط بدانید

در کانال تلگرام پایگاه علمی سرگرمی چرخک عضو شوید

نقاشی خط

 

دیگر مقالات مرتبط با خط و خوشنویسی

در چند دههٔ اخیر بعضى از خوشنویسان به ترکیبى از خط و نقاشى دست زده‌اند؛ یعنى رنگ و نقاشى را در خدمت خوشنویسى گرفتن یا برعکس؛ و گاه تابلوهایى بدیع پدید آورده‌اند.

تابلوی نقاشی خط اثر استاد محمد احصایی
تابلوی نقاشی خط اثر استاد محمد احصایی

نقاشی خط کلمهٔ جدیدى نیست؛ زیرا تلفیق خط و نقاشى از دیرباز در تاریخ خط‌نگارى ملل مختلف مشاهده مى‌شود. به‌عنوان مثال کاربرد خط در کتیبه‌ها و اماکن مقدس و نیز روى ظروف، مهرها و … که از قدمت زیادى برخوردارند؛ اما نقاشیخط ب