تاج خروس رشته‌ای زرد

ـ نام علمی: Celosia argentea Century Yellow

تاج خروس رشته‌ای زرد

 

ـ خانواده: Amaranthaceae
ـ نام علمی: Celosia argentea Century Yellow
گیاه یک‌ساله به بلندی ۴۵ سانتی‌متر است که دارای برگ‌های بیضی کشیده بوده و گل‌های زردرنگ خوشه‌ای آن در تابستان ظاهر می‌شوند.
تاج خروس رشته‌ای زرد
ـ نیازها:
به مکان آفتابی و خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در بهار امکان‌پذیر است.
پیام بگذارید