بورس و بازار سرمایه و اقتصاد

آدرس کیف پول (Address یا ADDY)

1 views مهر ۲۳, ۱۴۰۱ حامد بنائی 0

آلت کوین (Altcoin) چیست؟

5 views مهر ۲۳, ۱۴۰۱ حامد بنائی 0

سوئیفت به چه معناست؟

44 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 3

جعاله چیست و انواع جعاله کدام است؟

77 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

بن کارت چیست؟

128 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 3

انواع قراردادها در بانک ​

55 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

ارزش پول ملی چگونه بالا و پایین می رود؟

51 views مهر ۱۱, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

USSD چیست؟

58 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

IBAN چیست ؟

60 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

Hot Money پول داغ

46 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 1

Grace Period یا دوره تنفس

72 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

Five Cs of Credit چیست؟

49 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 1

Ability to Pay قدرت پرداخت

21 views مهر ۷, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

سفته چیست و قانون درباره آن چه می گوید ؟

15 views مهر ۶, ۱۳۹۹ حامد بنائی 1

Accounting standards یا استانداردهای حسابداری

16 views مهر ۶, ۱۳۹۹ حامد بنائی 0

منظور از ارزش دفتری چیست؟

98 views دی ۲۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

منظور از ارزش اسمی چیست؟

144 views دی ۲۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

موسسه رتبه‌بندی چیست و چه کار می‌کند؟

102 views دی ۲۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 2

صکوک به چه معناست؟

86 views دی ۱۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قرارداد اختیار معامله چیست؟

87 views دی ۱۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

مجمع عمومی عادی چه وظایفی دارد؟

55 views دی ۱۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

مجمع عمومی مؤسس چه وظایفی بر عهده دارد ؟

14 views دی ۱۱, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

چند نوع صندوق سرمایه‌گذاری وجود دارد؟

5 views دی ۱۱, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

چند نوع صندوق سرمایه‌گذاری وجود دارد؟

16 views دی ۱۱, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

مجمع عمومی چیست و انواع آن کدام است؟

21 views دی ۱۱, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

بورس چیست؟

23 views دی ۱۱, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

چگونه سهام را نقد شونده کنیم؟

39 views آذر ۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

امیدنامه شرکت‌های بورسی چیست؟

47 views آذر ۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

نهادهای مالی در قانون بازار اوراق بهادار

25 views آذر ۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

راه های افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه

26 views آذر ۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

مدل بازار دارایی چیست؟

24 views آذر ۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قراردادهای آتی سهام چیست؟

18 views آذر ۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قرارداد آتی یا معاملات آتی (Futures) چیست؟

2 views آذر ۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قرارداد اختیار معامله (Option) چیست؟

28 views آذر ۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

Z

29 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 2

Y

48 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

X

25 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

W

23 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

V

19 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

U

11 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

T

17 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

S

19 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

R

22 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

Q

13 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

P

22 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

O

28 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

N

26 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

M

36 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

L

22 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

J

27 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

K

14 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

I

19 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

H

20 views آبان ۱۷, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

G

39 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

F

31 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

E

45 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

D

23 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

C

24 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

B

16 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

A

15 views آبان ۱۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

ن

18 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

م

11 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ق

12 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ف

10 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ع

17 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ط

14 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ض

12 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ص

11 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ش

10 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

س

15 views آبان ۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ر

19 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ذ

27 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

د

12 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

خ

9 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ح

17 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ج

30 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ت

11 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

ب

8 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

الف

26 views آبان ۲, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

تراز تجاری چیست؟

43 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

معاملات انتقالی

40 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

تراز پرداخت ها BOP

32 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

کارت بازرگانی چیست؟

18 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

مزایده و مناقصه چیست؟

17 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

دامپینگ چیست؟

18 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

مانیفست چیست؟

33 views مهر ۲۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

شاخص های قیمتی مواد خام (Commodity price index) چیست؟

46 views مهر ۲۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) به چه معناست؟

31 views مهر ۲۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

دستور Market Orders چیست؟

20 views مهر ۲۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

دستور Pending Order چیست؟

58 views مهر ۲۰, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

بالانس یا تراز حساب (Balance) چیست؟

205 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

سطح مارجین (Margin Level) چیست؟

3168 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 47

مارجین آزاد (Free margin) چیست؟

250 views مهر ۱۸, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

قرارداد اختیار معامله – آپشن (Option) چیست؟

23 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قرارداد آتی – فیوچر (Future) چیست؟

18 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قرارداد سلف – فوروارد (Forward) چیست؟

36 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

قرارداد لحظه ای – اسپات (Spot) چیست؟

193 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

شاخص دلار یا دلار ایندکس (USDX, DXY) چیست؟

430 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 8

آربیتراژ چیست؟

14 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

فارکس (Forex) چیست؟

22 views مهر ۱۶, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

انواع اعتبار اسنادی کدامند؟

26 views مهر ۱۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

برات چیست؟ شرایط صدور آن از چه قرار است؟

35 views مهر ۱۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

تفاوت «برات» و «ال سی» در چیست؟

22 views مهر ۱۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

حوالجات ارزی چیستند؟

15 views مهر ۱۵, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

بورس های مبادلات ارزی Foreign Exchange چیست؟

18 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

بورس اوراق بهادار Bond Market چیست؟

75 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

بورس های کالایی Commodity چیست؟

21 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

بورس سهام Stock چیست؟

58 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

چند نوع بورس در سطح جهانی وجود دارد؟

20 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

بورس چیست؟

14 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

شاخص های اقتصادی چه هستند؟

16 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

شاخص های اقتصادی / ۱۰ – کسب و کار (Business)

27 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

شاخص های اقتصادی / ۹ – مسکن (Housing)

30 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

شاخص های اقتصادی / ۸ – قیمت ها (Prices)

22 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

شاخص های اقتصادی / ۷ – مصرف کننده (Consumer)

26 views مهر ۱۴, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

شاخص های اقتصادی / ۶ – بازار کار (Labour Market)

27 views مهر ۱۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 1

شاخص های اقتصادی / ۵ – تولید ناخالص ملی(GDP)

18 views مهر ۱۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0

شاخص های اقتصادی / ۴ – نظام مالیاتی (Taxes)

18 views مهر ۱۳, ۱۳۹۷ حامد بنائی 0