پیش بینی آب و هوای جاده

از طریق سامانه زیر خواهید توانست آب و هوای مسیر جاده ای کشور را که یک طرف مقصد آن مشهد هست را قبل از حرکت خود ملاحظه نمایید
به دلیل حجم سامانه کمی صبر کنید تا لود شود و اگر با خطا مواجه شدید صفحه را رفرش نمایید