امداد و کمک های اولیه -سرمازدگی

سرمازدگی
دماى بدن در آب و هواى خیلى سرد مى‌تواند پائین بیاید. بدن در برابر این حالت یک سرى عکس‌العمل از خود نشان مى‌دهد. در صورت عدم موفقیت عکس‌العمل‌هاى جبرانى در جهت حفظ حرارت طبیعى بدن دماى بدن به‌تدریج از ۳۷ درجه به کمتر از ۳۵ درجه مى‌رسد. علائمى که در سرمازدگى مشاهده مى‌شود، از خفیف تا بسیار شدید، عبارتند از: احساس سرما و لرز، رنگ‌پریدگی، گیجى و کاهش سطح هوشیاری، سفتى عضلات و تکلم نامشخص، کبودى لب‌ها و انگشت‌ها، از دست‌دادن حافظه و قدرت شناخت، کاهش ضربان قلب و تنفس، کاهش فشارخون.
   اقدامات اولیه
در چنین شرایطى باید از گرم‌کردن ناگهانى فرد مستقیماً خوددارى کرده و به مصدوم کمک کنید تا به‌تدریج و با حرارت بدن خود دماى بدن را به‌حد طبیعى برساند.
 
به‌همین منظور باید فرد مصدوم را به مکانى گرم منتقل کرد و لباس‌هاى خیس او را درآورد و دور بدنش پتو بپیچید. اگر مصدوم بیهوش باشد علاوه بر انجام موارد فوق او را به پهلو بخوابانید. در صورتى‌که سرمازدگى در حد متوسط باشد مى‌توان از منابع حرارتى ملایم مثل کیسه آب گرم استفاده کرد ولى در سرمازدگى شدید نباید از منابع حرارتى مستقیماً استفاده شود چرا که مى‌تواند بسیار خطرناک باشد و بیمار دچار شوک شود. مصدوم اجازه نوشیدن مایعات و اجازه فعالیت ندارد. در صورت امکان دادن اکسیژن به وى بسیار حائز اهمیت است کنترل مرتب نبض و تنفس و در صورت لزوم و ایست قلبى – تنفسى انجام CPR ضرورى است.
نمایش نظرات (1)