با مدیتیشن و انواع آن آشنا شوید

اثرات مدیتیشن بر بدن

دردنیای پرمشغله امروز،انسانها به دنبال یک روش برای آرامش وسلامت روان خود هستند.که متاسفانه عده ای روشهای اشتباهی مثل مصرف انواع قرص های روان گردان ویا مواد مخدررا انتخاب میکنند. بااینکه روشهای بی خطرودرعین حال موثر برسلامت روان وجوددارد،مثل هیپنوتیزم ومدیتیشن و…که دارای فواید زیادی برای جسم وروح است.درادامه میخواهیم با مدیتیشن بیشتر آشنا شویم.

مدیتیشن

مدیتیشن که به معنای متمرکز کردن ذهن در بدن است انواع خاصی دارد.ودر تمام موارد شخص به آرامی تمام توجه خودرا به درون میبرد وبه یک آرامش جسمی وذهنی میرسد.

ازجمله فواید مهم این کاررا میتوان به آرامش، کاهش درد وافزایش بهبودی سلامت انسان اشاره کرد.

درمدیتیشن شخص افکار واحساسات خودرا خاموش نمیکند ،بلکه یادمیگیرد آنهارا بهتر درک کند.

اثرات مثبت مدیتیشن بربدن 

۱-کاهش استرس:

استرس که میتواند عامل بیماری ها واثرات مخرب زیادی بربدن باشد، یکی از مشکلات بزرگ جامعه امروزی شناخته شده، که برای برطرف کردن این عامل خطرناک مدیتیشن میتواند یک روش موثرباشد.

استرس آسیب های زیادی مثل اختلال در خواب، افسردگی وافزایش فشار خون را به بدن اعمال کند.

تحقیقات نشان داده که مدیتیشن میتواند علائم بیماری های ناشی ازاسترس را کاهش ودر برخی موارد بهبود دهد.به طور مثال میتوان سندروم روده تحریک پذیرکه یک اختلال استرس وفیبرومیالژی است را با مدیتیشن بهبود بخشید.

مدیتیشن وانواع آن
مدیتیشن وانواع آن

۲-کنترل اضطراب:

استرس واضطراب دارای یک رابطه مستقیم است یعنی اگر استرس کاهش یابد،اضطراب نیز کاهش پیدا میکند.

اختلالاتی  مثل هراس ها،اضطراب اجتماعی وافکار پارانویایی را اضطراب میتواند همراه داشته باشد.

مدیتیشن دراین مورد نیز میتواند موثرباشد واضطراب را کاهش دهد.

۳-بهبود بخشیدن به سلامت عاطفی:

مدیتیشن دارای اشکال متفاوتی است که برخی از آنها میتواند برروی احساسات شما تاثیرگذاشته،وآنها را به سمت دیدگاه مثبت تر سوق دهد.

۴- خودآگاهی بیشتر:

دربرخی از اشکال مدیتیشن شما میتوانید به درک قوی تری ازخود برسید. که با درک قوی تر ازخودتان شما میتوانید به رشد خود کمک کنید.

۵-توجه کردن به اطراف:

مدیتیشن میتواند قدرت تمرکز راافزایش بخشد که این باعث افزایش توجه بیشتر نسبت به اطراف میشود.

۶-کاهش کم حافظه بودن مربوط به سن:

همانطور که گفته شد مدیتیتشن میتواند توجه را افزایش دهد که این باعث جوان ماندن ذهن میشود.حتی در برخی موارد دیده شده که مدیتیشن علاوه بر بهبود حافظه مربوط به سالخوردگی ،تا حدودی حافظه را دربیماران مبتلا به زوال عقلی بهبود میبخشد.

۷- مهربان شدن:

درنوعی از مدیتیشن که باعث وسعت بخشیدن به احساسات وافکارمیشود، شخص مهربان تر شده ودوست داشتن در وی افزایش می یابد.  که باتمرین های بیشتر شخص میتواند بر کنترل خشم خود مدیریت کند.

۸-کمک کردن به مبارزه با اعتیاد:

اعتیاد که یک نوع وابستگی شدید به یک کار،مواد مخدر وقرص و… میباشد.

مدیتیشن یک نظم ذهنی  ایجاد میکندو قدرت اراده را افزایش میدهد، که ممکن است، باعث افزایش کنترل خود، شود تا وابستگی های خودرا کنار بگذارید.

۹-بهبود بخشیدن به خواب:

بی خوابی که ضرر های فراوان بر بدن میتواند برجای بگذارد،یکی از مشکلات نیمی از مردم جامعه شده است. مدیتیشن که باعث آزدی ذهن میشودبه بهبود خواب نیز کمک میکند.

۱۰-به کاهش درد کمک میکند:

تحقیقات نشان داده  بیمارانی که مدیتیشن انجام میدهند،در مراکزی ازمغز که برای کنترل درد است،حساسیت کمتری به درد را گزارش داده اند.

۱۱- باعث کاهش فشارخون میشود:

یکی ازفواید مدیتیشن بهبود سلامتی جسمی است ،که این کار با کاهش فشار برقلب صورت میگیرد.واین باعث سلامت قلب و بهبود ویا پیشگیری از بیماری های قلبی شود.

مدیتیشن وانواع آن
مدیتیشن وانواع آن

انواع مدیتیشن به صورت کلی

مدیتیشن انواع مختلفی دارد، اما به طور کلی به دودسته تقسیم بندی میشود:

۱-مدیتیشن تمرکزی:

دراین نوع  مدیتیشن  که تمرکز کردن فرد برروی یک چیز خاص است.که آن چیز میتواند تنفس ،یک تصویر واقعی یا خیالی، صدا یا یک عبارتی که درحال تکرار است،باشد.

حتی فرد میتواند برروی حرکات مانند حرکت یوگا ویا تای چی تمرکز کند.

این مدیتیشن را با نام های دیگری مثل مانترا نیز میشناسند.

۲-مدیتیشن تفکری:

این نوع مدیتیشن دقت را روی حواس افزایش میدهد.به عبارتی فرد بدون هیچ فعالیت خاصی فشار هایی که برذهن ویا حواس پنجگانه اش می آید را تخلیه می کند.

انواع مدیتیشن به صورت جزئی 

مدیتیشن وانواع آن
مدیتیشن و انواع آن

۱-مهربانی یک نوع مدیتیشن است:

در این نوع نگرش عشق ومهربانی فرد نسبت به همه چیز حتی دشمنانش پرورش پیدا میکند.عواطف مثبت راافزایش داده وافسردگی،اضطراب و استرس ناشی از یک حادثه را کاهش میدهد.

۲- مدیتیشن آرامش تدریجی یا اسکن بدن:

مدیتیشن اسکن بدن همانطور که از نامش پیداست،شخص به اسکن کردن بدن خود میپردازد. وباهدف اینکه فرد به تنش ها توجه کند واجازه انتشار به آنها را بدهد، اجرا می شود.

این نوع مدیتیشن میتواند با آرامش تدریجی که با خود همراه دارد،آهسته به درد مزمن کمک کند.برخی افراد از این مدیتیشن برای خواب آسوده و راحت استفاده میکنند.

۳- مدیتیشن ذهن آگاهی:

هدف این نوع مدیتیشن این است که افراد هشیارباشند و در لحظه زندگی کنند.دربسیاری از مدیتیشن ها موضوع ذهن آگاهی  بسیار مشاهده شده و مطالعات زیادی روی آن انجام شده است.

مدیتیشن ذهن آگاهی شامل موارد زیر میشود:

۱-کاهش تثبیت احساسات منفی

۲-بالا بردن تمرکز

۳-بهبود بخشیدن به حافظه

۴-کم کردن واکنش های احساسی

۵-بهبود دادن به رضایت روابط

 

۴-مدیتیشن آگاهی ازتنفس:

این نوع  مدیتیشن یک نوع مدیتیشن ذهن آگاهی نیز شناخته میشود.که فرد تنفس خودرا تحریک میکند.فرد به آرامی وبه طور عمیق نفس میکشد،و نفس های خودرا میشمارد ویا بر تنفس خود تمرکز میکند.

مدیتیشن آگاهی از تنفس مزایایی بسیار مشابه به مزایای مدیتیشن ذهن آگاهی دارد واگر بخواهیم مهم ترین آن را نام ببریم میتوان به انعطاف پذیری عاطفی آن اشاره کرد.

۵-یوگا:

یک نوع شکل فعال فیزیکی از انواع مدیتیشن است.وبسیار موثر برای بهبود بخشیدن اظطراب و افسردگی است.همچنین یوگا میتواند توانایی فیزیکی را بهبود دهد و درد را کاهش دهد. به طور مثال یوگای کندالینی بر توانایی فیزیکی بدن و بهبود درد موثراست.

۶-مدیتیشن ذن:

این نوع مدیتیشن که با نام ذاذن نیز شناخته میشود.بخشی از تمرینات بودایی است.

مدیتیشن ذن  به دلیل اینکه وضعیت بدنی خاص دارد باید زیر نظر یک مربی حرفه ای انجام شود.

میتوان گفت که این نوع مدیتیشن نیز شبیه به ذهن آگاهی است اما دارای نظم وانظباط  بیشتری است.

۷-مدیتیشنTranscendental:

این نوع مدیتیشن که افراد حرفه ای انجام میدهند،یک تفکر معنوی شناخته شده است.

که افراد در آن صعود میکنند و به کندی نفس میکشندو در آن محل میمانند.

افراد حرفه ای برروی یک سری  کلمات که مانترا نام دارد تمرکز میکنند.این کلمات براساس یک مجموعه پیچیده ای از اعوامل مشخص می شود.

۸
عالی
  • به این مقاله رای دهید ۸
منبع نمناک
نمایش نظرات (1)