برقراری یک ارتباط خوب در محیط کار

برقراری یک ارتباط خوب در محیط کار

اکثر افراد با سمت ها و منصب های مختلف هر روز به محل کارشان مراجعه می کنند. شاید به راحتی می توان گفت که محل کار می شود، خانه دوم افراد است، چرا که ساعات زیادی از روز را در آنجا سپری می کنند. زمانی که رنگ آرامش در این خانه دوم کمرنگ می شود، آرامش تک تک افراد از بین می رود. گاهی کارمندان روز شماری می کنند تا آخر هفته زودتر برسد.

استفاده درست  از ارتباطات کلامی و غیر کلامی  در محیط کار  می تواند به افراد کمک کند تا در فعالیتی که انجام می دهد، موفق باشند. در واقع وقتی این اتفاق بیافتد شخصی که از بیرون وارد می شود، احساس خوبی نسبت به این محیط کار پیدا می کند.گاهی آرزویش این است که در چنین محیطی کار کند. اما با کوچکترین موانع ارتباطی می توان دریافت که بازدهی کار کاهش یافته است. شاید در این برهه استفاده از مهارت های ارتباطی موثر در محل کار، بتواند اوضاع را بهتر کند.

موانع ارتباطی را شناسایی کنید

نکته حائز اهمیت در محل کار این است که ضرورت دارد، موانع ارتباطی از بین برود. تجربه محیطی پر از موانع ارتباطی اولین ضربه اش را بر پیکره کیفیت کار می زند. در نظر بگیرید، فرد جدیدی به محل کار شما اضافه می شود که ممکن است رفتارهایش مطلوب شما نباشد یا به نوعی می توان گفت شما را جذب نکرده باشد. گذر روزها و در کنار هم بودن می تواند به شناخت بهتر شما کمک کند. یک نکته را باید به یاد داشته باشید، دو فرزند از یک خانواده نمی توانند مثل هم باشند پس مطمئنا در محیط کار هم گاهی تفاوت های فرهنگی و تجربه ها متفاوت خواهد بود و همین موضوع مشکلاتی را بوجود می آورد چرا که پیام های ارتباطات کلامی و غیرکلامی با یکدیگر یکسان نیست، این موارد به نوعی اگر برطرف نشود موانع ارتباطی را بوجود می آورد.

کارکنانی که توانایی گوش دادن آنها نسبت به دیگران بالاتر است، اطلاعات ارزنده تری نسبت به دیگران دارند

ورود مسائل شخصی به محل کار ممنوع!

برخی کارکنان علاقه دارند مسائل شخصی شان را وارد محل کار کنند. شاید این موضوع قصدا صورت نگیرد اما رعایت نکردن آن در طولانی مدت تبعات خاص خود را دارد که بیشتر از همه خود فرد را مورد تهدید و آزار قرار می دهد. گاهی عنوان کردن مشکلات و رازهایی از  زندگی در محل کار منجر به شایعات بی اساس می شود و همین امر خود باعث آزار و اذیت فرد خواهد شد. در واقع با گفتن یک مسئله،گاهی حتی ارزش و جایگاه شخص در نظر همکاران به پایین ترین حد می رسد. به طور کلی باید یادمان باشد، اجازه ورود مسائل شخصی به محیط کار را ندهیم.

توانایی گوش دادن تان را بالا ببرید

نکته حائز اهمیت این است که بخشی از ارتباطات تبادل اطلاعات است، بخش مهم تر گوش دادن به مواردی است که دیگران می گویند. در واقع وقتی که دیگران حرف می زنند نباید در فکر جواب دهی به آنها باشید. مهم ترین عامل موفقیت در کار این است که خوب گوش کنید تا مطلبی را جا نیاندازید چرا که ممکن است یکی از وظایفی را که در محل کار به عهده شما گذاشته اند به درستی انجام ندهید. درک پیام از سوی شما و عملیاتی کردن آن، شما را یک پله بالاتر از دیگران قرار می دهد. کارکنانی که توانایی گوش دادن آنها نسبت به دیگران بالاتر است، اطلاعات ارزنده تری نسبت به دیگران دارند، پس خوب گوش کنید.

حریم شخصی خود را حفظ کنید

اطلاعات اعم از پیام های ایمیل و موبایل شما بسیار شخصی است. هنگامی که در محیط کار هستید توجه داشته باشید که اطلاعات محرمانه شما به بیرون درز نکند چرا که ممکن است موقعیت کاری شما را مورد  تهدید قرار دهد.

اعتماد سازی کنید

سعی کنید در محل کار نسبت به فرد خاصی حاشیه درست نکنید. ایجاد نگرش منفی نسبت به دیگران باعث می شود که در وهله اول خود شما مورد اتهام قرار گیرید و نگاه ها نسبت به شما تغییر کند. به یاد داشته باشید وقتی می توانید در محیط کار سنگ صبور دیگران باشید که رازهایی را که شنیده اید برملا نسازید.

پیام بگذارید