جملات الهام بخش و زیبا ۱

اولین سری از مجموعه جملات زیبا و الهام بخش که هر کدام از آنها می تواند شروعی دوباره برای پدیدآوردن افکار جدید در انسانها باشد را به شما عزیزان تقدیم می کنیم امیدوارم که مفید واقع شود .

20

23 22 21 19 18 17 10 11 12 13 14 15 16 9 8 7 6 5 4 3 2 1

پیام بگذارید