دانلود سرودهای انقلاب اسلامی

سرود های انقلاب اسلامی
ردیف

عنوان

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ ای ایران، ای مرز پر گهر ۴۹۱ ۰:۰۳:۲۰
۲ الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله ۶۰۸ ۰:۰۳:۲۵
۳ الله الله الله ، لا اله الا الله ۲,۶۰۰ ۰:۱۱:۰۵
۴ آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو ۵۳۲ ۰:۰۳:۳۷
۵ این پیروزی خجسته باد این پیروزی ۱,۹۷۲ ۰:۰۸:۲۴
۶ ۲۲ بهمن روز از خود گذشتن ۸۱۳ ۰:۰۴:۳۶
۷ شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار ۲۴۰ ۰:۰۱:۳۸
۸ آمده موسم فتح و ایمان .. بهمن خونین جاویدان ۱,۵۵۱ ۰:۰۶:۳۷
۹ بوی گل سوسن و یاسمن آید ۲۸۷ ۰:۰۱:۵۷
۱۰ مسلمانان به پا خیزید ۹۸۴ ۰:۰۴:۱۱
۱۱ ارمغان ۱۶۱ ۰:۰۰:۵۲
۱۲ آرمانم شهادت ۹۴۳ ۰:۰۵:۱۹
۱۳ از غم دل ۶۹۲ ۰:۰۳:۵۴
۱۴ از این انقلاب ۵۱۷ ۰:۰۲:۵۴
۱۵ آزاده مردی ۶۵۵ ۰:۰۳:۴۱
۱۶ برادر ۷۰۹ ۰:۰۳:۵۹
۱۷ برخیزید ۵۶۸ ۰:۰۳:۱۱
۱۸ بخوان هم وطن ۷۳۹ ۰:۰۴:۰۹
۱۹ چون آیی بر بالین من ۱۹۲ ۰:۰۱:۰۳
۲۰ دوره ی ایثار و کار ۶۶۱ ۰:۰۲:۰۱
۲۱ دشمن ۵۷۱ ۰:۰۳:۱۳
۲۲ انقلاب ۲۳۲ ۰:۰۱:۱۶
۲۳ هم رزم ۴۸۰ ۰:۰۲:۴۱
۲۴ حرف امام ۶۴۱ ۰:۰۳:۳۶
۲۵ پیرو خط امام ۴۶۳ ۰:۰۲:۳۵
۲۶ تو ای طلیعه ی سحر ۴۳۲ ۰:۰۲:۲۵
۲۷ سرود ملی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۸ ۰:۰۱:۰۰
۲۸  شعر انقلاب (آغاسی) ۲۰۵ ۰:۰۱:۲۳
۲۹ الله اکبر ۴۳۴ ۰:۰۲:۵۷
۳۰ ملت برای ارتش، ارتش برای ملت ۲۵۲ ۰:۰۱:۴۲
۳۱ ای بسیج، ای سرفرازان افتخار میهن اید ۵۹۰ ۰:۰۴:۰۱
۳۲ به لاله ی در خون خفته، شهید دست از جان شسته ۱,۲۲۹ ۰:۰۵:۱۴
۳۳ ای به امید کسان خفته ۵۸۶ ۰:۰۳:۵۹
۳۴ نصر من اله، جاودان نقش لقای تو ۷۲۳ ۰:۰۴:۵۵
۳۵ بهاران خجسته باد ۲۳۷ ۰:۰۱:۳۵
۳۶ خرمشهر، ای شهر شهیدان ۸۷۷ ۰:۰۵:۵۸
۳۷ من ایرانیم آرمانم شهادت ۷۹۹ ۰:۰۵:۲۷
۳۸ الا معمار و طراح حرم برخیز ۵۸۶ ۰:۰۳:۵۹
۳۹ هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید ۲۸۶ ۰:۰۱:۵۶
۴۰ نبودی با ما ببینی، که چه روزگاری داشتیم ۶۶۸ ۰:۰۴:۳۲
۴۱  هموطن کنون که سر زد از افق فروغ ایزدی ۷۶۵ ۰:۰۴:۲۰
۴۲  تا تو ای بهار تازه آمدی سروهای سر فراز آمدند ۷۰۲ ۰:۰۳:۵۸
۴۳ با آمدنت بهار دل پیدا شد ۸۴۱ ۰:۰۳:۳۵
۴۴ گلزار وطن ۱,۰۶۴ ۰:۰۴:۳۲
۴۵ هم پای جلودار ۲,۹۶۱ ۰:۱۲:۳۷
۴۶ خلبانان ، ملوانان ۹۶۰ ۰:۰۴:۰۵
۴۷ خمینی ای امام، ای مجاهد ای مظهر شرف ۱,۰۲۹ ۰:۰۴:۲۳
۴۸ سفر مبارک ۱,۰۹۸ ۰:۰۴:۴۱
۴۹ الله اکبر خمینی رهبر ۱,۱۰۳ ۰:۰۴:۴۲
۵۰ سپیده اولین بهار ۵۹۳ ۰:۰۲:۳۱
۵۱ وطنم (گلریز) ۸۱۱ ۰:۰۳:۲۷
۵۲ رهبرا از پی فرمان تو برخواستیم ۹۰۳ ۰:۰۵:۵۹
۵۳ الله الله الله.. مرد مسلمان ۱,۶۲۰ ۰:۰۴:۳۶
۵۴ آن زمان که بنهادم س به پای آزادی ۸,۷۵۶ ۰:۲۵:۰۰
۵۵ عاشقان سر مست ۳,۰۴۲ ۰:۰۸:۴۰
۵۶ آزادگان مژده ۱,۲۳۴ ۰:۰۳:۳۰
۵۷ به پیش به پیش ای دلاوران ۱,۰۵۸ ۰:۰۳:۰۰
۵۸ بت شکنی بت شکنی خمینی ۱,۴۳۰ ۰:۰۳:۲۵
۵۹ دیده بگشای ای برادر ۳,۱۳۲ ۰:۰۸:۵۶
۶۰ ای ایران ای آذر ایزد نشان ۱,۷۰۶ ۰:۰۴:۵۱
۶۱ ای سرباز ایرانی ۱,۴۳۰ ۰:۰۴:۰۴
۶۲ گاه سفر شد ۴,۴۲۶ ۰:۱۲:۳۷
۶۳ ایرانی، به هم زن بساط بت پرستی ۱,۳۵۴ ۰:۰۳:۳۷
۶۴ ژاله خون شد ۱,۳۵۰ ۰:۰۳:۵۰
۶۵ کاروان شهید ۱,۹۰۶ ۰:۰۵:۲۵
۶۶ خدا یکی و ایمان یکی .. ۷۱۰ ۰:۰۲:۰۰
۶۷ ما از برای حفظ دین می جنگیم ۱,۰۱۸ ۰:۰۲:۵۳
۶۸ مژده ظفر ۱,۲۴۶ ۰:۰۳:۳۲
۶۹ .. پیر ما را بوی پیراهن گرفت ۸,۱۹۰ ۰:۲۳:۲۳
۷۰ سلاح بر گیرید ۹۵۶ ۰:۰۲:۴۳
۷۱ سپیده ۱ ۱,۷۱۰ ۰:۰۴:۳۹
۷۲ سپیده ۲ ۱,۱۵۰ ۰:۰۳:۱۶
۷۳ ستمگر ۱,۰۹۶ ۰:۰۳:۰۷
۷۴ شهیدان ۱,۲۲۶ ۰:۰۳:۲۹
۷۵ شهید ای فروغ حق ۲,۱۵۰ ۰:۰۶:۰۷
۷۶ تیغ باید خون فشاند ۱,۵۰۶ ۰:۰۴:۱۷
۷۷ تو را به خون شهیدان ۱,۴۷۲ ۰:۰۴:۱۱
۷۸ یار دبستانی من ۱,۳۱۸ ۰:۰۳:۴۵
۷۹ الم نشرح لک صدرک ۸۰۱ ۰:۰۱:۵۰
۸۰ الله اکبر خمینی رهبر ۱,۱۷۱ ۰:۰۲:۴۵
۸۱ ارتش ۱,۷۷۵ ۰:۰۴:۱۳
۸۲ بابا خون داد ۲,۸۴۰ ۰:۰۲:۵۹
۸۳ بسیج بسیج به پیش ۱,۲۷۶ ۰:۰۳:۰۰
۸۴ باز آمدید ۱,۳۸۵ ۰:۰۳:۱۶
۸۵ بگو یا الله ۱,۷۸۱ ۰:۰۴:۱۴
۸۶ بزن فریاد سرخی ۲,۳۰۸ ۰:۰۵:۳۱
۸۷ اتحاد ۲,۵۶۴ ۰:۰۶:۰۹
۸۸ ای ارتش ۶۵۷ ۰:۰۱:۲۹
۸۹ ای برزگر ای کارگر ۱,۰۳۶ ۰:۰۲:۲۵
۹۰ ایران در راه ظفر ۸۵۵ ۰:۰۱:۵۹
۹۱ ایرانی ۱,۵۲۷ ۰:۰۳:۳۷
۹۲ ایرانیم با حماسه هم زادم ۱,۷۰۴ ۰:۰۴:۰۳
۹۳ ایثار ۵۶۸ ۰:۰۱:۱۶
۹۴ خدایا خدایا ۱,۹۰۷ ۰:۰۴:۳۲
۹۵ خجسته باد ۱,۹۳۷ ۰:۰۴:۳۷
۹۶ خوش آمدی به ایران ۲,۷۷۱ ۰:۰۶:۳۹
۹۷ من وارث ۹۷۰ ۰:۰۲:۱۵
۹۸ مرحبا بر این پیک خوش خبر ۱,۳۰۵ ۰:۰۳:۰۴
۹۹ مزن تو آتش غربی به قلب سنت ایرانی ۱,۶۳۱ ۰:۰۳:۵۲
۱۰۰ نینوا سراج ۱ ۱۱,۵۸۴ ۰:۲۸:۰۸
۱۰۱ نینوا سراج ۲ ۱۱,۹۷۷ ۰:۲۹:۰۵
۱۰۲ نیشتمان ۱,۸۰۵ ۰:۰۴:۱۷
۱۰۳ افق ۱,۶۳۱ ۰:۰۳:۵۲
۱۰۴ رزم مشترک ۱,۱۱۴ ۰:۰۲:۴۱
۱۰۵ شب است و چهره ی میهن سیاه ۱۱,۱۹۳ ۰:۲۷:۱۱
۱۰۶ شهید شهید شهید ۱,۸۳۳ ۰:۰۴:۲۲
۱۰۷ روح شجاعت درس آزادی ۱,۷۵۱ ۰:۰۴:۱۰
۱۰۸ تظاهرات ۱ ۱,۰۰۶ ۰:۰۲:۲۱
۱۰۹ تظاهرات ۲ ۴۸۶ ۰:۰۱:۰۵
۱۱۰ تظاهرات ۳ ۷۳۰ ۰:۰۱:۴۰
۱۱۱ تظاهرات ۴ ۹۷۳ ۰:۰۲:۱۶
۱۱۲ تظاهرات ۵ ۱,۲۹۱ ۰:۰۳:۰۲
۱۱۳ تظاهرات ۶ ۸۴۲ ۰:۰۱:۵۷
۱۱۴ تو قبله ی خلقی ۱,۲۷۷ ۰:۰۳:۰۰
۱۱۵ ۱۷ شهریور (درود ، درود ، درود) ۲,۴۴۰ ۰:۲:۳۳

منبع : سایت شهید آوینی

پیام بگذارید