دانلود سرودهای انقلاب اسلامی

سرود های انقلاب اسلامی
ردیف

عنوان

اجراحجم
(KB)
زمان
۱ای ایران، ای مرز پر گهر ۴۹۱۰:۰۳:۲۰
۲الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله ۶۰۸۰:۰۳:۲۵
۳الله الله الله ، لا اله الا الله ۲,۶۰۰۰:۱۱:۰۵
۴آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو ۵۳۲۰:۰۳:۳۷
۵این پیروزی خجسته باد این پیروزی ۱,۹۷۲۰:۰۸:۲۴
۶۲۲ بهمن روز از خود گذشتن ۸۱۳۰:۰۴:۳۶
۷شهید، راه تو افتخار، نام تو ماندگار ۲۴۰۰:۰۱:۳۸
۸آمده موسم فتح و ایمان .. بهمن خونین جاویدان ۱,۵۵۱۰:۰۶:۳۷
۹بوی گل سوسن و یاسمن آید ۲۸۷۰:۰۱:۵۷
۱۰مسلمانان به پا خیزید ۹۸۴۰:۰۴:۱۱
۱۱ارمغان ۱۶۱۰:۰۰:۵۲
۱۲آرمانم شهادت ۹۴۳۰:۰۵:۱۹
۱۳از غم دل ۶۹۲۰:۰۳:۵۴
۱۴از این انقلاب ۵۱۷۰:۰۲:۵۴
۱۵آزاده مردی ۶۵۵۰:۰۳:۴۱
۱۶برادر ۷۰۹۰:۰۳:۵۹
۱۷برخیزید ۵۶۸۰:۰۳:۱۱
۱۸بخوان هم وطن ۷۳۹۰:۰۴:۰۹
۱۹چون آیی بر بالین من ۱۹۲۰:۰۱:۰۳
۲۰دوره ی ایثار و کار ۶۶۱۰:۰۲:۰۱
۲۱دشمن ۵۷۱۰:۰۳:۱۳
۲۲انقلاب ۲۳۲۰:۰۱:۱۶
۲۳هم رزم ۴۸۰۰:۰۲:۴۱
۲۴حرف امام ۶۴۱۰:۰۳:۳۶
۲۵پیرو خط امام ۴۶۳۰:۰۲:۳۵
۲۶تو ای طلیعه ی سحر ۴۳۲۰:۰۲:۲۵
۲۷سرود ملی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۸۰:۰۱:۰۰
۲۸ شعر انقلاب (آغاسی) ۲۰۵۰:۰۱:۲۳
۲۹الله اکبر ۴۳۴۰:۰۲:۵۷
۳۰ملت برای ارتش، ارتش برای ملت ۲۵۲۰:۰۱:۴۲
۳۱ای بسیج، ای سرفرازان افتخار میهن اید ۵۹۰۰:۰۴:۰۱
۳۲به لاله ی در خون خفته، شهید دست از جان شسته ۱,۲۲۹۰:۰۵:۱۴
۳۳ای به امید کسان خفته ۵۸۶۰:۰۳:۵۹
۳۴نصر من اله، جاودان نقش لقای تو ۷۲۳۰:۰۴:۵۵
۳۵بهاران خجسته باد ۲۳۷۰:۰۱:۳۵
۳۶خرمشهر، ای شهر شهیدان ۸۷۷۰:۰۵:۵۸
۳۷من ایرانیم آرمانم شهادت ۷۹۹۰:۰۵:۲۷
۳۸الا معمار و طراح حرم برخیز ۵۸۶۰:۰۳:۵۹
۳۹هوا دلپذیر شد، گل از خاک بر دمید ۲۸۶۰:۰۱:۵۶
۴۰نبودی با ما ببینی، که چه روزگاری داشتیم ۶۶۸۰:۰۴:۳۲
۴۱ هموطن کنون که سر زد از افق فروغ ایزدی ۷۶۵۰:۰۴:۲۰
۴۲ تا تو ای بهار تازه آمدی سروهای سر فراز آمدند ۷۰۲۰:۰۳:۵۸
۴۳با آمدنت بهار دل پیدا شد ۸۴۱۰:۰۳:۳۵
۴۴گلزار وطن ۱,۰۶۴۰:۰۴:۳۲
۴۵هم پای جلودار ۲,۹۶۱۰:۱۲:۳۷
۴۶خلبانان ، ملوانان ۹۶۰۰:۰۴:۰۵
۴۷خمینی ای امام، ای مجاهد ای مظهر شرف ۱,۰۲۹۰:۰۴:۲۳
۴۸سفر مبارک ۱,۰۹۸۰:۰۴:۴۱
۴۹الله اکبر خمینی رهبر ۱,۱۰۳۰:۰۴:۴۲
۵۰سپیده اولین بهار ۵۹۳۰:۰۲:۳۱
۵۱وطنم (گلریز) ۸۱۱۰:۰۳:۲۷
۵۲رهبرا از پی فرمان تو برخواستیم ۹۰۳۰:۰۵:۵۹
۵۳الله الله الله.. مرد مسلمان ۱,۶۲۰۰:۰۴:۳۶
۵۴آن زمان که بنهادم س به پای آزادی ۸,۷۵۶۰:۲۵:۰۰
۵۵عاشقان سر مست ۳,۰۴۲۰:۰۸:۴۰
۵۶آزادگان مژده ۱,۲۳۴۰:۰۳:۳۰
۵۷به پیش به پیش ای دلاوران ۱,۰۵۸۰:۰۳:۰۰
۵۸بت شکنی بت شکنی خمینی ۱,۴۳۰۰:۰۳:۲۵
۵۹دیده بگشای ای برادر ۳,۱۳۲۰:۰۸:۵۶
۶۰ای ایران ای آذر ایزد نشان ۱,۷۰۶۰:۰۴:۵۱
۶۱ای سرباز ایرانی ۱,۴۳۰۰:۰۴:۰۴
۶۲گاه سفر شد ۴,۴۲۶۰:۱۲:۳۷
۶۳ایرانی، به هم زن بساط بت پرستی ۱,۳۵۴۰:۰۳:۳۷
۶۴ژاله خون شد ۱,۳۵۰۰:۰۳:۵۰
۶۵کاروان شهید ۱,۹۰۶۰:۰۵:۲۵
۶۶خدا یکی و ایمان یکی .. ۷۱۰۰:۰۲:۰۰
۶۷ما از برای حفظ دین می جنگیم ۱,۰۱۸۰:۰۲:۵۳
۶۸مژده ظفر ۱,۲۴۶۰:۰۳:۳۲
۶۹.. پیر ما را بوی پیراهن گرفت ۸,۱۹۰۰:۲۳:۲۳
۷۰سلاح بر گیرید ۹۵۶۰:۰۲:۴۳
۷۱سپیده ۱ ۱,۷۱۰۰:۰۴:۳۹
۷۲سپیده ۲ ۱,۱۵۰۰:۰۳:۱۶
۷۳ستمگر ۱,۰۹۶۰:۰۳:۰۷
۷۴شهیدان ۱,۲۲۶۰:۰۳:۲۹
۷۵شهید ای فروغ حق ۲,۱۵۰۰:۰۶:۰۷
۷۶تیغ باید خون فشاند ۱,۵۰۶۰:۰۴:۱۷
۷۷تو را به خون شهیدان ۱,۴۷۲۰:۰۴:۱۱
۷۸یار دبستانی من ۱,۳۱۸۰:۰۳:۴۵
۷۹الم نشرح لک صدرک ۸۰۱۰:۰۱:۵۰
۸۰الله اکبر خمینی رهبر ۱,۱۷۱۰:۰۲:۴۵
۸۱ارتش ۱,۷۷۵۰:۰۴:۱۳
۸۲بابا خون داد ۲,۸۴۰۰:۰۲:۵۹
۸۳بسیج بسیج به پیش ۱,۲۷۶۰:۰۳:۰۰
۸۴باز آمدید ۱,۳۸۵۰:۰۳:۱۶
۸۵بگو یا الله ۱,۷۸۱۰:۰۴:۱۴
۸۶بزن فریاد سرخی ۲,۳۰۸۰:۰۵:۳۱
۸۷اتحاد ۲,۵۶۴۰:۰۶:۰۹
۸۸ای ارتش ۶۵۷۰:۰۱:۲۹
۸۹ای برزگر ای کارگر ۱,۰۳۶۰:۰۲:۲۵
۹۰ایران در راه ظفر ۸۵۵۰:۰۱:۵۹
۹۱ایرانی ۱,۵۲۷۰:۰۳:۳۷
۹۲ایرانیم با حماسه هم زادم ۱,۷۰۴۰:۰۴:۰۳
۹۳ایثار ۵۶۸۰:۰۱:۱۶
۹۴خدایا خدایا ۱,۹۰۷۰:۰۴:۳۲
۹۵خجسته باد ۱,۹۳۷۰:۰۴:۳۷
۹۶خوش آمدی به ایران ۲,۷۷۱۰:۰۶:۳۹
۹۷من وارث ۹۷۰۰:۰۲:۱۵
۹۸مرحبا بر این پیک خوش خبر ۱,۳۰۵۰:۰۳:۰۴
۹۹مزن تو آتش غربی به قلب سنت ایرانی ۱,۶۳۱۰:۰۳:۵۲
۱۰۰نینوا سراج ۱ ۱۱,۵۸۴۰:۲۸:۰۸
۱۰۱نینوا سراج ۲ ۱۱,۹۷۷۰:۲۹:۰۵
۱۰۲نیشتمان ۱,۸۰۵۰:۰۴:۱۷
۱۰۳افق ۱,۶۳۱۰:۰۳:۵۲
۱۰۴رزم مشترک ۱,۱۱۴۰:۰۲:۴۱
۱۰۵شب است و چهره ی میهن سیاه ۱۱,۱۹۳۰:۲۷:۱۱
۱۰۶شهید شهید شهید ۱,۸۳۳۰:۰۴:۲۲
۱۰۷روح شجاعت درس آزادی ۱,۷۵۱۰:۰۴:۱۰
۱۰۸تظاهرات ۱ ۱,۰۰۶۰:۰۲:۲۱
۱۰۹تظاهرات ۲ ۴۸۶۰:۰۱:۰۵
۱۱۰تظاهرات ۳ ۷۳۰۰:۰۱:۴۰
۱۱۱تظاهرات ۴ ۹۷۳۰:۰۲:۱۶
۱۱۲تظاهرات ۵ ۱,۲۹۱۰:۰۳:۰۲
۱۱۳تظاهرات ۶ ۸۴۲۰:۰۱:۵۷
۱۱۴تو قبله ی خلقی ۱,۲۷۷۰:۰۳:۰۰
۱۱۵۱۷ شهریور (درود ، درود ، درود) ۲,۴۴۰۰:۲:۳۳

منبع : سایت شهید آوینی

نمایش نظرات (1)