دانلود کتاب الکترونیکی مجموعه قانون خدمت سربازی

مجموعه قانون خدمت سربازی
مجموعه قانون خدمت سربازی

مجموعه قانون خدمت وظیفه عمومی

مشتمل بر

  • قانون خدمت وظیفه عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
  • آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی
  • آئین نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون خدمت وظیفه عمومی
  • آئین نامه اجرائی ماده ۱۲ قانون خدمت وظیفه عمومی
  • آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی

نسخه بهمن ۱۳۹۰

حجم : ۶۴۷ کیلوبایت

  • دیگر مطالب مرتبط دانلود را نیز مشاهده کنید
پیام بگذارید