درسهایی برای شاد بودن در محل کار
به طور کلی پژوهش های انجام شده در زمینه شادکاری و اثرات آن بر زندگی و عملکردهای افراد درس هایی ساده اما بسیار مهم را در اختیار ما می گذارد که می توانیم با آموختن و عمل کردن به آنها, زمان باقی مانده از زندگی مان را بهتر و هدفمندتر سپری کنیم در ادامه به برخی از این درس ها اشاره می شود

به رویاهایتان احترام بگذارید

این خیلی مهم است که به رویاهایتان افتخار کنید و بکوشید آنها را تحقق بخشید. پس از هر فرصتی در محل کار برای پیشبرد آنها و تبدیل شان به واقعیت استفاده کنید، به ویژه تا زمانی که سالم و تندرست هستید. سلامتی نعمتی است که فقط وقتی به طور کامل قدرش را می دانید که از دستش داده اید.

 

از دغدغه ها و مشغله های کاری تان بکاهید.

با ساده کردن سبک زندگی و کاستن از دغدغه های کاری خود، عرصه را برای گزینه های دیگر باز خواهید گذاشت و از زندگی تان بیشتر لذت خواهید برد. وقتی برای زندگی و خودتان بیشتر وقت بگذارید، شادتر خواهید شد و فرصت های بیشتری پیش روی شما قرار خواهد گرفت.

 

برای زندگی و احساسات خود ارزش قائل شوید

شما نمی توانید در محل کارتان واکنش های دیگران را کنترل کنید. حتی آنها در وهله اول ممکن است نسبت به سخن گفتن شما درباره احساسات تان واکنش بد و تمسخرآمیز نشان دهند، اما در نهایت بیان احساسات از سوی شما، رابطه تان با دیگران را به سمت و سویی جدید و سالم تر هدایت می کند. شاید هم ارتباط های ناسالم و بی مورد شما را با دیگران متوقف سازد. در هر صورت شما برنده خواهید بود.

آری، زندگی انسان ها مانند قرار گرفتن آنها در اقیانوس بیکران است. برخی فقط به شنا کردن می پردازند و برخی دیگر، دل به دریا زده و به افق های دوردست می رسند و با کنکاش در سواحل دوردست، رویاهایشان را دنبال کرده و چیزهای بسیار کشف خواهند کرد. همه ما مسیرهای مختلفی را پشت سر گذاشته و چیزهای بسیار از خود باقی گذاشته ایم. اما باید بدانیم همه اینها در مقایسه با دریای نهفته در درون ما که همان گوهر ناب و بی نظیر ماست، مانند قطره ای ناچیز است. پس می توانیم، با هویدا ساختن گوهر درون مان، همه چیز را تغییر دهیم و به هر آنچه می خواهیم دست یابیم. استعدادها و دلبستگی های انسان مانند هر چیز دیگری در طبیعت دستخوش تغییر و تحول می شود و شکل های گوناگون به خود می گیرد. هر کدام از ما به عنوان یک شخص رویاهای متفاوتی را دنبال می کنیم و شرایط خاص خود را داریم. با این همه شناختن رویاهای راستین و فراهم ساختن شرایط لازم برای به واقعیت تبدیل کردن آنها باعث می شود ما همان کسی شویم که باید باشیم و هویدا ساختن گوهر درونی می تواند به ما در ارتباط با اینکه که هستیم و چه نوع زندگی را باید و می توانیم داشته باشیم، حس عمیق تری ببخشد.