دستمزد داوران جام جهانی ۲۰۱۸ فیفا دستمزد داورهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را مشخص کرد داوران در این رقابتها ۵۷ هزار و پانصد یورو دریافت می کنند در این مقاله آمار دستمزد داوران جام جهانی دو دوره گذشته نیز ذکر شده است

فیفا دستمزد داوران حاضر در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه را مشخص کرد که بر این اساس داوران حاضر در این رقابت ها هر کدام ۵۷ هزار و پانصد یورو دریافت می کنند.

فیفا به داوران جام جهانی ۲۰۱۸ خود که در سطح اول هستند مثل فلیکس بریچ، جونیت چاکر و پیتانا برای حضور در تورنمنت مبلغ ۵۷ هزار و پانصد یورو خواهد پرداخت.

کمیته برگزاری جام جهانی ۲۰۱۸ در ازای قضاوت هر بازی ۲۵۰۰ یورو برای داور وسط در نظر گرفته است. داور های کمک هم به ازای حضور در تورنمنت جام جهانی ۲۰ هزار یورو و حق الزحمه شرکت در هر بازی هزار و ششصد یورو دریافت خواهند کرد.

در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه داوران حرفه ای کشور ما هم حضور دارند و به قضاوت خواهند پرداخت.

منصوری ، فغانی و سخندان تیم داوری کشورمان در رقابت های جام جهانی روسیه هستند.

همچنین قابل ذکر است که در جام جهانی ۲۰۱۴، ۴۰ هزار و در جام جهانی ۲۰۱۰، ۲۸ هزار پانصد یورو بابت حضور در تورنمنت برای داوران در نظر گرفته شده بود.