ازبین بردن انرژی های منفی محیط خانه و کار+روش

چگونه می توانیم با راهکاری ساده ، انرژی های منفی در محل زندگی مان را کاهش بدهیم؟

سنگ نمک بگذارید !

راه حل از بین بردن انرژی های منفی در خانه ومحل کار چه می تواند باشد؟

خیلی ازاوقات ، یک سنگ نمک زیبا روی میز کار همکارتان دیده اید . اما علت آن را ندانسته اید یا ازاینکه بپرسید ، خجالت کشیده اید! اگر تابه حال از فواید سنگ نمک مطلع نبودید ، این پست را با دقت بخوانید .

از فواید سنگ نمک اطلاع دارید؟

 • فواید سنگ نمک

 • ترکیب شیمیایی سنگ نمک

ساختار اتمی کریستال های سنگ نمک ، الکتریکی است . این خاصیت سبب می شودکه کریستال نمک جامد ، به یک شکل هسنند . ترکیب شیمیایی سنگ نمک سبب یونیزاسیون شکل طبیعی نمک می شود . یونیزاسیون طبیعی ، شارژ الکتریکی را بوجود می آورد . شارژالکتریکی ناشی از یونیزاسیون ، درمجاورت بدن منجر به افزایش توان سیستم دفاعی انسان می شود .

 • پاکسازی هوای خانه

غیر از کریستال های موجود در شبکه بلوری سنگ نمک ، یون ها نیز تاثیربسیارمهمی دارند . این یون ها قادرخواهندبود تا گردوغبار محیط را جذب کنند . درنتیجه احساس خستگی ناشی از آلودگی های جوی محیط به مراتب کاهش پیدا می کند . بهتراست بدانید سنگ نمک ، تراکم ناشی از بوهای نامناسب را کاهش می دهد .از این رو احتمال حملات آسمی و آلرژیک کم خواهد شد .

 • متعادل کننده تابش الکترومغناطیس

براساس تئوری تابش الکترومغناطیسی ، پدیده ای موجی شکل است و این پدیده ی موجی شکل بصورت های مختلفی در محیط زندگی ما راه پیدا می کنند . برای جلوگیری از ورود این امواج ،  از سنگ نمک استفاده کنید !

 • بهبود مشکلات تنفسی

سنگ نمک در بهبود آسم و برونشت ، کاهش آلرژی تاثیربسزایی دارد . چون جریان خون سطوح تنفسی شما را به حرکت در می آورد .

مطالعات متحققان نشان داده است که یون های منفی موجود در سنگ نمک ، سبب افزایش تحرک مژکها می شود . ( به موهای ریز موجود در سلول های پوششی مجرای تنفسی ، مژک می گویند .) بدیهی است که یون های مثبت ، عکس این عمل را انجام می دهند .

در کل سنگ نمک مثل یک فیلتر عمل می کنند . یک فیلتر برای شش ها و دستگاه تنفسی شما .

ترکیب نمک و سرکه در یک لیوان

بااین ترکیب بیماری های منفی و چه بسا بیماری های روحی شما بتدیج کاهش می بابند . و خودتان بوضوح متوجه این امر خواهید شد!

مواد لازم :

 • نمک
 • سرکه سفید
 • آب
 • لیوان

مراحل (گام به گام) :

 • ابتدا از تمیزی لیوان تان ، اطمینان حاصل کنید .
 • نمک و سرکه را داخل لیوان تمیز بریزید .
 • آنها را باهم مخلوط کنید .
 • لیوان حاوی محتویات را در محلی که بیشتر اوقات آنجا هستید ، بگذارید .
 • لیوان را ۲۴ ساعت متوالی و دست نخورده همان جا بگذارید .
 • بعداز ۲۴ ساعت متوجه خواهیدشد که سطح نمک موجود در لیوان بالا آمده است .
 • مراحل قبل را آنقدر نکرارکنید تا سطح نمک پایین بیاید .

 

پیام بگذارید