روز خانواده و تکریم بازنشستگان چه روزی است؟

در تقویم روز خانواده چه روزی است؟

روز خانواده و تکریم بازنشستگان چه روزی است؟

روز خانواده و تکریم بازنشستگان مصادف با چه روزی است؟

روز خانواده و تکریم بازنشستگان

روز خانواده و تکریم بازنشستگان از سال ۱۳۸۶ که با ۲۵ ذی الحجه مصادف با نزول سورهٔ دهر (=سورهٔ انسان=سورهٔ هل أتی) در شأن امام علی(ع)، حضرت زهرا(س) و امام حسن و امام حسین(ع) و روز خانواده است. در تفویم رسمی کشور درج شده است.

و می توان دکر کرد که روز خانواده و تکریم بازنشستگان در هر سال، روزی است که در تقویم قمری مطابق با ۲۵ ذی الحجه باشد. 

جهت مشاهده مناسبت های بهمن ماه کلیک کنید 

دلیل نام گذاری روز خانواده چیست؟

پس از آن که امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) برای برآوردن حاجت خویش، سه روز روزه را نذر کرده بودند و نوبت به ادای آن رسید، در سه روز متوالی مسکین و یتیم و اسیری به دَرِ خانهٔ آن ها آمد و غذایی طلب کرد.

آن بزرگواران نیز غذای خود را به آن ها داده و خود با آب، افطار نمودند. این خانوادهٔ کریم در مقابل این عمل، هیچ جزایی را از افراد نخواستند و اجرِ خود را از خدا طلبیدند. در این هنگام بود که وحی بر پیامبر اکرم(ص) نازل شد و سورهٔ دهر یا انسان یا هل أتی در شأن امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) نازل گردید. روز نزول این سوره، ۲۵ ذی الحجه بود.

۲۵ ذی‌الحجه مصادف است با روز «تکریم خانواده و تکریم بازنشستگان»، علت انتخاب این روز شأن نزول آیه «هل اتی» در سوره الانسان که راجع به خانواده و استحکام پایه‌های آن است عنوان شده است.

روز جهانی خانواده چه روزی است؟

در ۲۰ سپتامبر سال ۱۹۹۳، سازمان ملل، سال ۱۹۹۴ را سال جهانی خانواده و روز ۱۵ مه را روز جهانی خانواده نامید.

نقش و اهمیت خانواده

خانواده تنها نظام اجتماعی است که در همه جوامع، از مذهبی و غیر مذهبی پذیرفته شده و در جوامع گوناگون دارای نقش، پایگاه و منزلت‏ های گوناگون است، با اینکه خانواده هسته ای کوچک از اجتماع است، در حیات اجتماعی مردم نقش و تأثیری فراوان دارد. خانواده هسته اول همه سازمانها و نهادهای اجتماعی است همه نقش های مربوط به ایجاد تمدن و انتقال مواریث و رشد و شکوفایی انسانیت به آن مربوط می شود و نیز همه سنت ها، عقاید و آداب ویژگی های فردی و اجتماعی از طریق خانواده به نسل جدید انتقال می یابد.
جامعه متشکل از خانواده هاست، مختصات آن از طریق روابط خانوادگی قابل توصیف است. اثر وجودی مفید و یا زیانبخش آن، به جامعه هم می رسد. ساخت و مشی آن در سکون یا اضطراب جامعه مؤثر است. انگیزه اعضایش در انگیزه های اجتماع تأثیر می گذارد. چگونگی مشی و سبک زندگی آن در اخلاق جامعه و در صحت یا بیماری آن نقشی مؤثر دارد.

جهت مشاهده مناسبت های بهمن ماه کلیک کنید 
پیام بگذارید