سایت های بورس و وابسته بورس

.: سایتهای بورس و وابسته به بورس :.

ردیف

نام پایگاه

آدرس پایگاه

۱

سازمان بورس و اوراق بهادار

www.seo.ir

۲

بورس اوراق بهادار تهران

www.irbourse.com

۳

شرکت بورس اوراق بهادار تهران

www.tse.ir

۴

شرکت فرابورس ایران

www.irfarabourse.com

۵

تالار بورس

www.talarebourse.com

۶

شبکه کدال

www.codal.ir

۷

شرکت بورس کالای ایران

http://ime.co.ir

۸

شرکت سپرده گزاری مرکزی اوراق بهادار

www.csdiran.com

۹

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

www.iiia.ir

۱۰

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران

www.sena.ir

۱۱

بورس نیوز

www.boursenews.ir

۱۲

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

www.tsetmc.com

۱۳

بازار بورس دات کام

www.bazarbors.com

۱۴

مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران

www.fipiran.com

۱۵

بورس۲۴

www.bourse24.ir

۱۶

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

www.bifund.ir

۱۷

سهام یاب

www.sahamyab.com

۱۸

(سجام (سامانه اطلاعات مشتریان

سجام 

۱۹

 تالار مجازی بورس ایران

 www.irvex.ir

۲۰

سایت کدال 

codal.ir