سایت های بورس و وابسته بورس

.: سایتهای بورس و وابسته به بورس :.

ردیف

نام پایگاه

آدرس پایگاه

۱

سازمان بورس و اوراق بهادار

www.seo.ir

۲

بورس اوراق بهادار تهران

www.irbourse.com

۳

شرکت بورس اوراق بهادار تهران

www.tse.ir

۴

شرکت فرابورس ایران

www.irfarabourse.com

۵

تالار بورس

www.talarebourse.com

۶

شبکه کدال

www.codal.ir

۷

شرکت بورس کالای ایران

http://ime.co.ir

۸

شرکت سپرده گزاری مرکزی اوراق بهادار

www.csdiran.com

۹

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

www.iiia.ir

۱۰

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران

www.sena.ir

۱۱

بورس نیوز

www.boursenews.ir

۱۲

فرابورسیان

www.farabourse.net

۱۳

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

www.tsetmc.com

۱۴

بازار بورس دات کام

www.bazarbors.com

۱۵

مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران

www.fipiran.com

۱۶

اطلاعات بورس اوراق بهادار: فریوران

www.irportfolio.com

۱۷

بورس۲۴

www.bourse24.ir

۱۸

ایران بورس آنلاین

www.iranbourseonline.com

۱۹

سروش

www.s0roush.com

۲۰

سهام سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری

www.cpfic.ir

۲۱

نرم افزار اطلاع رسانی بوس سرمایه گذاری ملت

www.irmic.com

۲۲

صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران

www.bifund.ir

۲۳

بورس شانس پول

www.boursepool.ir

۲۴

سهام یاب

www.sahamyab.com

۲۵

سایت بورسی

www.boursi.com

۲۶

بور۳۰

www.bor30.ir

۲۷

تحلیلگران حرفه ای بورس asey

www.asey.ir

۲۸

گروه نرم افزاری پسام

www.pasam.ir

۲۹

گام به گام با بورس ایران tcTarget

www.tctarget.com

۳۰

پارسیان سهام

www.parsiansaham.com

۳۱

بورس۷: آموزش بورس و تحلیلهای حرفه ای

www.bourse7.ir