مرور رده

سرگرمی

اطلاعات عمومی و سرگرمی در زمینه های مختلف از جمله تعبیر خواب، فال و طالع بینی و ….

تعبیر خواب ماهی

دیدن ماهی در خواب نیکو است به‌خصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می‌کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در…

تعبیر خواب آتش

اگر کسی بیرون آمدن آتش را از زمین ببیند و فروغ و روشنی آتش خیره‌اش کند، در آنجا می‌توان گنجی با ارزش را سراغ گرفت.