امداد و کمک های اولیه -سوختگی با مواد شیمیائی

سوختگی با مواد شیمیائی
مواد شیمیائى مى‌تواند اسیدى یا قلیائى بوده و به شکل‌هاى مختلف همچون مواد شوینده، پاک‌کننده و سفیدکننده، مایع باترى اتومبیل، مواد آزمایشگاهى در منازل و محل کار موجود است سوختگى با این مواد مى‌تواند از نوع شدیدترین سوختگى‌ها باشد که تا عمق زیادى در بدن نفوذ مى‌کند.
  اقدامات اولیه
بعد از تماس با چنین موادى بلافاصله محل سوختگى را با آب زیاد و حداقل به‌مدت ۲۰ الى ۳۰ دقیقه شستشو دهید.
اقدامات درمانى همانند سوختگى معمولى انجام مى‌شود. در صورت بالابودن شدت ضایعات مصدوم را به بیمارستان منتقل کنید. به‌هیچ‌وجه براى خنثى‌کردن ماده شیمیائى از ماده شیمیائى دیگرى استفاده نکنید و صرفاً با آب زیاد محل را شستشو دهید.
نمایش نظرات (1)