چه عواملی بر درک گذر زمان تاثیرمیگذارند؟

درک گذر زمان به چه چیزهایی بستگی دارد ؟

درک گذر زمان

در زندگی هر فرد زمان ، به یک گونه تعریف شده است . زمان برای خیلی از افراد زود و برای برخی دیگر دیر می گذرد . ازطرفی اشخاص نمی توانند سرعت گذر زمان را در زندگی شان تعیین کنند . البته سرعت گذر زمان در زندگی افراد وابسته به جو خانوادگی و محیطی است که آنها زندگی می کنند .

درک گذر زمان | عاملی مهم در تصمیم گیری افراد .

اولین عاملی که در تصمیم گیری افراد ، نقش بخصوصی دارد ، درک گذر زمان می باشد . یعنی شما باید تشخیص بدهید که در چه زمانی تصمیم می گبرید . از طرفی زمان مثل برق می گذرد . کسی نمی تواند آن را برگرداند . و یا با ماشین سرعت ، به زمان های آینده سفر کند . بنایراین این خود افراد هستند که باید نسبت به موقعیت زندگی شان ، برای خود تصمیم بگیرند . در اصل باید زندگی خودشان را بشناسند . وقتی دیر تصمیم به انجام کاری می گیرید ، دلیلش می تواند این باشد که دیگر برای شما آن چیز اهمیت کمتری دارد . اما وقتی بلافاصله تصمیم می گیرید ، نشامن می دهید که مدت ها به آن مسئله فکر می کرده اید . و هر لحظه منتظر آن بودید که راه حلی پیدا کنید . یا پیشنهاد بهتری نسبت به پیشنهاد های قبلی داشته یاشید .

خستگی | عامل تاثیرگذار در درک گذر زمان

وقتی شما خسته باشید ، مدام به ساعت نگاه می کنید . می خواهید هرچه زودتر زمان بگذرد . ذهن شما پر از دغده است . نمی دانید که به کدام یک رسیدگی کنید . از طرفی دیگر جسم تان برای ادامه ی راه انرژی کافی ندارد . و نمی دانید چه کار کنید . در این ذوزها و ساعات می خواهید ، فقط زمان بگذرد و این خواسته دست خودتان نیست .

خستگی ، عامل تاثیرگذار روی درک گذر زمان
خستگی روی درک گذر زمان تاثیر می گذارد؟

اما وقتی خسته نیستید ، مدام فعالیت دارید . نمی خواهید زمان از دست تان در برود . فکر می کنید تا جایی که انرژی دارید باید به کارتان ادامه بدهید . و مدام به ساعت نگاه نمی کنید . اما وقتی هم که به ساعت نگاه می کنید ، می بینید که زمان زیادی را سپری کرده اید ، بی آنکه خودتان خبر داشته باشید .

تکانشگری | تاثیرات تکانشگری روی گذر زمان

افرادی که تکانشگر می باشند ، افراد صبوری هستند . به گفته ی برخی از روانشناسان ، درک آنها نسبت به زمان تغییریافته می باشد . بنابراین درک آنها نسبت به زمان ، با افراد زیادی تفاوت دارد . آنها علت سختی هایی که برای رسیدن به قله تحمل می کنند را می دانند . در واقع آنها می دانند که برای چه چیزی تلاش می کنند . و به آسانی می توانند صبر و تلاش خودشان را در برابر خواسته های شان بسنجند .

هیجان | رابطه ی بین هیجان و درک گذر زمان

وقتی درون شما پر از هیجان است ، احساس می کنید که هرچه زودتر باید کارتان را انجام بدهید . و بی صبرانه منتظرید که اتفاقات خوب برای شما ظاهر بشوند . لحظه ها را می شمارید . هر دقیقه به ساعت تان خیره می شوید . و فکر می کنید که زمان فقط برای شما دیر می گذرد . و هیچ مانعی اعم از زمان ، نمی تواند برای شما توجیه پذیر و مقبول واقع شود .

در مقابل وقتی که کم حوصله باشید و رغبت زیادی برای انجام عملی نداشته باشید ، حتی به آن هم فکر نمی کنید . فقط می خواهید زمان برای شما بگذرد . بی آنکه درکی از گذر زمان داشته باشید . اما حس می کنید که زمان همچنان کند است . و از یانکه نمی توانید عقربه های ساعت را به جلو بکشانید ، اعصاب شما را خورد خواهد کرد .

ولع | نتایج ولع روی درک از گذر زمان

نام دیگر ولع ، اشتیاق ، طمع و حرص می باشد . وقتی شما اشتیاق دارید که عملی را زودتر انجام بدهید ، حاضر هستید که زمان را بخرید تا زمان نگذرد . و شما بتوانبد هر آنچه که در ذهن تان خطور کرده است را انجام بدهید . اما همه جا و همه وقت ، همه چیز طبق خواسته ی شما صورت نمی گیرد . خصوصا برای افرادی که ولع دارند .

ولع روی درک از گذر زمان تاثیرگذار است .
ولع بر روی درک گذر از زمان تاثیر می گذارد .

این دسته از افراد فکر می کنند که زمان همیشه برای آنها دیر می گذرد . برای مثال این نوع از انسان ها ، با تفکر به اینکه تعداد سیگارهای زیادتر ، سرعت گذر زمان را زیاد می کند ، کارشان را پیش می برند . در واقع فکر می کنند که زمان وابسته به تعداد سیگارهایی است که آنها دود می کنند . اما در دنیای حقیقی اینگونه نیست !

سن و عمر | بروز نقش سن روی گذر زمان

بدیهی است که درک یک پیرمرد از گذر زمان با درک یک کودک ۵ ساله تفاوت دارد . موضوع و مسئله ای ما نسبت به آن می خواهیم درک افراد را بشناسیم یکی است . عاملی که علاوه بر محیط زندگی باعث می شود درک آنها متفاوت باشد ، سن و عمر می باشد . هرچه سن افراد زیاد تر باشد ، زمان برای آنها سریعتر می گذرد . مثل یک چشم یه هم زدن !

اما برای کودک ۵ الی ۷ ساله ، زمان خیلی دیر می گذرد و و این بخاطر تجربیات کمی است که وی در آشنایی با محیط اطراف خویش دارد . وقتی تجربیات افراد در آشنایی با اشیاء و آدم ها بیشتر می شود ، دیگر هیچ چیز ناآشنایی وجود ندارد که برای دانستن آن زمان سپری کنید . در کل هرچه زندگی شما یکنواخت تر باشد ، از شدت سختی آن کاسته می شود . یعنی شدت سختی زندگی در گذر زمان به مرور کم می شود . و شما می توانید نتایج آن را در میانه ی زندگی خود ببینید .

پیام بگذارید