محمدحسین شیخی

[ad_1]

  • ملیت :  ایرانی
  • قرن : ۱۵
  • منبع : نامداران تهران (جلد دوم)
  • هنرمند، خوشنویس

محمدحسین شیخی، فرزند محمدتقی، در سال ۱۳۳۶ در تهران به دنیا آمد. وی پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه، در زمینه‌ی هنر خوشنویسی فعال شد و به کار هنری پرداخت.
شیخی در دوران نوجوانی و جوانی، در امور هنری و ورزشی فعال بود و تجربه‌های گوناگونی اندوخت. پدرش که خود خطاط و مداح اهل بیت بود، در تعلیم محمد حسین کوشش فراوان کرد و او را نزد اساتید معتبر خط، یعنی سیدحسین و سیدحسن میرخانی فرستاد تا هنر خوشنویسی را با همه‌ی رموز و دقایق آن بیاموزد.
محمدحسین شیخی، پس از دبیرستان، ورزش را به حاشیه‌ی زندگی‌اش کشاند و هنر نقاشی و خط را در متن زندگی آورد، اما در کارخطاطی به درجات عالی و ممتاز نائل آمد.
وی در هنر نستعلیق‌نویسی پیشرفت درخور توجهی داشت و توانست در نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی که در بسیاری از شهرهای ایران بر پا می‌شد، بدرخشد. کتاب‌هایی که محمد حسین شیخی با قلم زیبای خود نوشته عبارت است از:
خمسه‌ی طیبه؛ گزیده‌ی غزلیات حافظ؛ جزوه‌ی خلاصه‌نویسی رسم‌الخط هنرجویان.
محمد حسین شیخی اکنون در تهران به آموزش خط و تربیت شاگردان مشغول است.

[ad_2]

پیام بگذارید