محمد علی ممتاز

[ad_1]

  • ملیت :  ایرانی
  • قرن : ۱۵
  • منبع : نخبگان خاور میانه
  • وزیر، سناتور

محمدعلی ممتاز به سال ۱۲۷۱ خورشیدی در تهران پای بر گیتی نهاد. وی پس ازتحصیلات مقدماتی وارد مدرسه حقوق وعلوم سیاسی شد و در رشته حقوق تحصیل کرد.
ممتاز در سال ۱۳۰۶ برای خدمت در دادگستری از طرف علی‌اکبر داور دعوت شد و در دولت ترقی کرد. مدتی در اراک و اصفهان و کرمانشاه دادستان بود. پس از آن دادستان دیوان کیفری کارکنان دولت شد. وی در سال ۱۳۲۴ ریاست دادگستری آذربایجان را برعهده داشت. در این مسئولیت بود که از طرف سیدجعفر پیشه‌وری مدعی وقت حکومت آذربایجان، به زندان افتاد و حکم اعدام گرفت، اما با آزاد شدن آذربایجان و برافتادن جریان پیشه‌وری، ممتاز نجات یافت و به تهران آمد.
محمدعلی ممتاز در تهران به ریاست کل دادگاه‌های استیناف منصوب شد. در سال ۱۳۳۵ به دستور گلشاییان، وزیر دادگستری، دیوان عالی کشور منحل شد. ممتاز به دلیل مخالفت با این اقدام و اعتراض به غیرقانونی بودن انحلال دیوان عالی کشور، از دادگستری کناره‌گیری کرد تا اینکه گلشاییان وزارتخانه دادگستری را ترک کرد و ممتاز به دادگستری بازگشت. او این بار معاون پارلمانی وزیر شد. محمدعلی ممتاز در سال ۱۳۳۹ در کابینه شریف‌امامی به جای دکتر محمدعلی هدایتی نشست و سکان وزارت دادگستری را برعهده گرفت. وی چند ماهی بیشتر در این سمت نماند و قصد رفتن به مجلس سنا کرد. در سال ۱۳۴۲ در انتخابات دوره چهارم مجلس سنا، از تهران به این مجلس رفت و چهار سال سناتور بود.
در زمان نخست‌وزیری علی منصور، سناتور ممتاز به مخالفت با منصور پرداخت و نخست‌وزیر نیز در مقابلش ساکت ننشست و اتهاماتی علیه او مطرح کرد. این اتهامات تأثیر خود را گذاشت، بنابراین ممتاز پس از دوره چهار ساله سناتوری، شغلی نداشت تا اینکه در سال ۱۳۵۳ در تهران دار فانی را وداع گفت، بدون اینکه فرزندی از او باقی بماند.

 

پیام بگذارید