مدیریت عملکرد – تغییر دیدگاه

مدیریت عملکرد – تغییر دیدگاه

مدیریت عملکرد – تغییر دیدگاهیکی از چالش‌های مدیریت عملکرد و ارزشیابی، رها کردن ایده‌های قدیمی درباره‌ی انجام، نقش مدیر و کارمند و اهداف مدیریت عملکرد است. برای مثال مدیرانی که باور دارند نقششان این است که به کارکنان بگویند چه کاری انجام دهند، به جای اینکه با همکاری آنان مشکلات را حل کنند، به خوبی از عهده‌ی مدیریت عملکرد کارکنان خود بر نخواهند آمد. مدیرانی که فکر می‌کنند ارزشیابی عملکرد کارکنان راهی است برای شرمنده ساختن، آنان نیز موفق نخواهند بود و مدیرانی که از پذیرفتن کمک کردن به دیگران سر باز می‌زنند هم موفق نخواهند بود.

درباره‌ی مدیریت عملکرد دو نکته را باید درک کنید. این دو نکته بر اساس فرضیه‌های موهوم بنا نشده، بلکه مبنای آن‌ها توجه به مواردی است که در محیط‌های کاری نتیجه بخش بوده یا با شکست مواجه شده‌اند. مدیریت عملکرد به هیچ وجه راهی برای تهدید، چرب زبانی یا ترساندن کارمندان به منظور کارآمد ساختن آنان نیست. همچنین شیوه ای برای انداختن تقصیر به گردن کارکنان یا حمله به شخصیت و دیدگاه آنان نیز نیست.

مدیریت عملکرد مجموعه ای است گسترده از ابزارهایی که می‌توان با استفاده از آن‌ها موفقیت هر کارمند، هر واحد کاری، هر مدیر و در حالت کلی سازمان را بیشینه ساخت. برای دستیابی به این اهداف، مدیران باید ذهنیتی به روز داشته باشند.

به این ایده متعهد باقی بمانید که وظیفه‌ی شما رسیدن به موفقیت در حال و آینده است، نه مدیریت بر اساس توجه به گذشته (مدیریت بر اساس نگاه کردن به آینه‌ی انتقادات). به این معنا که افق نگرشتان باید رو به آینده باشد.

فوایدی که می‌توانید با مدیریت عملکرد به دست آورید، هنگامی قابل دسترسی‌اند که تمامی مراحل لازم را تکمیل کنید، نه اینکه تنها عملکرد کارکنان را مورد ارزیابی قرار دهید.

این حقیقت را بپذیرید که با اتکا به خود تنها می‌توانید تا اندازه ای محدود در مدیریت عملکرد پیش روید. کارمندان نیز با اتکا به خود تنها قادرند عملکردشان را تا اندازه ای محدود بهبود بخشند. البته هنگامی که شما و کارکنانتان متوجه می‌شوید که هر دو باید با هم همکاری و همیاری داشته باشید، خواهید توانست عملکردتان را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید. در اینجا سه پیشنهاد دیگر نیز ذکر شده است:

سرمایه گذاری کنید

مدیریت عملکرد نیازمند سرمایه گذاری از طرف شماست. به این معنا که شما نیز باید کاری کنید. به عبارت دیگر اگر زمان و توان خود را در این مورد به کار گیرید، خواهید توانست از صرف زمان، توان و هزینه‌های اضافی جلوگیری کنید.

مسئولیت‌ها را تقسیم کنید

مسئولیت بالابردن بهره وری به عهده شما و کارکنانتان است. به منظور سهیم شدن در مسئولیت‌ها باید ارتباطی دوجانبه میان مدیران و کارکنان وجود داشته باشد. برای پیش بردن کارها نیاز به اطلاعات دارید. کارکنانتان نیز به همین اطلاعات نیاز دارند.

در جستجوی خِرَد کارکنان خود باشید

مدیریت عملکرد راهی است مناسب برای افزودن دانش، مهارت و تجربه‌ی کارکنان. آنان هر روز مشغول کارند و نزدیک‌ترین افراد به چگونگی پیش رفتن کارها هستند. بسیاری اوقات آنان بهتر از شما می‌دانند چگونه می‌توان مشکلی را حل کرد.

کارکنان باید نقشی پویا در تعریف کار و
اصلاح این تعریف داشته باشند.

 

منبع:PARS MBA

پیام بگذارید