معرفی رشته کاردانی امور گمرکی

معرفی رشته های تحصیلی

کاردانی امور گمرکی

معرفی رشته های تحصیلی
معرفی رشته های تحصیلی

هدف آموزش و تربیت افرادى است که پس از طى یک دورهٔ آموزشى دو ساله ضمن تأمین نیازهاى فعلى گمرک ایران بتوانند قسمتى از نیروى انسانى مورد نیاز بخش دولتى و خصوصى به‌ ویژه در رابطه با اجراء قانون امور گمرکى و آئین‌نامهٔ اجرائى آن، مقررات صادرات و واردات و دیگر قوانین و مقررات مرتبط به گمرک را تأمین کنند. طول دوره دو سال است. گذراندن چند واحد دروس پیش‌دانشگاهى نیز الزامى است. همچنین در طول تحصیل دوره‌هاى کارآموزى نیز زیر نظر مدرسان مرکز آموزش عالى امور اقتصادى و دارائى در واحدهاى گمرکى وجود خواهد داشت. دروس به ‌صورت عمومی، پایه و اختصاصى است. فارغ‌التحصیلان قادر به فعالیت‌هاى زیر خواهند بود:
– ارائهٔ خدمت مفید و مؤثر در مشاغل تخصیص یافته در رشته‌هاى شغلى ارزیاب گمرک: مدیر امور گمرکی، کارشناس امور گمرکى (در صورت کسب تجارب و شرایط احراز) و سایر امور فنى و اجرائى گمرک ایران.
– انجام امور گمرکى مؤسسات بازرگانى و صنعتى بخش‌هاى خصوصى و عمومى و اشتغال در آنها.

رشته مدیریت گمرکی مقطع کاردانی ناپیوسته

درس عمومی

در سٍ اختصاصی

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

آیین زندگی

۲

قوانین ومقررات گمرکی ۱

۳

حقوق اساسی

فارسی عمومی

۳

قوانین ومقررات گمرکی ۲

۳

قوانین ومقررات گمرکی ۱

زبان خارجی عمومی

۳

زبان پیش دانشگاهی

طبقه بندی کالا۱

۳

اندیشه ۱

۲

طبقه بندی کالا ۲

۳

طبقه بندی کالا۱

تربیت بدنی ۱

۱

شیمی و کانی ها و فلزات

۲

طبقه بندی کالا ۲

جمعیت و تنظیم خانواده

۱

شناخت الیاف نساجی و مصنوعات

۲

طبقه بندی کالا ۲

دروس پایه

 

۳

سازمانها وکنواسیونهای گمرک

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

آشنایی با صنعت حمل ونقل

۲

اقتصاد کلان

اقتصاد خرد

۴

ریاضیات مقدماتی

مقررات عمومی صادرا ت و واردات

۳

اقتصاد کلان

۴

اقتصاد خرد

زبان انگلیسی متون تخصصی

۲

زبان عمومی

ریاضی پایه

۳

ریاضیات مقدماتی

سازمان و وظایف گمرک

۲

مبانی سازمان و مدیریت

کلیات حقوق

۲

دروس جبرانی

حقوق مقررات مدنی

۲

نام درس

تعداد واحد

پیشنیاز

حقوق تجارت

۳

ریاضی مقدماتی

۳

حقوق اساسی

۲

زبان پیش دانشگاهی

۳

مبانی سازمان و مدیریت

۳

 

 

 

مالیه عمومی و خط مشی دولتها

۳

اقتصاد کلان

 

 

 

مسائل بانکی و اعتباری اسنادی

۳

اقتصاد کلان

 

 

 

مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی

۲

زبان خارجی عمومی

 

 

 

اصول بیمه

۲

 

 

 

 

دیباچه: نقش مهم و حساس گمرک در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و اجرای مطلوب سیاست‌های تجارت خارجی ایجاب می‌کند که نیروی انسانی سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران با گذراندن دوره‌های آموزشی عالی،‌ دانش و تجربه مورد نیاز گمرک را برای توانایی انجام وظایف محوله و کارآیی مطلوب کسب نمایند. دوره کاردانی امور گمرکی با برنامه‌ای که پاسخگوی نیازهای روز جامعه گمرکی جمهوری اسلامی ایران است، می‌تواند کادر کارآمد و ورزیده گمرکی را در بخش دولتی و بخش خصوصی تربیت کند. در واقع هدف این دوره تربیت افرادی است که بتوانند قسمتی از نیروی انسانی مورد نیاز بخش دولتی را به ویژه در ارتباط با اجرای قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرایی آن،‌مقررات صادرات و واردات و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با گمرک تأمین‌کنند.

 
موقعیت شغلی در ایران:

فار‎غ‌التحصیلان دوره کاردانی امور گمرکی قادر به انجام فعالیت‌های زیر خواهند بود:

ارائه خدمت مفید در مشاغل ارزیاب گمرک، مدیر امور گمرکی، کارشناسی امور گمرکی (در صورت کسب تجارب و احراز شرایط) و سایر امور فنی و اجرائی مربوط، جهت اجرای وظایف اصلی گمرک ایران.

 

درس‌های این رشته در طول تحصیل

دروس پایه و اصلی:

اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، ریاضیات پایه، کلیات حقوق، حقوق و مقررات مدنی ، حقوق تجارت، حقوق اساسی و آشنائی با تشکیلات جمهوری اسلامی ایران، مبانی سازمان و مدیریت، مالیه عمومی و خط‌مشی مالی دولت‌ها، مسائل بانکی و اعتبارت اسنادی، مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی، اصول بیمه.
دروس تخصصی:

قوانین و مقررات گمرکی، طبقه‌بندی کالا، شیمی کانی‌ها و فلزات، شناخت الیاف‌سنجی و مصنوعات آنها، سازمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی گمرکی، آشنایی با صنعت حمل و نقل، مقررات عمومی صادرات و واردات، زبان انگلیسی متون تخصصی،‌ سازمان و وظایف گمرک.

منبع: کتاب آشنایی با رشته های دانشگاهی سازمان سنجش آموزش کشورتالیف خانم فیروزه سودایی ونرم افزار سامان رشته ی سازمان سنجش

نمایش نظرات (2)