نور طبیعی

اموزش عکاسی عمومی

نور طبیعی

32

 عکسبرداری از چهره اشخاص در زیر نور مستقیم آفتاب همواره سایه‌های شدیدی روی صورت ایجاد می‌کند که معمولاً از زیبایی تصویر می‌کاهد، در دیاگرام مقابل نحوه عکسبرداری در زیر نور خورشید «یک منبع نور» به وضوح نشان 33داده شده است باتوجه به ثابت بودن سوژه و منبع نور به زوایای مختلف دوربین و عکس‌های حاصله دقت نمائید.
دوربین شماره ۱: نورخورشید دقیقاً پشت‌سر عکاس قرار دارد و مستقیماً به چهره می‌تابد معمولاً عموم مردم فکر می‌کنند که این روش بهترین روش است، اما همانطوری‌که می‌بینید در عکس حاصله به علت تابش مستقیم نور بر روی صورت اولاً جزئیات موضوع از بین رفته و سایه‌های ابرو و بینی بر روی چشم‌ها و لب افتاده و سوژه نیز مجبور است برای محافظت از نور کمی چشم‌های خود را ببندد. این روش برای عکاسی از چهره به هیچ عنوان مناسب نمی‌باشد.
دوربین شماره ۲ و ۴: نور از پهلو «سمت راست یا چپ موضوع» به سوژه تابیده است، نتیجه اینکه یک طرف سوژه دارای نور زیاد و طرف دیگر دارای نور کم می‌باشد در این روش به علت اختلاف نور زیاد، سوژه برجسته‌تر از حالت قبل «دوربین شماره ۱» نشان داده می‌شود و مشکل سایه‌های روی صورت نیز تا حدی مرتفع شده است و عکس به نسبت بهتر است.
دوربین شماره ۳: در این حالت دوربین مستقیماً روبه‌روی خورشید قرار گرفته و نورخورشید از پشت به موضوع می‌تابد و باعث عمق دادن و برجسته نشان دادن موضوع شده است و از طرفی از سایه‌های روی صورت نیز خبری نیست و عکس زیبایی ثبت شده است.
اگر از حالت‌های اتوماتیک دوربین برای ثبت چنین عکس‌هایی استفاده می‌کنید به خاطر داشته باشید دیافراگم را ۲‌درجه بازتر نمایند یا اینکه از فلاش استفاده نمایید در غیر این صورت سوژه به صورت تاریک ثبت خواهد شد. این روش عکاسی به روش عکاسی ضدنور مشهور می‌باشد که در شماره بعد راجع به آن صحبت خواهیم کرد.

34

پیام بگذارید