کابوس و راه های مقابله با آن

کابوس چیست؟

قطعا میتوان گفت که تجربه دیدن کابوس درخواب بین تمام انسانها درطول عمرشان مشترک است.این تجربه درکودکان بیشترازبزرگسالان دیده شده.ولی بااین حال دربزرگسالان هم رخ میدهد.شاید برایتان پیش آمده که نیمه های شب وحشت زده ازخواب بیدار شوید.و فردای آن روز بخواهید خوابی که دید رابرای کسی تعریف کنید تا کمی آرامترشوید.

کنارما درسایت علمی وسرگرمی چرخک باشید تا عوامل بروز کابوس و راهکارهایی برای کنترل کابوس را باهم بررسی کنیم.

کابوس

کابوس ها که یک نوع خواب طولانی و وحشتناک است که میتواند علت های مختلفی داشته باشد.این خوابها که دردوران زندگی بزرگسالان حداقل یکبار اتفاق میافتد. تاثیراتی چون اظطراب وناراحتی را درطول روزبه وجود می آورد.

کابوس ها میتواند منحصربه فرد باشد وبرای هرشخص یک جور نمایان گردد.ولی دربعضی ازمواقع بسیارکوتاه وزود گذراست.به طوری که حتی شخص آنچه را که دیده به یادش نمی آید.

بااینکه کابوس میتواند بسیار آزاردهنده باشد وذهن شخص را درطول روز مشغول کند ولی نباید زیاد جدی گرفته شوند. چون آنها فقط تخیلات ذهن ما هستند که با ترس ووسواس در خواب نمایان میشوند.

علت های بروز کابوس

دیدن کابوس در خواب

۱-اضطراب واسترس: اضطراب واسترس میتواند علت های مختلفی داشته باشد مثلا استرس کاری ویا نگرانی هایی که در زندگی به وجود آمده وباعث بروز آن در ما شده است.

۲-خوردن مواد غذایی قبل از خواب: بهتراست فاصله زمانی خوردن شام ورفتن به رختخواب را افزایش دهید.همچنین غذا های چرب وفست فود را از وعده شام خود حذف کنید.

 

۳-افسردگی: بروز افسردگی در افراد میتواند علت های مختلفی مانند ازدست دادن یک عزیز ویا طلاق وجدایی را داشته باشد. افسردگی نیز میتواند باعث بروز کابوس در خواب شود.

۴-اختلالات خواب: اختلالات متفاوت فراوانی مثل سندرم پای بی قرار،انقباض عضلات درخواب وگرفتگی نفس و… امکان بروز کابوس درخواب را افزایش میدهد.

 

۵-داروها: داروهای ضد افسردگی وحساسیت باتاثیری که برروی مغز برجای میگذارد. میتواند باعث افزایش بروز کابوس درخواب شوند.

 

۶-ترک مواد مخدر: آن دسته از افراد که به تازگی موادی که به آن اعتیاد داشته را کنارگذاشته اند .شاهد کابوس های بسیار واضحی درخواب خود هستند این کابوس ها درافراد باعث حس ناامیدی و اضطراب های شدید در آنها میشود.

 

۷-بی خوابی: بی خوابی که یک عادت بسیار خطرناک درانسانها است. دربسیاری ازمواقع خودرا به شکل کابوس های وحشتناک درخواب نمایان میکند.

 

تاثیرات دیدن کابوس برسلامتی

 

یک نوع اختلال به نام اختلال کابوس دربین افراد وجود دارد ولی این اختلال بسیار نادر است.وزمانی رخ میدهد که  تعداد دفعات دیدن کابوس درطول زندگی شخص بسیار زیاد باشد.

بی شک تکرار زیاد کابوس در شب باعث بی خوابی وخستگی میشود.که این عامل در طول روز باعث تاثیرات بسیار بدی برروی زندگی خانوادگی ،شخصی واجتماعی فرد میگذارد.

یک نکته بسیار جالب که درمورد کابوس توسط مدیر مرکز خواب دانشگاه پیتسبورگ درسال ۲۰۱۷ گفته شده این است که کابوس میتواند به عنوان یک راه رهایی از اضطراب عمل کند.همچنین کابوس یک واکنش طبیعی به استرس های بدن است.

اغلب کسانی دچار کابوس میشوند که یک خاطره تلخ درطول زندگی خود تجربه کرده باشند. مثلا ۲۰ درصد از زنانی که قربانی تجاوز جسمی وجنسی شده اند،کابوس های وحشتناکی را تجربه کرده اند. بازماندگان از تصادف،جنگ ویا یک بلای طبیعی مثل زلزله نیز جز افرادی هستند که این مشکل  دربین آنها شایع تر است.

 

روشهایی برای کنترل کابوس

دیدن کابوس در خواب

 

۱-غلبه براسترس :برای اینکه شب یک روز پراسترس یک خواب راحت راتجربه کنید. میتوانید ازروش هایی مثل تمرین یوگا، کتاب خواندن، گوش کردن به یک موسیقی آرام ویا از دوش آبگرم کمک بگیرید.

 

۲-رعایت بهداشت خواب: توجه داشته باشید که محل خواب شما بروی خوابتان بسیار تاثیرگذار است .پس دمای اتاق خوابتان رامتعادل کنید، راهی برای تهویه هوا بازبزارید وهمچنین ازبالشت وتشک مناسب استفاده کنید.

 

۳-بنویسید: یک روش بسیار خوب برای کاهش استرس وهمچنین فراموش کردن اتفاقات ناگوار زندگی نوشتن وپاره کردن است. اگرشما خیلی استرس دارید شاید نوشتن وپاره کردن شمارا برای رسیدن به آرامش کمک کند.

 

۴-مراجعه به روانشناس ویایک مشاور:اگر درطول زندگیتان اتفاقاتی افتاده که باعث شده شما بسیار نگران ووحشت زده باشید.بهتراست این مشکل را بایک روانشناس ویا مشاوردر میان بگذارید.

 

برای یک خواب راحت نکات زیر را رعایت کنید

 

  • درطول روز نخوابید وحتی چرت هم نزنید.
  • ازکشیدن سیگار وخوردن کافئین به خصوص دراواخر روز پرهیز کنید.
  • درطول روز ورزش کنید.
  • ازدیدن فیلم وحشتناک به شدت خودداری کنید.
  • به اتفاقات بد فکرنکنید.
  • درطول روز با کسانی که دوستشان دارید حرف بزنید وبیشتر بخندید.
۸۰%
عالی
  • به این مفاله رای دهید
منبع تابناک جوان
پیام بگذارید