کاکتوس تان را رها کنید

کاکتوس های تان را رها کنید

به خودتان امید ندهید!

بیشتر آدم‌ها با امید اینکه روزی بتوانند آن فرد را به دست بیاورند روزگار می‌گذرانند . اما این امیدها هیچ‌وقت به واقعیت بدل نمی‌شوند . به خودتان امید ندهید که بالاخره روزی دوستم خواهد داشت . ممکن است گاهی از نظر او پذیرفته بشوید . برعکس این موضوع نیز صدق می کند . و این دو موضوع ، شما را هر روز کلافه می کند . آن وقت است که شما فکر می کنید که می دوید و تلاش می کنید . اما نتیجه ی آن برایتان مبهم است . و در کل فکر می کنید بیهوده زندگی می کنید . چون درد دوست داشتن کسی که هیچ علاقه‌ای در قلبش نسبت به شما احساس نمی‌کند ، نابودتان می‌کند .

در رابطه یک طرفه ، خودتان را خسته می کنید .

رابطه یک طرفه
رابطه یک طرفه

برای شما این نرسیدن ، دائمی است . این نرسیدن های دائمی ، شما را خسته می کند . بی دلیل خشمگین می شوید . بعد از مدتی می فهمید که افسرده هستید . درنهایت او ، شما را با چشمانی گریان و دلی پردرد بر جای می‌گذارد . شما باید واقعیت را بپذیرید . در این صورت است که می توانید خستگی هایتان را پاک کنید .

خودتان را قانع نکنید . با خودتان نگویید که اگر دوستم می داشت این همه مدت بخاطر من صبر نمی کرد …. او بخاطر خودش با شما مانده ….

در این روزها درک نمی کنید . نمی‌توانید درک کنید که هیچوقت نمی‌توانید با کسی که دوستتان ندارد خوشبخت شوید .

در رابطه یک طرفه ، چرا با شما ادامه ندهد؟

رابطه یک طرفه
رابطه یک طرفه
 • شما به او ، زیاد توجه و محبت می کنید .
 • غرورش را زیاد می کنید .
 • باتوجه به حجم زیاد محبت هایتان ، احساس دوست داشتنی بودن به او می دهید .
 • باعث رشد عزت نفس او می شوید .
 • مشوق رفتارهای نامتناسب او هستید .
 • او یادمیگیرد که چگونه در این زمینه بسیار موفق باشد .
 • در کل نقطه ضعف های او را به نقاط قوتش تبدیل می کنید .
 • نقاط ضعف خود را به او نشان می دهید .
 • از اعتماد شما سوء استفاده می کند .
 • شما در ازای سوء استفاده او ، حتی خم به ایروهایتان نمی آورید!
 • آویزان شماست ، چون کسی را ندارد که به او توجه کند .
 • شما را برای خودتان نمی خواهد .
 • مجبور است نشان دهد که کسی را دوست دارد ، درصورتی که اینطور نیست .

دست از او بکشید و به زندگی خودتان برسید . به خودتان توجه کنید و به چیزهای غیرلازم نپردازید .

پیام بگذارید