قدرت لنزها

اموزش عکاسی عمومی

قدرت لنزها

107

سرعت یا قدرت هر لنز عبارت است از حداکثر توانایی لنز برای عبور دادن نور که درحقیقت بزرگ‌ترین درجه دیافراگم یک لنز محسوب می‌شود و اندازه آن روی دهانه خارجی لنز درج می‌شود. هرچقدر این روزنه بزرگ‌تر باشد، توانایی لنز برای عکسبرداری در جاهای کم نور افزایش می‌یابد و لنز را به اصطلاح «سریع‌تر» می‌نامند. از لحاظ قوانین فیزیکی هرچقدر دیافراگم لنز بازتر باشد امکان تأثیر خطاهای رایج در عدسی‌ها مثل کجراهی و اعوجاج بیشتر می‌شود و باعث افت تصویر خواهد شد. به همین دلیل و برای جلوگیری از این موضوع برای طراحی لنزهای سریع محاسبات بسیار پیچیده‌ای انجام می‌شود و این لنزها بسیار گرانقیمت هستند. اما نکته‌ای که باید بدانید این است که دقدرت لنزها در عکاسیرواقع تمامی لنزها بهترین کیفیت اپتیکی خود را با دیافراگم‌های میانی مثل F:8 یا F:5.6 ارائه می‌دهند و دیافراگم‌های بازتر از F:4 زمانی باید مورد استفاده قرار گیرند که عکاس راه‌حل دیگری برای جبران کمبود نور نداشته باشد.

روزنه‌های دیافراگم طبق استاندارد جهانی به ترتیب زیر درجه‌بندی شده است:
۱ – ۱,۴ – ۲ – ۲,۸- ۴ – ۵,۶ – ۸ – ۱۱- ۱۶ – ۲۲ – ۳۲ – ۴۵ -….
هرکدام از این روزنه‌ها را یک درجه دیافراگم «FSTOP» می‌نامند و ترتیب درجه‌های دیافراگم به صورت تصاعدی است، یعنی مقدار نو عبوری از دیافراگم ۵.۶ دوبرابر دیافراگم ۸ و نصف دیافراگم ۴ است.
اعداد مربوط به درجه‌های مختلف دیافراگم «عدد F» از تقسیم فاصله کانونی لنز به قطر روزنه دیافراگم به دست آمده‌اند، به عنوان مثال اگر یک لنز ۵۰ میلیمتری را عملاً بررسی کنیم، خواهیم دید که در دیافراگم ۴، ۱ قطر روزنه آن حدود ۳۶  میلی‌متر ( ۱.۴=۳۵÷۵۰) و در دیافراگم ۴ قطر روزنه آن   میلی‌متر (۴=۲÷۱۲۵ ) است پس همانطوری که مشخص شد هرچه عدد درجه دیافراگم بزرگتر شود، روزنه آن کوچکتر می‌شود و درنتیجه نور کمتری را از خود عبور می‌دهد و نکته آخر این که درجه‌های روزنه مختلف دیافراگم برای تمام لنزها یکسان و یکنواخت است، مثلاً دیافراگم ۲ در یک لنز ۵۰ میلی‌متری ( ۲=۲۵÷۵۰) همان مقدار نور را از خود عبور می‌دهد که یک لنز تله۸۰میلیمتری(۲=۴۰÷۸۰) و علت آن این است که در لنز ۸۰ میلی‌متری افزایش قطر روزنه بالا رفتن فاصله کانون لنز را جبران می‌کند و درنتیجه مقدار نور عبوری در هر درجه مشخص از دیافراگم در هر دو لنز برابر است.

110

تمامی لنزها بهترین کیفیت اپتیکی خود را با دیافراگم‌های میانی مثل F:8 یا F:5.6 ارائه می‌دهند
تمامی لنزها بهترین کیفیت اپتیکی خود را با دیافراگم‌های میانی مثل F:8 یا F:5.6 ارائه می‌دهند

پیام بگذارید