آرشیو ماهانه

تیر ۱۳۹۶

هفت اشتباه مالی جبران ناپذیر

مجله پنجره حلاقیت - چه کسی تا به حال به صورت ناخود آگاه مرتکب اشتباه مالی نشده است؟ بیایید به اشتباهاتمان اعتراف کنیم، همه ما کارهای احمقانه‌ای انجام می‌دهیم که باید به خاطر آنها هزینه زیادی بپردازیم.بر اساس تحقیقی که توسط اتحادیه…