آرشیو ماهانه

شهریور ۱۳۹۸

چه کسانی چشم سوم دارند؟

چاکراهای(شاکراهای) بدن انساندر آیین هندو به مراکز انرژی درحال چرخش بدن ، چاکرا گفته می شود . در زبان سانسکریت ، چاکرا به معنای چرخ می باشد . بعبارتی این چاکراها شریان های حیاتی بدن هستند .  جالب است بدانید که گیاهان هم دارای چاکرا هستند…

ضرورت وجود فین تک در صنعت چیست؟

زمینه های پیدایش فین تک درعصرجدید ، باپیشرفت تکنولوژی شاهدتغییرات متعددی هستیم .ابعادمختلف زندگی انسان ها ، دچارتغییروتحویل نوینی شده است . این تحول ، از ارتباط بادوستان و آشنایان شروع می شود . و با انتخاب سبک زندگی انسانها برای ادامه…