بابونه زرد

بابونه زرد
ـ خانواده: Compositae
ـ نام علمی: Anthemis tinetoria
گیاه دائمی بوته‌ای به بلندی و گستردگی ۱ متر می‌باشد. دارای برگ‌های بسیار منقسم و سرخس مانند و گل‌های زرد لیموئی به شکل گل مینا است که در تابستان ظاهر می‌شوند.
بابونه زرد
ـ نیازها:
به مکان آفتابی و خاک با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است. پس از پایان گل‌دهی گیاه را کف برمی‌نمایند تا در فصل زمستان برگ‌های جدید تولید کند.
ـ ازدیاد:
از طریق تهیه قلمه در بهار و یا اواخر تابستان امکان‌پذیر است.

 

پیام بگذارید