برگ عبائی

برگ عبائی
ـ خانواده: Liliaceae
ـ نام علمی: Aspidistra elatior
برگ عبائی
ـ نیازها:
مکانی روشن دور از تابش مستقیم آ فتاب (کنار پنجره‌های شمالی و شرقی) نور آفتاب برگ‌ها را می‌سوزاند، حداقل دمای موردنیاز در زمستان ۷ درجه سانتی‌گراد است. نیاز به مراقبت کمی دارد، آبیاری متوسط (خاک همیشه نسبتاً مرطوب)، در بهار و تابستان ماهی یک بار کود مایع با غلظت ۲ گرم در لیتر، مخلوط خاک معمول گلدانی، درصورت نیاز می‌توان هر دو یا سه سال یک بار اول بهار گلدان آن را تعویض نمود.
ـ ازدیاد:
از طریق تقسیم بوته در بهار در زمان تعویض گلدان امکان‌پذیر است.
همچنین مشاهده کنید
پیام بگذارید