آستیلب ارغوانی

آستیلب ارغوانی
ـ خانواده: Saxifragaceae
ـ نام علمی: Astilbe Purpulamze
گیاه دائمی ریزوم‌دار به بلندی ۲/۱ متر و گستردگی ۹۰ سانتی‌متر است. خوشه‌های گل آن به رنگ قرمز مایل به ارغوانی اواخر تابستان و اوایل پائیز ظاهر می‌شوند.
Astilbe Purpulamze
ـ نیازها:
به مکان نیمه سایه و خاک نسبتاً غنی، مرطوب و غنی از هوموس نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
ـ ازدیاد:
از طریق تقسیم گیاه در زمستان یا اوایل بهار امکان‌پذیر است.
پیام بگذارید