غذا های مفید برای مبارزه با کرونا

برای اینکه یک سیستم ایمنی قوی داشته باشید. وازخودتان دربرابر بیماری کووید 19 محافظت کنید. کافی است که؛ از استعمال دخانیات دوری کرده، به طور منظم ورزش کنید، خواب کافی داشته باشید و سبزیجات ومیوه های تازه را در رژیم غذایی خود فراموش نکنید.

چرامرگ ومیر براثر کرونا درمردان بیشتراززنان است؟

تحقیقات زیادی نشان داده است که مردان بیشتری نسبت به زنان، در آمار جان باختگان کرونا قرار دارند.کارشناسان می گویند علت این امر سیستم ایمنی زنان است، سیستم ایمنی زنان نسبت به مردان قوی تر می باشد.