برونرا

برونرا
ـ خانواده: Boraginaceae
ـ نام علمی: Brunnera macrophylla
گیاهی بوته‌ای و دایمی که گل‌های ستاره‌ای و آبی رنگ آن شبیه گل فراموشم مکن بوده و اوایل بهار ظاهر می‌شوند. برگ‌های گیاه قلبی شکل بوده و در حاشیه دندانه‌دار و مواج هستند. حداکثر بلندی ۴۵ و گستردگی آن به ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد. به عنوان گیاه پوششی استفاده می‌شود.
برووالیا
ـ نیازها:
مکان سایه، آفتاب، خاک مرطوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.
ـ ازدیاد:
از طریق تقسیم گیاه در بهار یا پائیز و یا کاشت بذر در پائیز امکان‌پذیر است.

 

پیام بگذارید