بانکسیا

بانکسیا
ـ خانواده: Proteaceae
ـ نام علمی: coccinea Banksia
درختچه‌ایست همیشه سبز و پرپشت، بومی استرالیا، با برگ‌هائی در حاشیه دندانه‌دار به رنگ سبز تیره و سطح زیرین سبز، خاکستری، هر گل مجموعه‌ایست از تعداد زیادی گل‌های کوچک قرمز رنگ، تا آخر زمستان و اول بهار ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی و گستردگی آن به ۲ متر می‌رسد.
بانکسیا
ـ نیازها:
مکان آفتابی، خاک ماسه‌ای با زهکشی خیلی خوب که میزان فسفات و نیترات آن پائین باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی‌گراد است.
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در بهار امکان‌پذیر است.
پیام بگذارید