ته نانته (نوعی مارانتا)

ـ نام علمی: Ctenanthe lubbersiana

ته نانته (نوعی مارانتا)

خانواده: Marantaceae
نام علمی: Ctenanthe lubbersiana
گیاه آپارتمانی با برگ‌های کشیده و نوک تیز به طول ۲۵ – ۲۰ سانتی‌متر که دارای دمبرگ‌های بلند می‌باشند. حداکثر بلندی و گستردگی آن به ۷۵ سانتی‌متر می‌رسد.
ته نانته (نوعی مارانتا)
نیازها:
به مکان نیم سایه و خاک دارای زهکش خوب نیاز دارد، بهتر است با آب بدون املاح آبیاری شود و خاک آن هیچ وقت خشک نشود. نیاز به اتمسفر مرطوب دارد.
ازدیاد:
از طریق تقسیم گیاه در بهار امکان‌پذیر است.

پیام بگذارید