ارانتیس

ارانتیس

ـ خانواده: Ranuneulaculaceae
ـ نام علمی: Eranthis hyemalis
این گیاه دارای ریشه غده‌ای است بلندی آن به ۵ – ۱۰ و گستردگی آن به ۸ – ۱۰ سانتی‌متر می‌رسد. دارای برگ‌های سبز براق است و گل‌های زرد رنگ آن به شکل گل لاله اواخر زمستان و اوایل بهار ظاهر می‌شوند.
Eranthis hyemalis
ـ نیازها:
مکان نیمه سایه را ترجیح می‌دهد و به خاک غنی از هوموس با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است. پیازها را در عمق ۵ سانتی‌متری خاک و به فاصله ۸ – ۱۰ سانتی‌متر از یکدیگر می‌کارند.
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر رسیده در اول تابستان و یا تقسیم غده‌های بزرگ از اوایل تا اواخر پائیز امکان‌پذیر است.
پیام بگذارید