اریترونیوم زرد

اریترونیوم زرد
ـ خانواده: Liliaceae
ـ نام علمی: Erythronium tuolumnense
گیاهی دائمی پیازی به بلندی ۳۵ – ۲۰ و گستردگی ۸ سانتی‌متر است دارای برگ‌های سبز بیضی شکل بوده و گل‌های زرد رنگ آن در بهار ظاهر می‌شوند.
Erythronium tuolumnense
ـ نیازها:
به مکان نیمه سایه، خاک غنی از هوموس و دارای زهکش خوب نیاز دارد. آب و هوای خنک را بیشتر می‌پسندد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. باید پیازها در طول دوره استراحت کمی رطوبت داشته باشند.
ـ ازدیاد:
از طریق تقسیم گیاه پس از اتمام گل‌دهی امکان‌پذیر است.
پیام بگذارید