اوپاتوریوم

اوپاتوریوم
ـ خانواده: Asteraceae
ـ نام عملی: Eupatorium Purpureum
گیاه دائمی و قائم است به بلندی ۲/۲ و گستردگی ۱ متر دارای برگ‌های بیضی شکل، در طول ساقه ارغوانی بوده و گل‌های ارغوانی مایل به صورتی آن اواخر تابستان و اوایل پائیز ظاهر می‌شوند.
اوپاتوریوم
ـ نیازها:
به مکان پرنور یا نیمه سایه، خاک قلیائی، مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵ درجه سانتی‌گراد است.
ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در بهار تهیه قلمه در تابستان و تقسیم گیاه در اوایل بهار یا یائیز امکان‌‌پذیر است.

 

پیام بگذارید