آرالیای پابلند

آرالیای پابلند

Fatshedera Lizei Anne Mieke

ـ خانواده: Araliaceae
ـ نام علمی: Fatshedera Lizei Anne Mieke
ـ نیازها:
در مکان پرنور و یا سایه به خوبی رشد می‌کند (کنار پنجره شمالی یا غربی) رطوبت متوسط، به سرما مقاوم است و حداقل دمای مناسب برای آن ۵-۱۰c است. (مخلوط خاک معمول گلدانی) که همیشه مرطوب باشد ولی غرقابی نگردد، آرالیای بلند نیاز به قیم دارد. از فروردین تا مهر، هر دو هفته یک‌بار کود مایع با غلظت ۳ گرم در لیتر استفاده شود.
ـ ازدیاد:
از طریق قلمه ساقه برگدار به طول ۱۲-۱۴cm در اواسط تابستان امکان‌پذیر است.

پیام بگذارید