لیست گل و گیاهان معرفی شده

جهت مشاهده مشخصات روی لینک های زیر کلیک کنید

لیست شماره یک

لیست شماره دو

  • ژرانیوم
  • ژرانیوم بنفش
  • ژرانیوم لب برگشته
  • ژربرا
  • سپاس (جنتیانا)
  • سدوم (گیاه یخی)
  • سرئوس
  • سرخس شاخ گوزنی
  • سلمیزیا
  • سلوی دائمی
  • سنبل
  • سنبل مقاوم
  • سنجد همیشه سبز
  • سوسن ژاپنی
  • سیتیسوس
  • سیزاب
  • سیزاب دم گربه‌ای بنفش
  • سیزاب دم گربه‌ای قرمز
  • سیزاب سبلانی
  • سیکلامن
  • سیکلامن مقاوم
  • سیلفیوم
  • سیلن
  • سیلن بادكنكی
  • سینینژیا
  • شاپسند دایمی
  • شاپسند درختی
  • شاپسند سپید برفی
  • شبدر ترشک
  • شقایق
  • شقایق پرپر
  • شقایق شرقی
  • شقایق صورتی
  • شقایق کالیفرنیا
  • شقایق مزرعه
  • شقایق مکزیکی
  • شکر تیغال
  • شمشاد رسمی
  • شمعدانی
  • شمعدانی (ژرانیوم)
  • شیپوری صورتی
  • شیرخشت
  • شیرخشت درختی
  • شیرخشت صخره‌ای
  • شیزوستیلیس
  • شینودوکسا
  • صدتومانی
  • عروسک پشت پرده
  • علف اردک ماهی
  • علف بیدی
  • علف ماه
  • علف مبارک کوهستانی
  • علف مبارك
  • فائوکاریا
  • فرفیون
  • فرمونتیا
  • فروكاكتوس
  • فریزیا
  • فلوکس
  • فلوکس آبی
  • فیتولاكا (سرخ بر)
  • فیتونیا
  • فیلو کاکتوس
  • فیلودندرون برگ قلبی
  • قرنفل
  • کاردامین
  • کاملیا
  • کاملیا گل رزی
  • کتان زینتی
  • کراسپدیا
  • کلاغک
  • کلترا
  • کلرودندروم
  • کلرودندرون
  • کلماتیس
  • کلماتیس کوهی
  • کلیانتوس
  • کلینتونیا
  • کوچولوی چشم آبی
  • کولریا
  • کونزا باکستریا
  • كاكتوس پاكی سرئوس
  • كاكتوس كروی
  • كاكتوس كریسمس
  • كاكتوس كلاه اسقف
  • كراسولا
  • كرنوس خزنده
  • كروساندرا
  • كریپتانتوس رنگارنگ
  • كلومنا
  • كمبرتوم
  • كورئوپسیس
  • كوردیلین
  • كوكب كوهی
  • كوكب كوهی پرگلبرگ
  • كوكب كوهی نارنجی
  • كوله خاس
  • گازانیا
  • گازمانیا
  • گالتریا
  • گاوزبان کوهی
  • گل آتشین
  • گل آفتابگردان برگ بیدی
  • گل آفتابگردان مخملی
  • گل آفتابی
  • گل آفتابی سکه‌ای
  • گل آویز کالیفرنیا
  • گل اختر
  • گل ادریسی
  • گل استكانی
  • گل اطلسی
  • گل انچوزا
  • گل انگشتانه
  • گل بابونه
  • گل باد
  • گل بادلرزان
  • گل برفی
  • گل تاج خروس دم گربه‌ای
  • گل ترمس (لوپن)
  • گل جعفری
  • گل جعفری کوتاه
  • گل حسرت
  • گل حنا
  • گل حنای پر گلبرگ
  • گل حنای ستاره‌ای
  • گل خربق
  • گل خورشیدی
  • گل رز
  • گل رز زرد
  • گل رشاد
  • گل ریحانی
  • گل زنگوله‌ای چینی
  • گل سپاس
  • گل سپاس (جنتیانا)
  • گل سپاس چتری
  • گل سپاس سفید
  • گل سپاس كوهستانی
  • گل ستاره‌ای
  • گل سوسن
  • گل سیاه دانه
  • گل شبدر
  • گل صدتومانی
  • گل صدتومانی زرد
  • گل عسلی
  • گل کاغذی
  • گل کروی
  • گل کیفی
  • گل كاردینال
  • گل كاردینال سوئیسی
  • گل كورتونوس (مونتبریتا)
  • گل گندم
  • گل گندم كوهی
  • گل لاله سیاه
  • گل ماهور
  • گل ماهور زرد
  • گل مخروطی
  • گل مخروطی سفید
  • گل مخروطی صورتی
  • گل مشعلی زرد
  • گل مشعلی قرمز
  • گل مصفا
  • گل مغربی
  • گل مغربی صورتی
  • گل مومی
  • گل میگو
  • نخود گل معطر
  • نرگس
  • نرگس درختی
  • نرگس زرد (دافودیل)
  • نرگس زرد کشور پرو
  • نعناع چمنی
  • نلیا
  • نمسیا
  • نوعی پروانش
  • نوعی خطمی
  • نویتا
  • نیفوفیا
  • نیل
  • واگیلیا
  • ورونیکا (سیزاب)
  • هپاتیکا
  • هلنیوم
  • هلیوپسیس
  • هوستا
  • یاس خوشه‌ای
  • یوکا