لیست گل و گیاهان معرفی شده

جهت مشاهده مشخصات روی لینک های زیر کلیک کنید

لیست شماره یک

لیست شماره دو

 • ژرانیوم
 • ژرانیوم بنفش
 • ژرانیوم لب برگشته
 • ژربرا
 • سپاس (جنتیانا)
 • سدوم (گیاه یخی)
 • سرئوس
 • سرخس شاخ گوزنی
 • سلمیزیا
 • سلوی دائمی
 • سنبل
 • سنبل مقاوم
 • سنجد همیشه سبز
 • سوسن ژاپنی
 • سیتیسوس
 • سیزاب
 • سیزاب دم گربه‌ای بنفش
 • سیزاب دم گربه‌ای قرمز
 • سیزاب سبلانی
 • سیکلامن
 • سیکلامن مقاوم
 • سیلفیوم
 • سیلن
 • سیلن بادكنكی
 • سینینژیا
 • شاپسند دایمی
 • شاپسند درختی
 • شاپسند سپید برفی
 • شبدر ترشک
 • شقایق
 • شقایق پرپر
 • شقایق شرقی
 • شقایق صورتی
 • شقایق کالیفرنیا
 • شقایق مزرعه
 • شقایق مکزیکی
 • شکر تیغال
 • شمشاد رسمی
 • شمعدانی
 • شمعدانی (ژرانیوم)
 • شیپوری صورتی
 • شیرخشت
 • شیرخشت درختی
 • شیرخشت صخره‌ای
 • شیزوستیلیس
 • شینودوکسا
 • صدتومانی
 • عروسک پشت پرده
 • علف اردک ماهی
 • علف بیدی
 • علف ماه
 • علف مبارک کوهستانی
 • علف مبارك
 • فائوکاریا
 • فرفیون
 • فرمونتیا
 • فروكاكتوس
 • فریزیا
 • فلوکس
 • فلوکس آبی
 • فیتولاكا (سرخ بر)
 • فیتونیا
 • فیلو کاکتوس
 • فیلودندرون برگ قلبی
 • قرنفل
 • کاردامین
 • کاملیا
 • کاملیا گل رزی
 • کتان زینتی
 • کراسپدیا
 • کلاغک
 • کلترا
 • کلرودندروم
 • کلرودندرون
 • کلماتیس
 • کلماتیس کوهی
 • کلیانتوس
 • کلینتونیا
 • کوچولوی چشم آبی
 • کولریا
 • کونزا باکستریا
 • كاكتوس پاكی سرئوس
 • كاكتوس كروی
 • كاكتوس كریسمس
 • كاكتوس كلاه اسقف
 • كراسولا
 • كرنوس خزنده
 • كروساندرا
 • كریپتانتوس رنگارنگ
 • كلومنا
 • كمبرتوم
 • كورئوپسیس
 • كوردیلین
 • كوكب كوهی
 • كوكب كوهی پرگلبرگ
 • كوكب كوهی نارنجی
 • كوله خاس
 • گازانیا
 • گازمانیا
 • گالتریا
 • گاوزبان کوهی
 • گل آتشین
 • گل آفتابگردان برگ بیدی
 • گل آفتابگردان مخملی
 • گل آفتابی
 • گل آفتابی سکه‌ای
 • گل آویز کالیفرنیا
 • گل اختر
 • گل ادریسی
 • گل استكانی
 • گل اطلسی
 • گل انچوزا
 • گل انگشتانه
 • گل بابونه
 • گل باد
 • گل بادلرزان
 • گل برفی
 • گل تاج خروس دم گربه‌ای
 • گل ترمس (لوپن)
 • گل جعفری
 • گل جعفری کوتاه
 • گل حسرت
 • گل حنا
 • گل حنای پر گلبرگ
 • گل حنای ستاره‌ای
 • گل خربق
 • گل خورشیدی
 • گل رز
 • گل رز زرد
 • گل رشاد
 • گل ریحانی
 • گل زنگوله‌ای چینی
 • گل سپاس
 • گل سپاس (جنتیانا)
 • گل سپاس چتری
 • گل سپاس سفید
 • گل سپاس كوهستانی
 • گل ستاره‌ای
 • گل سوسن
 • گل سیاه دانه
 • گل شبدر
 • گل صدتومانی
 • گل صدتومانی زرد
 • گل عسلی
 • گل کاغذی
 • گل کروی
 • گل کیفی
 • گل كاردینال
 • گل كاردینال سوئیسی
 • گل كورتونوس (مونتبریتا)
 • گل گندم
 • گل گندم كوهی
 • گل لاله سیاه
 • گل ماهور
 • گل ماهور زرد
 • گل مخروطی
 • گل مخروطی سفید
 • گل مخروطی صورتی
 • گل مشعلی زرد
 • گل مشعلی قرمز
 • گل مصفا
 • گل مغربی
 • گل مغربی صورتی
 • گل مومی
 • گل میگو
 • نخود گل معطر
 • نرگس
 • نرگس درختی
 • نرگس زرد (دافودیل)
 • نرگس زرد کشور پرو
 • نعناع چمنی
 • نلیا
 • نمسیا
 • نوعی پروانش
 • نوعی خطمی
 • نویتا
 • نیفوفیا
 • نیل
 • واگیلیا
 • ورونیکا (سیزاب)
 • هپاتیکا
 • هلنیوم
 • هلیوپسیس
 • هوستا
 • یاس خوشه‌ای
 • یوکا