رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

۱۳ آذر ماه روز بیمه


ارسال های توصیه شده

۱۳ آذر ماه روز بیمه

 

32.jpg

 

[align=justify]

بیمه از لحاظ حقوقی به معنای قرارداری میان"بیمه گر" و "بیمه گذار" است، که بیمه گر تعهد می کند، در قبال دریافت مبلغی به نام حق بیمه، در صورت وارد شدن خسارات احتمالی معین به بیمه گذار، مبلغ مشخصی را به وی بپردازد.

 

اما از نظر اجتماعی بیمه، پدیده ای است که به وحدت معنوی افراد یک یا چند جامعه کمک شایان می کند .

بنابراین، هرگاه فردی دچار صدمه یا حادثه ای شود که تحمل آن از عهده وی خارج باشد، اعضای دیگر جامعه خود را در جبران زیانهای واردشده به آن فرد، سهیم می سازند. بیمه در قرن بیستم، با شکلهای مختلف قانونی در اروپا و سپس در کشورهای دیگر، ظهور یافت. این نوع بیمه که در چهارچوب عقود حقوقی صورت می پذیرد، گرچه با رنگ و آهنگ خاص خود، پدیده ای جدید در روابط اجتماعی محسوب می شود، اما چه از لحاظ فلسفه اجتماعی و اخلاقی و چه از لحاظ حقوقی، دارای سابقه ای طولانی است؛ نمونه های ناقصی از بیمه در اروپای قرون وسطی مشاهده شده وبیمه در حدود ۱۴۰۰ سال قبل در صدر اسلام نیزمورد توجه قرار گرفته است، ظاهراً اسپانیا و پرتغال نخستین کشورهایی بوده اند که دراواسط قرن پانزدهم میلادی، رنگی قانونی به بیمه بخشیدند. نخستین قانون"بیمه عمر" در سال ۱۵۸۳ میلادی در انگلستان تحقق یافت و در سال ۱۶۶۶، پس از وقوع آتش سوزی مهیب در "لندن"، "بیمه آتش سوزی" پدید آمد، ولی در سایر کشورها، بیمه، زودتر از قرن هجدهم پدید نیامد و به صورت متداول امروزی نیز در قرن بیستم پا به عرصه وجود گذاشت .

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شرکتهای بیمه، ملی شدند که اقدام شایسته ای برای حفظ سرمایه ملی بود. این شرکتها در ظاهر، مستقل از هم هستند، اما تمام آنها در زیر چتر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و دارای دستورالعملهای واحدی می باشند. فقط سطح پوشش آنها با یکدیگر اندکی تفاوت دارد

 

● بیمه اجتماعی در اسلام

در اسلام، دستورها و اندرزهای فراوانی در مورد رعایت افراد درمانده و تأمین نیازهای مادی، معنوی و روانی آنها وجود دارد. قرآن کریم، احادیث و فقه اسلامی سرشار از فرامینی که رفاه طبقات نیازمند جامعه را فراهم می نماید.

 

فلسفه تأسیس بیمه اجتماعی در حقوق اسلامی با فلسفه ایجاد تمام بیمه های اجتماعی موجود در سایر مکاتب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جهان تفاوت بنیادی دارد، زیرا:

 

اول آنکه، بیمه اجتماعی در حقوق اسلامی بر اساس جهان بینی خاصی مبنی بر پذیرش اصل وحدانیت نوع بشر

)یعنی اصل جامعه جهانی انسانی) ، لزوم حفظ و حمایت همنوع و احترام اصیل و واقعی به او بنا شده است .

دوم آنکه، بیمه اجتماعی در اسلام بر پایه یکسان بودن تمام افراد دارای ایدئولوژی واحد ، بنیانگذاری شده است . مسلمانان موظفند به نیازهای دیگران، همچون نیازهای شخصی خود ، رسیدگی کنند، زیرا جامعه اسلامی - اجتماعی مبتنی بر تعاون و همبستگی شدید میان اعضای آن است .

 

بیمه اجتماعی در حقوق اسلامی به دو گروه ، بیمه عمومی و بیمه خصوصی تقسیم می شود . در بیمه عمومی، شخص آسیب دیده یا خسارت دیده مجبور به عقد قرارداد بیمه و پرداخت وجهی به بیمه گر نیست و کمکهایی که به وی می شود، به صورت رایگان است . در بیمه عمومی، کوشش می شود خسارات و آسیبهای وارد شده به افراد معینی از طبقات کم درآمد جامعه که قادر به برآوردن احتیاجات اولیه زندگی خود نیستند، جبران گردد و نیازهای اولیه زندگی اینگونه افراد تأمین شود . اما در بیمه خصوصی، شرط استفاده از حق بیمه برای جبران خسارت یا آسیب وارد شده ، عقد قرارداد بیمه و پرداخت وجهی به بیمه گذار است .

[/align]

 

اکرم اکبرزاده ابراهیمی

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

۱۳ آذر روز صنعت بیمه

 

33.jpg

 

[align=justify]

روز ۱۳ آذر در تقویم جمهوری اسلامی ایران، روز صنعت بیمه نامگذاری شده است.

 

احساس امنیت، اصلیترین و بنیادیترین نیاز بشر است و از آنچنان درجهای از اهمیت برخوردار است که میتواند دیگر نیازهای مادی و معنوی بشر را تحت تاثیر قرار دهد.

 

تمام پژوهشگران بر این باورند که برای سالم بودن و سالم زیستن، نیازمند احساس امنیت هستیم. سلامت نه تنها به سالم بودن در بعد جسمانی که سلامت روان را نیز در بر میگیرد و بیمه یکی از مطمئنترین روشهای احساس امنیت در دنیای کنونی بشمار میرود.

 

در گذشتههای دور، اولین نمونههای بیمه در ایران باستان یافت شده است. طبق پژوهشهای باستانشناسان و لوحهها و اسناد به دست آمده، تخت جمشید فارغ از تمام شگفتیهایش از یک جنبه انسانی نیز نسبت به بناهای هم عصر خود برخوردار است.

 

در روزگاری که ابنیهای چون اهرام مصر با زور و ظلم به دست بردگان و اسرای جنگی ساخته میشد، در تخت جمشید هر فرد، حتی اسیران جنگی برای کاری که انجام میدادند مزد دریافت میکردند و اگر در حین کار بیمار میشدند و یا از بین میرفتند، خانواده او مستمری میگرفتند.

 

عملیات بیمهای به معنای امروزی در ایران؛ با فعالیت دو مؤسسه روسی به نام نادیژدا و قفقاز مرکوری در سالهای آغازین قرن بیستم شروع شد.

 

در سال ۱۳۱۰ با تصویب قانون ثبت شرکتها در ایران شرکتهای بیمهای انگلیسی، آلمانی، اتریشی، سوئیسی و امثال آن در ایران اقدام به ایجاد شعبه و نمایندگی کرده و به فعالیت بیمهای پرداختند.

 

در سال ۱۳۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه صد در صد دولتی تأسیس شد و در سال ۱۳۱۶ قانون بیمه به تصویب رسید.

[/align]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

روز بیمه

 

احساس امنیت اصلی ترین و بنیادی ترین نیاز بشری است و از آنچنان درجه ای از اهمیت برخوردار است كه می تواند دیگر نیازهای مادی و معنوی بشر را تحت تاثیر قرار دهد.

 

تمام پژوهشگران بر این باورند كه برای سالم بودن و سالم زیستن، نیازمند احساس امنیت هستیم. سلامت نه تنها به سالم بودن در بعد جسمانی كه سلامت روان را نیز در بر می گیرد و بیمه یكی از مطمئن ترین روش های احساس امنیت در دنیای كنونی بشمار می رود.

 

● اولین نمونه های بیمه

در گذشته های دور، اولین نمونه های بیمه در ایران باستان یافت شده است. طبق پژوهش های باستان شناسان و لوحه ها و اسناد به دست آمده، تخت جمشید فارغ از تمام شگفتی هایش از یك جنبه انسانی نیز نسبت به بناهای هم عصر خود برخوردار است. در روزگاری كه ابنیه ای چون اهرام مصر با زور و ظلم به دست بردگان و اسرای جنگی ساخته می شد، در تخت جمشید هر فرد، حتی اسیران جنگی برای كاری كه انجام می دادند مزد دریافت می كردند و اگر در حین كار بیمار می شدند و یا از بین می رفتند خانواده او مستمری می گرفتند.

 

● تاریخچه بیمه در ایران

عملیات بیمه ای به معنای امروزی در ایران؛ با فعالیت دو مؤسسه روسی بنام "نادیژدا" و "قفقاز مركوری" در سالهای آغازین قرن بیستم شروع شد. در سال ۱۳۱۰ با تصویب قانون ثبت شركت ها در ایران شركتهای بیمه ای انگلیسی، آلمانی، اتریشی، سوئیسی و امثال آن در ایران اقدام به ایجاد شعبه و نمایندگی كرده و به فعالیت بیمه ای پرداختند. و بالأخره در سال ۱۳۱۴ "شركت سهامی بیمه ایران" با سرمایه صد در صد دولتی تأسیس شد و در سال ۱۳۱۶ "قانون بیمه" به تصویب رسید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...