رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

مخترعین و اختراعاتشان ... دانلود کنید ( pdf )


ارسال های توصیه شده

  • 8 سال بعد...

آیا علاقهای به دانستن دربارهی مخترعین معروف و اختراعات آنان دارید؟ این مقاله فهرستی از این مخترعین را در اختیارتان قرار میدهد. به خواندن ادامه دهید تا بیشتر بیاموزید . . .

00496161.jpg

زمانی که احساس گرما میکنید، پنکه یا کولر را روشن میکنید؛ زمانی که فضا تاریک است، لامپ را روشن میکنید؛ ضمناً میتوانید با دوستی که مایلها با شما فاصله دارد، از طریق تلفن صحبت کنید؛ هم چنین میتوانید با هوا پیما به نقاط بسیاری سفر کنید و بسیاری کارهای دیگر نیز هستند که بدون وجود برخی مخترعین معروف و اختراعات آنان، امروزه میسر نمیشد. ما نمیتوانیم تصور کنیم که اگر این مخترعین بزرگ چنین کارهای ارزشمندی را انجام نداده بودند، احتیاجات زندگی امروزهی ما چگونه برآورده میشد. غیر قابل تصور است! مطمئنیم که دیگران، از جمله خود شما، مایلید که برخی از این دانشمندان و مخترعین را بشناسید. تعداد آنها آن قدر زیاد است که ذکر تمامیشان بسیار دشوار میباشد، ولی ما تا حد امکان تعدادی را در فهرست مخترعین معروف آوردهایم که قطعاً به شما کمک خواهد نمود.

مخترعین و اختراعاتآنچه در زیر آمده است، نام برخی از این مخترعین میباشد. بد نیست وقتی از وسایل خاصی استفاده میکنید بدانید که اختراع آنان به چه کسی مربوط است. اگر این افراد، آن چیزها را اختراع نمیکردند، آن وقت . . . .؟ پس بهتر است ببینیم آنها که هستند و چه کارهایی انجام دادهاند.

 

 

[TABLE=width: 548, align: center]

[TR=class: t2]

[TD=width: 179]مخترع

[/TD]

[TD=width: 219]اختراعات

[/TD]

[TD=width: 79]سال

[/TD]

[TD=width: 61]کشور

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]یوهانس گوتنبرگ

[/TD]

[TD=width: 219]ماشین چاپ

[/TD]

[TD=width: 79]1440

[/TD]

[TD=width: 61]آلمان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]هاینریش رادولف هرتز

[/TD]

[TD=width: 219]نظریهی الکترومغناطیسی از امواج نور و الکترومغناطیس. فرکانسهای رادیویی و الکتریکی (هرتز)

[/TD]

[TD=width: 79]دههی 1880

[/TD]

[TD=width: 61]آلمان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]ویلهلم کنراد رونتگن

[/TD]

[TD=width: 219]اشعه های الکترو مغناطیسی یا اکس ری

[/TD]

[TD=width: 79]1895

[/TD]

[TD=width: 61]آلمان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]آلفرد نوبل

[/TD]

[TD=width: 219]دینامیت

[/TD]

[TD=width: 79]1867

[/TD]

[TD=width: 61]سوئد

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]الی ویتنی

[/TD]

[TD=width: 219]ماشین فرز و ماشین پنبه پاک کنی

[/TD]

[TD=width: 79]1793

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]ماری اندرسون

[/TD]

[TD=width: 219]برف پاک کن

[/TD]

[TD=width: 79]1903

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]ویلبر و اورویل رایت (برادران رایت)

[/TD]

[TD=width: 219]هوا پیما

[/TD]

[TD=width: 79]1903

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]ارشمیدس

[/TD]

[TD=width: 219]پیچ ارشمیدس، دستگاهی برای بالا بردن سطح آب، توضیح اصل موجود در اهرم، اصل ارشمیدس، مقدار دقیق عدد پی و بسیاری موارد دیگر

[/TD]

[TD=width: 79]قرن سوم پیش از میلاد

[/TD]

[TD=width: 61]یونان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]ریچارد جی. درو

[/TD]

[TD=width: 219]نوار چسب

[/TD]

[TD=width: 79]1923

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]پیتر هنلین

[/TD]

[TD=width: 219]ساعت جیبی

[/TD]

[TD=width: 79]1508 - 1504

[/TD]

[TD=width: 61]آلمان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]سر ایزاک نیوتون

[/TD]

[TD=width: 219]کشف جاذبه و اختراع تلسکوپ

[/TD]

[TD=width: 79]1668

[/TD]

[TD=width: 61]انگلیس

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]جان نپر

[/TD]

[TD=width: 219]لگاریتم، میلهها یا استخوانهای نپر و ممیز اعشاری

[/TD]

[TD=width: 79]دههی 1590

[/TD]

[TD=width: 61]اسکاتلند

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]ژاک ایو کوستو و امیل گگنان

[/TD]

[TD=width: 219]دستگاه تنفس اکسیژن

[/TD]

[TD=width: 79]1943

[/TD]

[TD=width: 61]فرانسه (امیل یک کانادایی اهل فرانسه بود)

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]توماس نیو کامن

[/TD]

[TD=width: 219]موتور بخار اتمسفری

[/TD]

[TD=width: 79]1710

[/TD]

[TD=width: 61]انگلیس

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]کارل فردریش فون درس

[/TD]

[TD=width: 219]دو چرخه، ماشین تحریر با صفحه کلید و اجاق گازی که چوب ذخیره مینماید.

[/TD]

[TD=width: 79]دههی 1820

[/TD]

[TD=width: 61]آلمان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]الکساندر گراهام بل

[/TD]

[TD=width: 219]تلفن

[/TD]

[TD=width: 79]1875

[/TD]

[TD=width: 61]اسکاتلند

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]ویلیس کریر

[/TD]

[TD=width: 219]تهویه مطبوع

[/TD]

[TD=width: 79]1914

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]ژان نولت (هم چنین به عنوان آبه نولت شناخته میشود)

[/TD]

[TD=width: 219]الکتروسکوپ

[/TD]

[TD=width: 79]1748

[/TD]

[TD=width: 61]فرانسه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]رنسام الی اولدز

[/TD]

[TD=width: 219]خط مونتاژ

[/TD]

[TD=width: 79]1901

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]ارل دیکسون

[/TD]

[TD=width: 219]چسب زخم

[/TD]

[TD=width: 79]1920

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]جیکز نایسمیت

[/TD]

[TD=width: 219]بسکتبال

[/TD]

[TD=width: 79]1891

[/TD]

[TD=width: 61]کانادا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]لوی اشتراوس

[/TD]

[TD=width: 219]شلوار جین

[/TD]

[TD=width: 79]1873

[/TD]

[TD=width: 61]آلمان، آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]لوییس بریل

[/TD]

[TD=width: 219]خط بریل برای نا بینایان

[/TD]

[TD=width: 79]1829

[/TD]

[TD=width: 61]فرانسه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]رابرت ویلهلم بانسن

[/TD]

[TD=width: 219]چراغ بنزن

[/TD]

[TD=width: 79]1855

[/TD]

[TD=width: 61]آلمان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]آفرد موشر باتز

[/TD]

[TD=width: 219]بازی اسکربل

[/TD]

[TD=width: 79]1938

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]سر همفری دیوی

[/TD]

[TD=width: 219]لامپ ایمنی معدن یا لامپ دیوی

[/TD]

[TD=width: 79]1815

[/TD]

[TD=width: 61]انگلیس

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]چارلز ریشتر

[/TD]

[TD=width: 219]مقیاس بزرگی ریشتر برای اندازهگیری زلزله

[/TD]

[TD=width: 79]1935

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]هاینریش گوبل

[/TD]

[TD=width: 219]لامپهای رشتهای

[/TD]

[TD=width: 79]دههی 1890

[/TD]

[TD=width: 61]آلمان/آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]جسی لنگسفورد

[/TD]

[TD=width: 219]کراوات

[/TD]

[TD=width: 79]1920

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]توماس ادیسون

[/TD]

[TD=width: 219]گرامافون و لامپ الکتریکی

[/TD]

[TD=width: 79]1877 و 1879 (به ترتیب)

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]بنجامین فرانکلین

[/TD]

[TD=width: 219]میلهی برق گیر، عینک دو کانونی، اجاق گاز فرانکلین، آرمونیکا، بالههای شنا، سوند ادرار و کیلومتر شمار اتومبیل

[/TD]

[TD=width: 79]دههی 1950

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]رادولف کریستین کارل دیزل

[/TD]

[TD=width: 219]موتور دیزل

[/TD]

[TD=width: 79]دههی 1890

[/TD]

[TD=width: 61]آلمان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]اتو وان گریکه

[/TD]

[TD=width: 219]پمپ هوا یا پمپ خلأ

[/TD]

[TD=width: 79]1650

[/TD]

[TD=width: 61]آلمان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]گالیلئو گالیله

[/TD]

[TD=width: 219]قطب نمای هندسی، تلسکوپ با قابلیت بزرگ نمایی 30 برابر، ضمناً وی کشف نمود که خورشید مرکز منظومهی شمسی میباشد و نه زمین

[/TD]

[TD=width: 79]دههی 1590 به بعد

[/TD]

[TD=width: 61]ایتالیا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]نیکولا تسلا

[/TD]

[TD=width: 219]موتور AC و ترانسفور ماتور، تقویت کنندهی تیوب خلأ، کویل تسلا، فناوری اکس ری

[/TD]

[TD=width: 79]دههی 1880

[/TD]

[TD=width: 61]اتریش / آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]چستر کارلسون

[/TD]

[TD=width: 219]شیوهی فتو کپی زیرو گرافی

[/TD]

[TD=width: 79]38-1937

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]ژاک ادوین برندنبرگر

[/TD]

[TD=width: 219]سلوفان

[/TD]

[TD=width: 79]1908

[/TD]

[TD=width: 61]سوییس

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]روت ویکفیلد

[/TD]

[TD=width: 219]تکههای شکلاتی و بیسکویت دارای تکههای شکلاتی

[/TD]

[TD=width: 79]1930

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]لئوناردو داوینچی

[/TD]

[TD=width: 219]ماشین تراش لنز، چتر نجات، پل دارای پایه، ماسوله پرکن اتو ماتیک، نیز ماشینی برای آزمایش قدرت کششی سیمها

[/TD]

[TD=width: 79]دههی 1500

[/TD]

[TD=width: 61]ایتالیا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]عبد الطیف البغدادی

[/TD]

[TD=width: 219]هوا کش

[/TD]

[TD=width: 79]1231- 1162

[/TD]

[TD=width: 61]عراق / مصر

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]جاگدیش چاندرا بوز

[/TD]

[TD=width: 219]دستگاه اندازه گیری رشد گیاهان

[/TD]

[TD=width: 79]دههی 1920

[/TD]

[TD=width: 61]هند

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]سی آی لون

[/TD]

[TD=width: 219]فرآیند کاغذ سازی و کاغذ

[/TD]

[TD=width: 79]105 پس از میلاد

[/TD]

[TD=width: 61]چین

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]یوگنی چرتوسکی

[/TD]

[TD=width: 219]لباس مخصوص پرواز در ارتفاعات زیاد

[/TD]

[TD=width: 79]1931

[/TD]

[TD=width: 61]روسیه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]دکتر جان استیچ پمبرتون

[/TD]

[TD=width: 219]کوکا کولا

[/TD]

[TD=width: 79]1886

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]زکریا جانسن

[/TD]

[TD=width: 219]میکروسکوپ مرکب

[/TD]

[TD=width: 79]1595

[/TD]

[TD=width: 61]هلند

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]آرتور وین

[/TD]

[TD=width: 219]پازل جدول کلمات متقاطع

[/TD]

[TD=width: 79]1913

[/TD]

[TD=width: 61]انگلیس

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]چارلز ریچارد درو

[/TD]

[TD=width: 219]بانک خون

[/TD]

[TD=width: 79]-

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]توماس داونپورت

[/TD]

[TD=width: 219]تراموای برقی

[/TD]

[TD=width: 79]1834

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]لالا بالهومال لاهوری

[/TD]

[TD=width: 219]گوی یک پارچه، گوی آسمانی

[/TD]

[TD=width: 79]اواخر 1842

[/TD]

[TD=width: 61]از گورکانیان هند

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]شانتی سواراپ باتناگار و کی. ان. ماتور

[/TD]

[TD=width: 219]تعادل تداخل مغناطیسی باتناگار - ماتور

[/TD]

[TD=width: 79]1928

[/TD]

[TD=width: 61]هند

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]جسی دبلیو رنو

[/TD]

[TD=width: 219]پله برقی

[/TD]

[TD=width: 79]1891

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]لوییس ای. واترمن

[/TD]

[TD=width: 219]خود نویس

[/TD]

[TD=width: 79]1884

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]دکتر ژوزف - ایگناک گیوتین

[/TD]

[TD=width: 219]گیوتین

[/TD]

[TD=width: 79]دههی 1790

[/TD]

[TD=width: 61]فرانسه

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]الیاس هو

[/TD]

[TD=width: 219]چرخ خیاطی

[/TD]

[TD=width: 79]1846

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]ایدا هنریتا هاید

[/TD]

[TD=width: 219]میکرو الکترود

[/TD]

[TD=width: 79]دههی 1930

[/TD]

[TD=width: 61]آمریکا

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]چارلز مکینتاش

[/TD]

[TD=width: 219]بارانی ضد آب و کت نجات

[/TD]

[TD=width: 79]دههی 1820

[/TD]

[TD=width: 61]اسکاتلند

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]ادوین بیرد بادینگ

[/TD]

[TD=width: 219]ماشین چمن زنی

[/TD]

[TD=width: 79]1830

[/TD]

[TD=width: 61]انگلیس

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]گرت آگوستوس مورگان

[/TD]

[TD=width: 219]چراغ راهنمایی، ماسک ضد گاز و بسیاری چیزهای دیگر

[/TD]

[TD=width: 79]-

[/TD]

[TD=width: 61]آفریقایی آمریکایی تبار

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 179]لویی پاستور

[/TD]

[TD=width: 219]پاستوریزاسیون

[/TD]

[TD=width: 79]اواخر قرن نوزدهم

[/TD]

[TD=width: 61]فرانسه

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

در جدول فوق، ما تنها به برخی از مخترعین مهم اشاره کردیم. با این وجود یقیناًٌ این فهرست برای شما سودمند خواهد بود. الآن دیگر میدانید که برخی از چیزهایی که روزمره از آنها استفاده میکنید توسط چه کسانی به وجود آمدهاند. برخی از این مخترعین پیش از تولد مسیح میزیستهاند. ما به این مخترعین که زندگی ما را بسیار سادهتر نمودهاند، درود میفرستیم.

 

منبع: راسخون

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
  • اضافه کردن...