رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

پركاربردترين كلمات مورد استفاده در سفرهاي خارج از كشور


ارسال های توصیه شده

مكنه براي شما هم اتفاق افتاده باشه كه به يكباره از طرف اداره اتون و يا جاي ديگه بهتون يك مسافرت خارج از كشور بخوره و مجبور باشيد كه اجبارا به اين مسافرت بريد ولي نگرانيد كه زبان انگليسي شما خوب نيست و ممكن هست در ارتباط با ديگران به مشكل برخورد كنيد

 

ما اينجا يك سري از كلمات پركاربرد در مكان ها و زمان هاي مختلف رو از سايت Dictionary Farsi - Persian يك جا گردآورديم تا حداقل كمك كوچكي باشه براي يادگيري زبان انگليسي در سفر

 

جهت مشاهده به پست های زیر مراجعه کنید 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گروه كلمات مرتبط با کنترل گذرنامه (Passport control )

 

 1. بفرمائيد اين … من است / Here ist my …
 2. گذرنامه، پاسپورت / Passport
 3. کارت شناسايي، شناسنامه / Identity card
 4. کارت سبز / Green card
 5. گواهينامه رانندگي / Driving licence
 6. بفرمائيد اين مدارک مالکيت اتومبيل من است. / Here are my car registration papers.
 7. من ميخواهم … بمانم./ I will be staying …
 8. چند روزي / A few days
 9. يک هفته / A week
 10. يک ماه / A month
 11. من هنوز نميدانم. / I don't know yet.
 12. براي کار (تجارت) اينجا آمدم./ I am here on business.

 13. از اينجا عبور ميکنم. فقط از اينجا ميگذرم. / I am just passing through.
 14. من براي … به اينجا آمدم. / I am here …
 15. تعطيلات / on holiday
 16. براي يک دوره زبان / for a language course
 17. متاسفم، من متوجه نميشوم. / I am sorry, I don't understand.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گروه كلمات مرتبط با گمرك (Customs )

 

 1. همراه داشتن کالاهاي گمرکي / Goods to declare
 2. همراه نداشتن کالاهاي گمرکي / Nothing to declare
 3. کالاي گمرکي همراه ندارم. چيزي براي گمرک دادن ندارم. / I have nothing to declare.
 4. من يک ... دارم. / I have a ...
 5. يک کارتن سيگار / A carton of cigarettes
 6. توتون / Tobacco
 7. سيگار برگ / Cigar
 8. براي استفاده شخصي است. / It's for my personal use.
 9. جديد نيست، نو نيست. / It's not new.
 10. اين يک هديه است. / This is a gift.
 11. لطفا گذرنامتان. / Your passport, please.
 12. گذرنامه شما (حالا ديگه) اعتبار ندارد. / Your passport is no longer valid.
 13. آيا کالاي گمرکي همراه داريد؟ آيا چيزي براي اعلام به گمرک داريد؟ / Do you have nothing to declare?
 14. لطفا اين کيف را باز کنيد. / Please open this bag.
 15. شما براي اين بايد گمرکي پرداخت کنيد. / You will have to pay duty on this.
 16. آيا چمدان يا بار ديگري داريد؟ / Do you have any more luggage?

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گروه كلمات مرتبط با بار، اسباب و اثاثيه - باربر (Luggage - Porter )

 1. چرخهاي دستي حمل بار کجاست؟ / Where are the luggage trolleys?
 2. قفسه هاي ويژه بار (اسباب و اثاثيه) کجاست؟ / Where are the luggage lockers?
 3. دفتر بار امانتي کجاست؟ / Where is the left-luggage office?
 4. باربر! / Porter
 5. خواهش ميکنم ... را برايم بياوريد. / Please take ...
 6. اين اسباب و اثاثيه / this luggage
 7. چمدانم / my suitcase
 8. آن کيف / that bag
 9. لطفا اين اسباب و اثاثيه را تا اتوبوس / تاکسي حمل کنيد. /Take this luggage to the bus / taxi, please.
 10. هزينه اش چقدر است؟ چقدر بدهم؟ / How much is that?
 11. يک تکه از اسباب و اثاثيه نيست. / There is one piece missing.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گروه كلمات مرتبط با تبديل پول و ارز (Changing money)

 

 1. نزديکترين بانک / صرافي کجاست؟ / exchange office?
 2. آيا ميتوانيد اين چکهاي مسافرتي را به پول تبديل (نقد) کنيد؟ -

 3. ميخواهم چند ... را تبديل (نقد) کنم. / I'd like to change some ...
 4. نرخ تبديل چقدر است؟ / What is the exchange rate?
 5. من قدري پول خرد ميخواهم. / I'd like some small change.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گروه كلمات مرتبط با ... کجاست؟(Where is ... ?)

 

 1. کجا ميتوانم تاکسي بگيرم (سوار شوم)؟ / Where can I get a taxi?
 2. کجا ميتوانم اتومبيل اجاره کنم؟ / Where can I hire a car?
 3. چطور ميتوانم به ... بروم؟ / How do I get to ...?
 4. آيا اتوبوس براي شهر (مرکز شهر) هست؟ / Is there a bus into town?
 5. ... کجاست؟ / Where is the ...?
 6. ايستگاه اتوبوس / Bus stop
 7. ميز اطلاعات، اطلاعات / Information desk
 8. باجه بليت فروشي / Ticket office
 9. مترو / Underground
 10. باجه رزرو بليت، باجه فروش بليت / Booking office
 11. پستخانه / Post office
 12. ايستگاه / station
 13. ايستگاه (قطار) / railway station

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گروه كلمات مرتبط بارزرو هتل (Hotel reservation )

 

 1. آيا دفترچه راهنماي هتلها را داريد؟ / Do you have a hotel guide?
 2. آيا ميتوانيد اتاقي براي من رزرو کنيد؟ / Could you reserve a room for me?
 3. در مرکز شهر نزديک ايستگاه قطار / ايستگاه / In the centre near the railway / station.
 4. يک اتاق يک نفره / A single room
 5. يک اتاق دو نفره / A double room
 6. خيلي گران نباشد / Not too expensive
 7. هتل / مهمانسرا کجاست؟ / Where is the hotel/ guest house?
 8. تختخواب و صبحانه / Bed and Breakfast (B&B)
 9. خوابگاه جوانان / Youth hostel
 10. ويلاي اجاره اي (براي تعطيلات) / Holiday cottage
 11. اتاق خالي موجود نيست. جا نداريم. / NO VACANCIES
 12. اجاره آن هر شب چقدر است؟ / What ist the price per night?
 13. چيز ارزانتري نداريد؟ / Don't you have anything cheaper?
 14. آيا نقشه خيابانها را داريد؟ / Do you have a street map?

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گروه كلمات مرتبط با اجاره اتومبيل (Car hire )

 

 1. من ميخواهم اتومبيل اجاره کنم. / I'd like to hire a car.
 2. يک اتومبيل کوچک / A small car
 3. يک اتومبيل متوسط / A medium sized car
 4. يک اتومبيل بزرگ / A large car
 5. اتوماتيک، خودکار / An automatic
 6. براي يک روز / For a day
 7. براي يک هفته / For a week
 8. اجاره آن براي يک هفته / يک روز چقدر است؟ / What's the charge per week / day?
 9. آيا نرخهاي ارزانتر داريد؟ / Do you have any special rates?
 10. آيا شامل مايل مسافت پيموده شده هم ميشود؟ / Is mileage included?
 11. من با بيمه کامل ميخواهم. /I want full insurance.

 12. اجاره هر مايل چقدر است؟ / What's the charge per mile?
 13. من کارت اعتباري دارم. / I have a credit card.
 14. بفرمائيد، اين گواهينامه من. / Here is my driving licence.
 15. من ميخواهم اتومبيل را در ... تحويل بدهم (بگذارم) / I want to leave the car in ...

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گروه كلمات مرتبط با تاكسي (taxi )

 

 1. کجا ميتوانم يک تاکسي بگيرم (سوار شوم)؟ / Where can I get a taxi?
 2. لطفا يک تاکسي برايم بگيريد. / Please get me a taxi.
 3. نرخ کرايه تا ... چقدر است؟ / What's the fare to ... ?
 4. تا ... چقدر راه است؟ / How far is it to ... ?
 5. مرا به ... ببريد / Take me to ...
 6. اين آدرس. / This address
 7. مرکز شهر. / The town centre
 8. بندر / The port
 9. هتل ... / The ... Hotel.
 10. فرودگاه / The airport
 11. ايستگاه / The station
 12. بيمارستان / The hospital
 13. من عجله دارم / I'm in a hurry.
 14. سر پيچ بعدي به ... بپيچيد. / Turn ... at the next corner.
 15. چپ / left
 16. راست / right
 17. مستقيم برويد. / Go straight ahead.
 18. لطفا همينجا نگه داريد. / Stop here, please.
 19. ممکن است لطفا کمي آهسته تر برانيد؟ / Could you drive more slowly, please?
 20. ممکن است در حمل اسباب و اثاثيه ام (بارم) به من کمک کنيد؟ / Could you help me carry my luggage?
 21. ممکن است لطفا منتظرم باشيد؟ / Would you wait for me, please?
 22. 10 دقيقه ديگر برميگردم. / I will be back in 10 minutes.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گروه كلمات مرتبط با پذيرش هتل (Reception )

 

 

 1. آيا ميتوانيد يک هتل / پانسيون به من معرفي کنيد؟ / Can you recommend a hotel / guest house?
 2. آيا ميتوانم ... اجاره کنم؟ / Can I rent ...?
 3. آپارتمان / a flat
 4. خانه ويلايي / a bungalow
 5. ويلاي اجاره اي (براي تعطيلات) / a holiday cottage
 6. آيا اتاق خالي داريد؟ / Do you have any vacancies?
 7. اسم من ... است. / My name is ...
 8. من قبلا رزرو کردم. / I have a reservation.
 9. من ... ميخواهم. / I'd like ...
 10. يک اتاق يک نفره. / a sinlge room
 11. يک اتاق دو نفره. / a double room
 12. يک اتاق با ... / a room with ...
 13. دو تخت / twin beds
 14. يک تخت دو نفره. / a double bed
 15. حمام / a bath
 16. دوش / a shower
 17. با بالکن / with a balcony
 18. در پشت (ساختمان) / at the back
 19. در جلو (ساختمان) / at the front
 20. آيا ... وجود دارد (دارد)؟ / Is there ...?
 21. تهويه مطبوع / air conditioning
 22. يخچال / a fridge
 23. راديو / a radio
 24. تلويزيون / a television
 25. سيستم حرارتي، گرمايي / heating
 26. بايد ساکت و آرام باشد. / It must be quiet.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

گروه كلمات مرتبط با چقدر؟ (How much? )

 

 

 

 1. قيمت ... چقدر است؟ / What is the price ...?
 2. در شب، يک شب / per night
 3. هر هفته، يک هفته / per week
 4. براي تخت و صبحانه / for bed and breakfast
 5. بدون غذا / excluding meals
 6. براي نيم پانسيون (تختخواب، صبحانه و يک وعده غذاي اصلي) / for half board
 7. براي تمام پانسيون (تختخواب و تمام وعده هاي غذا) / for full board
 8. آيا شامل صبحانه هم ميشود؟ / Is breakfast included?
 9. آيا براي بچه ها هم پول ميگيريد؟ / Do you charge for the baby?
 10. خيلي گران است. / It is too expensive.
 11. آيا ميتوانم اتاق را ببينم. / May I see the room?
 12. خوب من اتاق را ميخواهم. / Fine, I will take it.
 13. نه، نميپسندم (آنرا نميخواهم) / No, I don't like it.
 14. آن خيلي ... است. / It's too ...
 15. تاريک / کوچک / dark / small
 16. سرد / گرم / cold / hot
 17. پر سرو صدا / noisy
 18. آيا ممکن است يک تخت اضافه / يک تختخواب بچه در اتاق بگذاريد؟ / Could you put an extra bed / a cot in the room?
 19. ارزانتر / cheaper
 20. ساکت تر / quieter
 21. آيا چيزي ... داريد؟ / Do you have anything ...?
 22. بهتر / بزرگتر / better / bigger
 23. آيا اتاقي با چشم انداز بهتر داريد؟ / Do you have a room with a better view?

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
 • اضافه کردن...