رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

امکان استفاده از چند مانیتور در Windows XP


ارسال های توصیه شده

امکان استفاده از چند مانیتور در Windows XP

 

 

[align=justify]

اغلب هنگام صحبت از روشهـای قدرتمندترکردن هر چه بیشتـر ویندوز XP، به مواردی مانند استفاده از پردازندههای سریعتر، حافظه بیشتر یا افزایش هارددیسک اشاره میشود.

[/align]

 

[align=justify]اغلب هنگام صحبت از روشهـای قدرتمندترکردن هر چه بیشتـر ویندوز XP، به مواردی مانند استفاده از پردازندههای سریعتر، حافظه بیشتر یا افزایش هارددیسک اشاره میشود. اگر بخـواهید از کامپیوتر خود بیشتر بهره ببرید، به فکر ارتقا و خرید مانیتور بزرگ تری خواهید افتاد. اما استفـاده از دو مانیتور بهجای یک مانیتور جدید، روش مفیدتری خواهد بود.

 

با استفـاده از ویژگی Dualview موجـود در ویندوز XP قادر به اتصال دو مانیتـور به یک سیستم خواهید بود. گرچه این ویژگـی خیلی جدید نیست و از زمان پیدایش ویندوز ۹۸ درسیستـمعامل ویندوز موجود بود ولی به علت وجود مشکلات در استفاده از دو کارت گرافیکی در یک سیستم و مانیتورهای CRT با ابعاد بزرگ و گرانقیمت، اغلب کاربران گرایشی به استفاده از چند مانیتور دریک سیستم واحد نداشتند. ولی نسل جدیدی از کارتهای گرافیکی و مانیتورهای LCD از راه رسیده است که استفاده از چند مانیتور را تقریباً برای تمام کاربران، مفید و ارزشمند ساخته است.

 

● نکات مربوط به سختافزار

علاوه بر استفاده از دو کارت گرافیکی مجزا برای تنظیم چند مانیتور در یک سیستم، میتوان به سادگی از یک کارت برای استفاده از دو مانیتور بهره برد. این کارتها قبلاً کمیاب و گران بودند، اما امروزه بیشتر کارتهـای گرافیکی، امکان ارتباط با دو مانیتور را به طور همزمان فراهم میکنند.

بیشتـر کارتهـای گرافیکـی قابـل استفـاده تـوسط دو مانیتـور، استفاده از دو نوع خروجی مانیتور را پیشنهـاد میدهند: کانکتور آنالوگ VGA که D-Sub نامیده میشود و کانکتـور جدیدتـر دیجیتـال DVI. برخی از کارتها حـاوی یک آداپتور هستند که کانکتـور DVI را به D-Sub تبدیل میکنند، در حالیکه بیشتـر کارتهای گرافیکـی پیشرفته بهجای استفاده از D-Sub از دو کانکتور DVI استفاده میکنند.برخی از مانیتورهـای LCD هر دو کانکتـور DVI و D-Sub را مورد پشتیبانـی قرار میدهند ولی تقـریباً تمـام مانیتورهـای CRT و برخـی از LCDها تنها از D-Sub پشتیبانی میکنند، بنابراین موقع خرید یا استفاده مجدد از بعضی سختافزارهای فعلی خود، باید از سازگاری کانکتورهای کارت گرافیکی با مانیتورهای مورد استفاده مطمئن شوید.

 

● نصب کارت گرافیکی

قبل از نصب کـارت گرافیکـی جدید، کامپیوتـر را خـاموش کرده و کلیه کابلهـای آن را از بـرق جدا سازید و کارتهـای گرافیکی قدیمی را از سیستم خارج کنید. اگر امکانات و قابلیتهای گرافیکی کامپیوتر در مادربرد کامپیوتر قرار داده شده باشد، معمولاً هنگام افزودن کارت گرافیکی، غیرفعال میشوند. ممکن است لازم باشد که برای غیرفعال کردن قابلیتها و امکانات گرافیکی سیستم از BIOS استفاده کنید. البته برای این کار باید حتماً دفترچه راهنمای مربوط به سیستم خود را مورد مطالعه قرار دهید.

بعد از نصب صحیح کارت گرافیکی، هر دو مانیتور را به سیستم وصل کـرده و آن را روشـن کنید. در ایـن حـالت وینـدوز بـاید سختافـزار جدید را شناسایـی کـرده و درایورهـای منـاسب را بـارگذاری کند، بعد از این مـرحله با دیدن یک اعـلان، سیستم را مجدداً راهاندازی کنید.

بعد از راهاندازی مجدد سیستـم و بارگذاری ویندوز، یک تصویر تقریباً مشـابه را در هر مانیتور خواهید دید، بعد از نمایاـن شدن صفحه ورود به سیستـم، صفحه یکی از مانیتورها به رنگ تیره در میآید که امری طبیعی بوده و جای نگرانی نیست.

 

● تنظیم ویژگی Dualview

برای استفـاده از دو مانیتـور توسط وینـدوز حتمـاً باید ویژگـی Dualview را فعال کنید. بدون فعـال کردن این ویژگی، ویندوز قـادر به استفاده از مانیتـور دوم نخـواهد بود. برای این منظـور روی دسکتـاپ کلیـک راست کـرده و Properties را انتخـاب کنید. سپس زبـانه Settings را برگـزینید. در این زبـانه دو کادر با شمارههـای ۱ و ۲ که معرف مانیتورهـای دوگـانه شما هستند را مشـاهده خـواهید کرد. روی شمـاره ۲ کلیک کـرده و کـادر Extend My Windows Desktop onto this Monitor را انتخاب کنید.

سپس روی Apply کلیک کنید. بعد از چند ثـانیه مانیتـور دوم هم فعـال میشود. در صورتی که موقعیت و جهت واقعی مانیتورها با کادرهای شمارهدار تطابق نداشته باشند، بهسادگی کادرهای دو صفحه را به موقعیت مناسب و صحیح درگ کـرده و روی Apply کلیک کنید. در این قسمت فقط میتوانید یکی از مانیتورها را به عنوان مانیتور اصلی برای نمایش پیشفرض برنامههای کاربردی مورد استفاده خود تنظیم کنید. یکی از جالبترین نکات درباره ویژگی Dualview این است که هیچ اجبـاری به استفاده از تنظیمات نمایشی مشابه برای مانیتورها ندارید. هر کدام از مانیتورها میتوانند به طور مجزا دارای عمق رنگ، درجه وضوح و سرعت تازهسازی منحصر بهفردی باشند و این امر زمانی مفید خواهد بود که بخواهید از قابلیتهای متفاوت مانیتورها استفاده کنید. به همین منظور، بعد از کلیک راست روی دسکتاپ هر مانیتور، پیکربندیهای مورد نیاز را اعمال و تغییرات لازم را انجام دهید.

 

● نحوه کارکرد برنامههای کاربردی و سیستم عامل

استفاده از سیستمی با ویژگی Dualview با سیستمی بدون این ویژگی، کمی متفاوت است. چون نحوه عملکرد ویندوز در این دو نوع سیستم کمی متفاوت است.

 

اولاً نوار وظیفه ویندوز در برگیرنده دسکتاپ گسترش یافته نیست و در هـر زمـان تنها روی یک مانیتـور قـرار میگیـرد و بـرعکس تصویـر زمینه مورد استفاده در دسکتاپ یک مانیتور به صورت خـودکار در مانیتور دوم هم قـرار میگیرد (امکـان استفاده از دو تصویر زمینه مجزا برای دو مانیتور موجود نیست). با به نمایش در آمدن تصویر محافظ نمایشگر (Screen Saver) روی یک مانیتور، بیشتر کاربران تنها روی مانیتور اصلی کار میکنند.

هنگامی که برای اولین بار، برنامهای را در یک کامپیوتر چند مانیتوره اجـرا میکنید، آن بـرنامه در نمایشگـر اولیه بـاز میشـود و شما میتوانید آن برنامه را به نمایشگر دوم درگ کنید تااز این به بعد این برنامه در مانیتور دوم باز شود.

 

پنجرههای برنامه را میتوانید بین دو مانیتـور جابهجا کنید و اندازه آنها را تغییر دهید؛ به طوری که اندازه آن از هر دو مانیتور هم بزرگتر باشد. با بزرگ کردن اندازه برنامه، اندازه آن تنها به اندازه مانیتوری که در آن قرار دارد، بـزرگ خـواهد شد و برای دیـدهشدن برنـامه در هـر دو مانیتـور، برنامه به اندازه نمایشگری که بتواند بخش بزرگ تری از پنجـره را حفظ کند، بزرگ خواهد شد. یکی از مشخصههای خستهکننده کار با چند مانیتور، نحوه کارکرد پنجرههای کوچک موجود در برنامه کاربردی است.

 

این پنجرههای کوچک جزئی از پنجرههای بزرگتـر موجود در برنامه کاربـردی هستند. با توجه به وجود تقریباً چندین پنجـره کوچک در هر برنـامهای، این امر بسیار ناراحت کننده است. پنجرههای کوچک برنامهها بعد از تغییر موقعیت و قرار گرفتن در مکانی دیگر، موقعیت قرارگیری خود را حفظ خواهند کرد تا دیگر قادر به تغییر موقعیت آنها نباشید. اگر موارد فوقالذکر آزاردهنده هستند، با استفاده از یک برنامه دیگر، برخی ازمحدودیتهای نوار وظیفه Dualview را نادیده بگیرید.

 

از محبوبترین این برنامهها میتوان به UltraMon محصول شرکت Realtime soft اشاره کرد.

www.realtimesoft.com/ultramon

اکثر کارتهای گرافیکی حاوی برنامههای کمکی مختص تراشهها هستند که برخـی از ویژگیهـای چند مانیتـوری بودن را ارائه میدهند.

 

● تصاویر ویدئویی و بازیها

تمـام برنامههای کاربردی قادر به استفاده از ویژگی Dualview نیستند. برای مثال، برنامههای طراحی شده برای کار در حالت تمام صفحه (full-screen) قـادر به اجـرا روی یک مانیتور (مانیتـور اولیه) هستند.

گاهـی اوقات ویژگـی Dualview در رابطه بـا اجـرای تصاویـر DVDها، برنامههای تلویزیونی و کلیپهـای ویدئویی موجود در برنامههایی مانند MediaPlayer یا RealPlayer مشکلاتی را ایجاد میکند. این برنامههامخصوصاً هنگامی که هر دو نمایشگر از یک کارت گرافیکی منفرد استفاده میکنند، در یکی از مانیتورهـا بسیـار خوب عمل میکنند و در نمایشگر دوم از نظر کارآیی و اجرا ضعیف هستند. بهعلاوه جابهجایی پنجرهها بین صفحات نمایش در حین اجرا، برای لحظاتی منجر به تیرگی صفحه نمایش یکی از مانیتورها یا هر دو شده یا کلاً باعث ناپدید شدن تصویر مورد نظر میشود.

 

در صورت استفاده از نسخه Media Center ویندوز XP، قادر به اجـرای برنامه Media Center در هر دو نمایشگر خواهید بود اما تـوصیه میشـود بـرای داشتـن کارآیـی بالاتـر آن را در نمایشگر اولیه اجرا کنید و اگر قصد دارید Media Center را در حـالت تمام صفحه اجرا کنید، باید بـرنامه کاربـردی را در یک پنجره اجـرا کنید تا به راحتــی بتوانید با مـاوس کار کنید، در غیـر این صـورت نشانگر ماوس در نمایشگر ثابت شده و حرکتی نخواهد داشت. علیرغـم مشکلاتـی که در حین کار با برنامهها در سیستمهـای چند مانیتوری به وجود میآید، مطمئناً در صـورت استفـاده از ویژگی Dualview موجود در ویندوز، از نحوه کار و سروکار داشتن با برنامهها در سیستمهای یک مانیتوری متعجب و کسل خواهید شد.

 

 

مترجم : فریبا معلمی [/align]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...