رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

ارسال های توصیه شده

نسخههای گیاهی برای درمان بیماری

 

● نسخه شماره ۱- داروی ضد سرفه

 

▪ گل پنیرک یک قسمت

▪ برگ ختمی یک قسمت

▪ ریشه ختمی دو قسمت

▪ برگ پاخزری یک قسمت

▪ گل ماهور یک قسمت

▪ ریشه شیرین بیان دو قسمت

▪ آویشن یک قسمت

▪ دانه انیسون یک قسمت

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۲- داروی ضد سرفه

 

▪ گلسنگ ایسلندی یک قسمت

▪ ریشه شیرین بیان یک قسمت

▪ ریشه ختمی دو و نیم قسمت

▪ دانه رازیانه یک قسمت

▪ آویشن سه قسمت

▪ بارهنگ یک و نیم قسمت

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۳- داروی ضد سرفه

 

▪ گل گیاه گل گندم نیم قسمت

▪ گل پنیرک یک قسمت

▪ گل پاخری دو قسمت

▪ گل ماهور یک و نیم قسمت

▪ ریشه علف شیر یک قسمت

▪ ریشه شیرین بیان یک و نیم قسمت

▪ دانه انیسون ستاره ای یک قسمت

▪ گیاه آویشن یک و نیم قسمت

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۴- داروی ضد سرفه

 

▪ ریزوم زنبق نیم قسمت

▪ ریشه ختمی چهار قسمت

▪ برگ پاخری دو قسمت

▪ گل غان یک قسمت

▪ ریشه شیرین بیان یک و نیم قسمت

▪ میوه انیسون یک قسمت

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار ر بار یک فنجان میل کنید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۵- داروی سیاه سرفه و سایر بیماریهای عفونی برنش ها

 

▪ آویشن ۲۰ گرم

▪ گل ماهور ۱۰ گرم

▪ برگ پاخری ۱۰ گرم

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

 

مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی دوبار ( صبح و شب ) هر بار یک فنجان میل کنید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره۶- دارو جهت سیاه سرفه و سایر بیماریهای عفونی برنشها

 

▪ دانه کتان یک و نیم قسمت

▪ میوه انیسون یک قسمت

▪ میوه رازیانه یک قسمت

▪ گیاه آویشن یک و نیم قسمت

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب چوش ریخته و به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبحها و شبها هر بار یک فنجان میل کنید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۷- دارو جهت برونشیت

 

▪ برگ ختمی یک قسمت

▪ گل پنیرک یک قسمت

▪ ریشه شیرین بیان یک قسمت

▪ دانه کتان دو قسمت

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت ۳۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی ۲ تا ۳ بار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۸- دارو جهت برونشیت

 

▪ میوه انیسون یک قسمت

▪ ریشه شیرین بیان یک قسمت

▪ برگ ختمی یک قسمت

▪ میوه رازیانه یک قسمت

▪ برگ پاخری یک قسمت

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصروت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۹- دارو جهت برونشیت

 

▪ برگ و گل پنیرک یک قسمت

▪ برگ و گل ماهور یک قسمت

▪ ریشه ختمی یک قسمت

▪ گیاه ختمی یک قسمت

▪ برگ پاخری یک قسمت

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا بصورت پودر درآمده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده سه یا چهار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۱۰- دارو جهت برونشیت

▪ آویشن ۲۰ گرم

▪ میوه رازیانه ۱۰ گرم

▪ میوه انیسون ۱۰ گرم

▪ برگ پاخری ۱۰ گرم

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کره روز ی دو بار صبح و شب هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۱۱- دارو جهت نزله حنجره

 

▪ برگ پنیرک یک قسمت

▪ ریشه ختمی یک قسمت

▪ ریشه شیرین بیان یک قسمت

▪ گل ماهور یک قسمت

▪ گیاه پاخری یک قسمت

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد . سپس آنرا صاف کرده روزی دو بار هر بار یک فنجان بصورت گرم میل کنید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۱۲- دارو جهت سرفه های خشک

 

▪ ریشه ختمی ۲۰ گرم

▪ گلسنگ ایسلند ۱۰ گرم

▪ برگ پاخری ۱۰ گرم

▪ میوه رازیانه ۱۰ گرم

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار یک قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده هر ۲-۳ ساعتی یک بار دو قاشق غذا خوری میل کنید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۱۳- داروی ضد سرفه و ناراحتی های برنش ها

 

▪ گل زالزالک ۲۰ گرم

▪ میوه انیسون ۱۰ گرم

▪ برگ پاخری ۱۰ گرم

▪ میوه رازیانه ۱۰گرم

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار یک قاشق غذا وری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت ۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده هر ۱ الی دو ساعت یک بار یک قاشق غذا خوری میل کنید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۱۴- داریو ضد سیاه سرفه

 

▪ افسنطین ۵ قسمت

▪ گل فوفل ۵قسمت

▪ گل شقایق ۱۵ قسمت

▪ گل نرگس ۱۵ قسمت

▪ شکوفه هلو ۱۵ قسمت

▪ ریشه سنبل الطیب ۱۵ قسمت

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

یک قاشق غذا خوری از مخلوط داروهای فوق را که قبلا خرد شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنراص اف کرده جهت کودکان شیر خوار و اطفال تا ۱۰ ساله ۳ قاشق سوپ خوری روزی سه بار مصرف کنید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۱۵- دارو جهت ذات الریه ( برنکوپنومونی )

 

▪ شیرین بیان یک قسمت

▪ تخم کتان یک قسمت

▪ عسل ۶ قسمت

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

شیرین بیان و تخم کتان را ابتدا خرد کرده در یک لیوان مدت نیم ساعت در آب جوش خیسانده سپس آنرا صاف و با عسل مخلوط نموده روزی ۲تا ۳ بار جهت کودکان مصرف کنید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۱۶- دارو جهت رفع آسم

 

▪ شاهبیزک (بلادوزن ) ۵ گرم

▪ برگ داتورا ۵ گرم

▪ برگ بذرالبنج ۵ گرم

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

پس از مخلوط کردن داروهای فوق با یک قاشق مرباخوری از آنرا رد موارد ضروری سورانده و دود آنرا استنشاق بکنید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۱۷- داروی ضد سرفه

 

▪ عصاره بذر البنج ۵ گرم

▪ عصاره تریاک ۰/۲ گرم

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

داروهای فوق را بصورت یک حب درآورده و روزی ۱ تا ۴ حب میل شود .

▪ توجه : این دارو فقط با دستور پزشک و داروخانه های مجاز قابل تهیه و مصرف می باشد .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۱۸-دارو جهت ذات الجنب

 

▪ عصاره شیرین بیان ۳۰ گرم

▪ گیاه بنفشه ۳۰ گرم

▪ نشاسته ۱۰ گرم

▪ کتیرا ۱۰ گرم

▪ تخم ختمی ۱۰ گرم

▪ میوه رازیانه ۱۰ گرم

▪ لعاب دانه کتان ۳۰ گرم

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

داروهای فوق را کوبیده و الک نموده و سپس با لعاب دانه کتان مخلوط و بصورت حب درآورده و در هر نوبت ۱۰ گرم از آن را با شربن ساده میل کنید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۱۹- دارو جهت آسم و تنگی نفس

 

▪ برگ گل فرفره ( پاخری ) ۲۰ گرم

▪ برگ بارهنگ ۱۰ گرم

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار یک قاشق غذا خوری از داروهای فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و مدت ۲۰ دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده هریک الی دو ساعت یک قاشق غذا خوری میل کنید

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۲۰- دارو جهت غرغره

▪ برگ ختمی ۵۵۰ گرم

▪ ریشه ختمی ۲۵۰ گرم

▪ ریشه شیرین بیان پوست کنده ۱۵۰ گرم

▪ گل پنیرک ۵۰ گرم

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار چهار قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و مرتب غرغره کنید .

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۲۱- دارو جهت سرفه

 

▪ کتیرا ۱۰ گرم

▪ صمغ عربی ۱۰ گرم

▪ به دانه ۱۰ گرم

▪ عصاره شیرین بیان ۲ گرم

▪ نشاسته ۲ گرم

▪ تخم خشخاش ۲ گرم

▪ روغن بادام ۴ گرم

▪ قند سفید ۶۰ گرم

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

داروهای فوق را که قبلا کوبیده و الک کرده و با روغن بادام و قند مخلوط بکنید سپس روزی سه بار هر بار ۱۰ گرم میل بکنید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

● نسخه شماره ۲۲- دارو جهت فع ناراحتیهای تنفسی و سینه درد و سرفه

 

▪ گل پامچال ۴۰ گرم

▪ گل ماهور ۴۰ گرم

▪ گلسنگ (لیخن) ۱۰۰ گرم

▪ میوه رازیانه ۵۰گرم

▪ ریشه شیرین بیان ۱۰۰ گرم

▪ برگ نعناع ۱۰۰ گرم

▪ برگ بارهنگ ۱۵ گرم

▪ ریشه ختمی ۲۰۰ گرم

 

● طرز تهیه و مقدار مصرف :

مقدار دو قاشق غذا خوری از مخلوط فوق را که قبلا کوبیده و نرم شده باشد در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت نیم ساعت باقی بگذارید تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزی سه بار هر بار یک فنجان میل کنید.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...