رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

مهمترين رويدادهاي ايران و جهان در طول تاريخ در 10 مهر


irsalam

ارسال های توصیه شده

سالروز شاه شدن داريوش بزرگ پدر ناسيوناليسم ايراني

 

1002dariush.jpg

طرز نشستن، لباس داريوش بزرگ ، صندلي و چوبدست او نشانه تمدن عظيم و پيشرفته ايرانيان در 25 قرن پيش است كه جهان را شگفت زده كرده است. بايد ديد كه چه عواملي ما را به قهقرا برده است و در صدد جبران برآمد

 

داريوش هخامنشي پسر ويشتاسپ از بزرگان پارس در نخستين روز از جشنهاي مهرگان( پس از تطبيق با تقويم ميلادي؛ دوم اكتبر) در سال 522 پيش از ميلاد، شاه ايران شد.

در دوران حكومت 36 ساله داريوش بزرگ، قلمرو ايران از دره سند ( Indus) تا سواحل ليبي در افريقا، و از شمال درياي مرمره ( Thrace در اروپا ) تا كوههاي پامير در آسيا شامل همه خاورميانه امروز، آسياي ميانه، قسمتي از آسياي جنوبي، قفقاز ، مصر و قسمتي از سودان بود كه به استانهاي متعدد (ساتراپي) تقسيم شده و مستقيما زير نظر حكومت مركزي و بر پايه قوانين واحد اداره مي شدند و به آن قسمت كه سه طايفه ايراني در آن سكونت داشته، داراي نياكان و فرهنگ مشترك بوده و آيين هاي نوروز را گرامي داشته و يكسان برگزار كرده اند "ايران زمين" گفته اند(مادها از « ري » به سمت غرب و شمالغربي از جمله كردها و آذري ها، پارسها از منطقه ري به جنوب تاجزاير خليج فارس و از شرق تا آن سوي هندوكش و انتهاي بدخشان، و پارتها در شمال شرقي).

مصر ساتراپي ششم ايران بود.

 

كوروش بنيادگذار كشور ايران بوده است، ولي ناسيوناليسم ايراني با داريوش بزرگ به دنيا آمده است. كوروش، جهاني فكر مي كرد و يك جامعه مشترك المنافع متساوي الحقوق به مركزيت " ايران زمين " به وجود آورده بود و مداخله در امور داخلي اعضاي اتحاديه را روا نمي داشت.

 

داريوش بزرگ در كتيبه هايي كه از او باقي مانده اند با ستايش اهورا مزدا (خدا) كه زمين و آسمان و بشر و شادي ها را آفريده است ، شاهي خود بر اين سرزمين پهناور را كه مردان خوب و اسبان خوب (مقصود ارتش خوب) دارد از عنايات او دانسته است و در يكي از كتيبه هايش از اهورا مزدا خواسته است كه " ايران زمين " را از آفت دروغ و بلاي خشكسالي در امان دارد.

 

از كارهاي مهم داريوش ايجاد آبراهي ميان درياي سرخ و رود نيل بود كه خليج فارس را به درياي مديترانه متصل سازد. كار مهم ديگر او دستور ساختن تخت جمشيد بود كه شاه نشين ايران زمين باشد ( پايتخت اداري ايران شهر شوش بود) . ايجاد يك سپاه هميشه آماده در مركز كه تا رسيدن ساير واحدهاي ارتش از شهرستانها و نقاط دور دست کشور ، بتواند در برابر هر گونه تهاجم ناگهاني ايستادگي كند اقدام مهم ديگر او بود. ضرب سكه زر و سيم، مخصوصا سكه هاي طلاي تقريبا خالص موسوم به دريك ـ داريك ـ در سال 515 پبش از ميلاد ابتكار مهم داريوش اول بود. تاسيس پستخانه، دادگاه، كودكستان و دبستان ( منحصر به پسران) و وضع قوانين و تعرفه مالياتي و ايجاد يك نيروي دريايي در خليج فارس چند نمونه ديگر از كارهاي داريوش بزرگ به شمار مي آيد. آمريكاييان 23 قرن بعد هنگام تاسيس پستخانه دولتي (فدرال) اين كشور همان شعار داريوش را بر سر در آن حك كردند كه باد و باران مانع كار چاپارها نخواهد شد. داريوش ميان شوش و ساحل مديترانه نوعي جاده آسفالته كشيده بود كه اخيرا قسمتي از آن به دست آمده است. اقدام نظامي بي سابقه داريوش انتقال 24 هزار سوار و پياده با كشتي از شرق مديترانه به ساحل آتن در يونان (800 كيلومتر مسافت) بود.

 

داريوش كه با آتوسا دختر كوروش بزرگ ازدواج كرده بود در سال 486 پيش از ميلاد درگذشت و پسرش خشايارشا نوه كوروش بر جاي او نشست که سياست پدر را عينا دنبال کرد. داريوش در نقش رستم مدفون شده است.

برخي مورخان شاه شدن داريوش را 16 مهر (هشتم اكتبر)، آخرين روز آيين هاي مهرگان (روز اصلي مهرگان) نوشته اند. در آن زمان مراسم مهرگان شش روز ادامه داشت. آيين هاي مهر (جشن هاي مهرگان) پس از نوروز مهمترين اعياد ملي ايرانيان بوده است.

 

از زمان داريوش بود كه مدارس، پس از آيين هاي مهرگان آغاز بكار كرده اند كه اين رسم از طريق يونان به سراسر جهان منتقل شده است. گرچه در بعضي كشور به ملاحظات اقليمي ،مدارس چند روز جلوتر آغاز بكار مي كنند. هدف اصلي از مدارس در ايران عهد هخامنشي عمدتا تدريس اخلاقيات، تندرستي، سواري و تيراندازي و سرانجام انتخاب مستعدترين كودكان براي خدمت در ارتش بود. به نوشته مورخان رومي (به نقل از يونانيان) ، آموزگاران ايراني در دبستانها به كودكان مي آموختند كه اقتدار و عظمت وطن و حفظ تمدن آنان بستگي به آن دارد كه دوست و متحد باشند و ارتشي شكست ناپذير داشته باشند.

 

*****

روزهاي ماه در ايران باستان داراي نام خاص بودند كه روز شانزدهم هر ماه روز مهر بود. بنابراين روز مهر در ماه مهر (شانزدهم) مهمترين روز آيين هاي مهرگان بوده است. آيين هاي مهر (جشن مهرگان) پس از نوروز مهمترين اعياد ملي ايرانيان بوده است كه نوروز با بهار و شكوفه و نويد بركت آغاز مي شد و مهرگان به خاطر پايان جمع آوري محصول و آغاز شش ماهه شبهاي طولاني تر و سرما.

مهرگان آيين هاي سپاسگزاري به درگاه خداوند بوده است كه آن همه نعمت ارزاني داشته و نيز تحكيم دوستي و محبت ميان ايرانيان. در ايام مهرگان مهماني هاي بزرگ برپا مي شده و پذيرايي با انواع ميوه رسم بوده ولي به درستي معلوم نيست كه از چه زمان پذيرايي با آش رشته مرسوم گرديده است. همچنين به درستي روشن نيست که از چه زمان " روز مهرگان " را به چهاردهم مهر ماه منتقل کرده اند و چرا؟ .

 

1002map.jpg

اين ايران را داريوش بزرگ به ميراث گذارد

 

 

1002khat.jpg

 

كتيبه دعاي داريوش براي ايران، اين كتيبه كه عكس آن در بالا درج شده است 25 قرن عمر دارد و نشانه علاقه عميق داريوش به وطن مشترك ما است

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پايان قيام كلنل محمدتقي خان پسيان

 

1002kolonel.jpg

كلنل محمدتقي خان پسيان، مردي كه هنوز درباره انديشه هاي او تحقيق كافي نشده است، دهم مهر ماه سال 1300 خورشيدي در نزديكي قوچان كشته شد. مهاجمان سر كلنل را كه در آرزوي ايراني بهتر بود جدا كردند و به مشهد فرستادند، ولي خراساني ها كه به او علاقه داشتند و وفادار مانده بودند جسد وي را با تشريفات تمام در آرامگاه سردار ايران، نادر شاه، كه او نيز در نزديكي قوچان كشته شده بود مدفون ساختند. قيام كلنل محمد تقي خان كه گوشه اي از تاريخ ميهن ما را در عصر بدبختي اين كشور( بر اثر مداخله خارجيان) تشكيل مي دهد با قيامهاي هزار سال پيش از آن كه صحنه بيشتر آنها هم خراسان بود مشابهت فراوان دارد.

 

 

1002ghavam.jpg

 

قوام السلطنه دشمن شماره يك كلنل پسيان

 

كلنل محمد تقي خان كه يك افسر ژاندارم بود ضديت خود را با قاجارها كه در برابر خارجيان ضعف بسيار نشان مي دادند با بازداشت قوام السلطنه والي خراسان و همكارانش در 13 فروردين 1300 آغاز و محدوديت شديد براي انگليسي ها و كنسولگري انگلستان در خراسان اعمال ، و تحت تاثير احساسات ميهني، امور خراسان را قبضه كرده بود به گونه اي كه سيد ضياء طباطبايي رئيس الوزراء وقت او را علي رغم مخالفت احمد شاه والي خراسان كرد، ولي با رئيس الوزراء شدن قوام السلطنه، مبارزه با كلنل همه جانبه شد. با وجود اين، وي پيشنهاد هوادارانش را كه اعلام جمهوري كند و به تهران لشكر بكشد نپذيرفته بود. دولت تهران يك نيرو و سه سرهنگ به جنگ او فرستاد كه نيروي اعزامي از جنگيدن اكراه كرد و سرهنگها دستگير شدند، ولي كلنل پسيان كه به جوانمرد بودن شهرت داشت آنان را آزاد و به تهران فرستاد. كلنل براي مشروعيت دادن به حكومت خود بر خراسان، در مرداد ماه 1300 بزرگان خراسان را دعوت و پس از ايراد يك نطق مهييج ميهني كه وطن در خطر است از آنان براي ادامه حكومت خود نظرخواست كه وي را تاييد كردند. در اينجا قوام و انگليسي ها براي برانداختن كلنل كه امكان داشت هواداران بيشتري به دست آورد و آنان را به مخاطره اندازد به امير شوكت (پدر امير اسدالله علم) و سران برخي طوايف خراسان متوسل شدند و .... مقاومت هواداران كلنل نيز چند روز پس از فوت او عملا به پايان رسيد.

 

كلنل محمد تقي خان كه از نامداران تاريخ معاصر ايران بشمار مي رود شهرت خود را قبلا در جنگ همدان به دست آورده بود. در جريان جنگ جهاني اول همدان به دست نيروي روسيه افتاده بود كه كلنل با يك واحد ژاندارم و بدون داشتن اسلحه سنگين ، نيروهاي روسيه را كه از حيث نفر هم سه برابر بودند شكست داده و همدان را پس گرفته بود.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دشمن دشمن من، دوست من است

 

نقل قولها، و نكته ها تاريخچه هاي جالبي دارند و يكي از آنها كه قدمتي نزديك به 25 قرن و عمدتا كاربرد ديپلماتيك دارد از ايرانيان است به اين مضمون: "دشمن دشمن من دوست من است.".

 

طبق تاريخچه، در جريان جنگ داخلي يونانيان معروف به جنگ پلوپونز (Peloponnesian war) كه از 431 تا 404 پيش از ميلاد طول كشيد و به پيروزي اسپارت و پايان آستقلال و حاکميت آتن انجاميد؛ دولت هخامنشي ايران پول، خواروبار، جنگ افزار و حتي كشتي در اختيار اسپارتي ها گذارد تا به دست آنان انتقام خود را از آتني ها بگيرد و شاه وقت ايرانيان بر اين استراتژي عنوان "دشمن دشمن من دوست من است" گذارده بود كه ناپلئون آن را از لابلاي تاريخ بيرون كشيد، زنده كرد و اينك بيش از هر وقت ديگر بكار مي رود.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بخشودگي و گسترش فساد اداري

 

پس از تبعيد رضا شاه از ايران، باز گردانيدن مقاماتي را كه بركنار و يا زنداني كرده بود به كار آغاز شد و دهم مهر 1320 امان الله جهانباني را كه رضا شاه خلع درجه كرده بود به سرلشكري بازگرداندند و پست وزارت دادند و سرانجام 14 روز بعد قانون بخشودگي از مجلس گذشت! و شامل همه كارمندان و مقامات سابق شد. بازگشت برخي از اين افراد كه محق به مجازات بودند به پستهاي دولتي باعث گسترش فساد اداري شد كه هر روز ابعاد بيشتري مي يافت و ....

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

«گرام گرين» داستان نگار هزار پيشه انگليسي

 

 

1002green.jpg

امروز زادروز«گرام گرين» داستان نگار انگليسي است كه دوم اكتبر1904 به دنيا آمد و 87 سال عمر كرد. وي به موازات داستان نگاري مدتها بکار روزنامه نگاري اشتغال داشت و در اين حرفه تا دبيري روزنامه تايمز ترقي كرده بود. گرين به فعاليت هاي متعدد ديگر نيز سرگرم بود؛ زماني سياستمدار، مدتي جهانگرد، چند سال كمونيست و ... بود. وي حتي مدتي در اينتليجنس سرويس انگلستان كار كرد. باوجود اين، هيچگاه از نوشتن داستان دست برنداشت. داستانهاي او بر حسب اشتغالاتش زمينه هاي متفاوت دارد. او با نوشتن داستان «آمريكايي ساكت» شهرت ضد آمريكايي به دست آورد كه اين شهرت هيچگاه به فراموشي سپرده نشد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

و بالاخره صلاح الدين ايوبي بيت المقدس (اورشليم) را از دست صليبيون بيرون آورد

 

1002salah.jpg

 

صلاح الدين

 

دوم اكتبر سال 1187 ميلادي در پي ده سال جنگ، بالاخره صلاح الدين ايوبي سلطان مصر و سوريه بيت المقدس (اورشليم) را از دست صليبيون خارج ساخت و سپس به اخراج آنان از انتاكيه، بندر صور و ترابلس (لبنان) پرداخت. تلاش 18 ماهه ريچارد شيردل پادشاه انگلستان هم براي پس گرفتن بيت المقدس به جايي نرسيد و در 1192 به اروپا بازگشت و جنگهاي صليبي فروكش كرد.

 

صلاح ايوبي يك «كرد» متولد تکريت (عراق امروز) و از افسران عمويش «شيركوه» فرمانده ارتش مصر بود كه پس از او اين سمت را برعهده گرفت و بعد از درگذشت سلطان مصر، خود را سلطان مصر و سوريه خواند و به جنگ صليبيون اروپايي شتافت. بيت المقدس 88 سال در دست صليبيون اروپايي بود.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نهايت قلدري امپراتوري روم

 

1002tiberius.jpg

دوم اكتبر سال 15 ميلادي سناي روم به تيبريوس Tiberius كنسول ارشد (رييس شوراي مجريه) اين كشور تاكيد كرد كه قانون Matestas را كه اجراي آن مورد بي اعتنايي قرار گرفته بود بار ديگر با شدت هرچه بيشتر و دقيقا به اجرا بگذارد و كساني يا دولتهايي را كه به قلمرو و شوونات روم احترام نگذارند به مجازات برساند.

 

مورخان بعدا نوشتند كه اين قطعنامه سناي روم به وضوح قلدري آن امپراتوري عهد باستان را نشان مي دهد. امپراتوري پارسيان (ايران) بيش از هفت قرن با چنان دولتي دست به گريبان بود و جز در دو سه مورد، همواره بر روميان پيروز بود و از شرق در برابر سلطه گري آنان دفاع کرد. فيدل کاسترو، هوگو چاوز و ولاديمير پوتين در حرفهايشان بارها دولت واشنگتن را امپراتوري روم معاصر خوانده اند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

دوم اکتبر، زادروز دو سردار رقيب: مارشال فوش و مارشال هيندربورگ

1002marshal.jpg

 

هيندنبورگ ـــــ فوش

 

 

 

دوم اكتبر زادروز دو مارشال معروف قرن 20 است كه در طول جنگ جهاني اول در برابر هم قرار داشتند. مارشال پل فن هيندربورگ آلماني ـ مردي كه ارتش روسيه را كه چند برابر نيروهاي او سرباز داشت شكست داد و سپس به سراغ جبهه هاي ديگر رفت دوم اكتبر 1847 به دنيا آمد و دوم اوت سال 1934 درگذشت . وي از 1925 تا 1934 رئيس جمهوري آلمان بود و مدت كوتاهي هيتلر به عنوان رئيس دولت آلمان با او كار كرد.

 

مارشال فرديناند فوش افسر معروف فرانسوي و فرمانده نيروهاي دول متفق (فرانسه ، انگلستان و ...) كه نيروهايش آلمان را در جنگ جهاني اول شكست داد دوم اكتبر سال 1851 به دنيا آمد و بيستم مارس (نوروز ايرانيان) در سال 1929 در گذشت.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

رم پايتخت ايتالياي واحد

 

دوم اكتبر سال 1870 نيروهاي وحدت پس از تقريبا چهارده قرن بار ديگر شهر رم را پايتخت ايتالياي متحد اعلام كردند. اين نيروها واحدهاي نظامي فرانسه را كه به كمك پاپ فرستاده شده بودند در هم شكسته بودند و پاپ را وادار كرده بودند كه به واتيكان اكتفا كند. در پي اين پيروزي، دستور انتقال پايتخت از شهر فلورانس به رم داده شد و ايتالياي متحد شكل واقعي به خود گرفت.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

توسعه طلبي ايتاليايي در قاره افريقا - واکنش جامعه ملل: تحريم اقتصادي!

 

دوم اكتبر سال 1935، درست 65 سال پس از انتقال پايتخت ايتاليا به شهر رم و تكميل تامين وحدت ايتاليا، اين دولت كه در صدد تجديد عظمت گذشته و توسعه قلمرو خود برآمده بود، كشور اتيوپي را مورد حمله نظامي قرار داد و روز بعد هواپيماهاي ايتاليايي دو شهر اتيوپي را كوبيدند كه ضمن آن 1700 تن كشته شدند. تانكهاي ايتاليا هر روز 80 كيلومتر در خاك اتيوپي و سرزمين مجاور آن سومالي پيشروي مي كردند. در اين ميان امپراتور حبشه در انتظار باران بود تا پيشروي ايتالياييها متوقف شود!.

 

دولت انگلستان كه با پيشروي ايتاليا، مستعمره خود ـ كنيا ـ را در مخاطره ديد به جامعه ملل شكايت برد و دولت ايتاليا انگلستان را تهديد به مسدود كردن مديترانه به روي كشتي هاي انگليسي كرد. جامعه ملل 17 روز بعد (19 اكتبر) روزي كه هواپيماهاي ايتاليا كاخ امپراتور اتيوپي را بمباران مي كردند تصميم به تحريم اقتصادي ايتاليا گرفت و ....

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

مهاجرت ايتاليايي ها به آمريكا از ترس وبا!

 

دوم اكتبر 1910 در پي شيوع بيماري وبا در ايتاليا، يكصد هزار تن از ساكنان بندر ناپل واقع در جنوب اين كشور از اين شهر فرار كردند و در اين سال يك ميليون و 41 هزار و 570 ايتاليائي از ترس وبا و اين كه دولت اين كشور آماده جنگ با عثماني مي شد به آمريكا مهاجرت كردند و اين بزرگترين رقم مهاجرت ايتاليائي ها است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

نيروهاي هيتلر، نه چندان دور از مسكو

 

دوم اكتبر سال 1941 (38 روز پس از حمله متفقين به ايران به بهانه جانبداري از آلمان) حمله تمام عيار آلمان براي تصرف شهر مسكو آغاز شد. اين حمله در فاصله اي نه چندان دور از مسكو با ضد حمله ژوكوف، مارشال شوروي، در هم شكسته شد و اين شکست به روحيه نظاميان آلماني شديدا آسيب وارد آورد. ژوكوف آلماني ها را تا شهر برلن دنبال كرد و نيروهاي شوروي با بر افراشتن پرچم خود بر فراز برلن در آوريل 1945 به عمر رايش سوم پايان دادند. اين پيروزي ارزان به دست نيامد و شوروي براي آن، نزديک به 27 ميليون کشته داد. 45 سال بعد و به فاصله چند ماه گورباچف و سپس يلتسين مرگ 27 ميليون اتباع شوروي را ناديده گرفتند و دستاوردهاي آن پيروزي را به مفت ازدست دادند که دولت مسکو اينک گرفتار مشکلاتي است که آندو و دستيارانشان از آن رهگذر برايش به ارث گذارده اند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

زادروز گاندي

 

1002gandi.jpg

 

 

دوم اكتبر، زادروز مهاتماگاندي (Mohandas Gandhi) رهبر انقلاب استقلال هندوستان و بنيادگذار جمهوري هند است. وي مبتكر مبارزه منفي (نافرماني مدني) براي رسيدن به مقصود سياسي، و نيز نمونه ساده زيستن و فروتني بشمار مي آيد. وي كه در دوم اکتبر 1869 به دنيا آمده بود 78 سال عمر كرد و در سال 1948 جان خود را بر سر تامين آرامش هند گذارد و به دست يك هندوي متعصب و مخالف تقسيم شبه قاره هندوستان به دو کشور هند و پاکستان ترور شد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ازدواج دختر پادشاه كولي هاي روماني در 12 سالگي!

1001wedding.jpg

 

 

 

 

فلورين (Florin Cioaba) متولد 1964 كه خود را پادشاه كولي (Gypsy ) هاي كشور روماني اعلام كرده است 29 سپتامبر 2003 در شهر سيبيو Sibiu در 190 مايلي جنوب بخارست طي مراسمي سنتي دختر 12 ساله اش «آنا ماريا» را به عقد ازدواج پسري 15 ساله به نام

 

« بيريتا ميهاي Birita Mihai» درآورد كه او هم كولي است (عکس بالا). با اين كه حداقل سن ازدواج در روماني 18 سال تمام است، به رسوم صدها ساله كولي ها كه شمار آنان در اين كشور از يك ميليون تن تجاوز مي كند احترام گذارده مي شود (آمار رسمي، شمار کولي هاي روماني که خود را "روما" مي نامند 550 هزار تن نشان مي دهد که دقيق نيست). جمعيت كولي هاي اروپا كه 14 ـ 15 قرن پيش از هند، از طريق ايران به اروپاي شرقي و مركزي رفته اند تا 22 ميليون تن برآورد شده است كه رسوم و فرهنگ خاص خود را دارند. به مراسم عروسي دختر پادشاه كولي هاي روماني بيش از 400 تن دعوت شده بودند. عروس در جريان مراسم، از مجلس عقدكنان فرار كرد كه او را باز گردانيدند. کولي ها با مجوز بهرام پنجم شاه ساساني ايرانيان (بهرام گور) از هند وارد ايران زمين شده بودند تا با کارهاي هنري خود ايرانيان را شاد سازند. بعدا دسته از آنان به اروپا رفتند. آن شمار از کولي ها که در ايران خاوري (افغانستان) مانده اند "کوچي" خوانده مي شوند زيرا که دائما در سير و سفر و کوچ کردن هستند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اشاره اي به مناظره بوش و کري - دو نامزد انتخابات نوامبر 2004 - اگر راي دهندگان به ايرادها توجه کرده بودند مشکلات سال 2008 پديد نمي آمد!

 

مناظره تلويزيوني پنجشنبه شب (30 سپتامبر 2004) دو نامزد اصلي انتخابات رياست جمهوري آمريكا - جورج بوش و جان کري، درست يك ماه پيش از برگزاري اين انتخابات، با مناظره هاي 11 دوره پيش از آن، اين فرق را داشت كه قبلا برايش به اندازه يك قانون اساسي، ضابطه و قيد و شرط نوشته بودند؛ از جمله اين كه دور اول مناظره بايد صرفا مربوط به موارد مشخص سياست خارجي آمريكا و برنامه هاي وزارت امنيت ملي باشد، از 90 دقيقه تجاوز نكند، خارج از سئوال صحبت نشود و با روشن شدن چراغ كه اعلام اتمام وقت هر نامزد در دادن پاسخ به سئوال مطرح شده است، گفتار قطع شود و .... پس از آغاز اين مناظره كه در تالار اجتماعات دانشگاه ميامي(فلوريدا) انجام شد؛ كف زدن ممنوع بود، و هيچگونه صدايي از مستمعان نبايد بلند مي شد. بلندي تريبونها طوري در نظر گرفته شده بود كه قد هر دو نامزد در يك سطح باشد و دوربين ها هردو را دريك سطح و كنار هم نشان دهند تا بلندي قد سناتور جان كري دهها ميليون بيننده را تحت تاثير قرار ندهد. ظاهر دو نامزد جز رنگ كراواتهايشان يكسان بايد مي بود. مناظره بايد مستقيما از همه شبكه هاي تلويزيوني آمريكا (آن گروه از شبکه ها كه برنامه «خبر» دارند) پخش مي شد.

 

براي اطلاع دو نامزد از نظر آمريكاييان، قبلا «فوكس گروپ ( ميز گرد)» هاي متعدد در شهرهاي مختلف آمريكا تشكيل شده بود و دو نامزد مي دانستند آن دسته از آمريكاييان كه هنوز تصميم نگرفته اند به كدام نامزد راي بدهند چه مي خواهند. جلب همين دسته مورد نظر هردو نامزد بود.

 

در سال 2004 اكثر شركت كنندگان در «فوكس گروپ» ها گفته بودند كه مايلند آمريكا همچنان تنها ابر قدرت جهان باقي بماند و آماده اند هزينه اش را بپردازند.

 

بر اين پايه و براي جلب آرائ اين دسته بود كه سناتور كري در مناظره گفت آمريكايي خواهد ساخت كه در داخل امن و قوي و در خارج معتبر و محترم باشد. هر دو نامزد روي حفظ مقام جهاني آمريكا تاكيد كردند و با اندك تفاوت در روش، قول ضديت با گسترش سلاحهاي هسته اي دادند و بر ضد سياستهاي تازه ولاديمير پوتين در تمركز امور روسيه در مسكو سخن گفتند!. در قبال مسئله عراق نظرات دو نامزد، كاملا از هم متفاوت بود. سناتور كري گفت: چرا جورج بوش با شتاب زياد، بدون تصويب كنگره و حتي توصيه ژنرال پاول وزير امور خارجه اش، نيروهاي تحت فرماندهي ژنرال فرانكس را كه قرار بود كار اسامه بن لادن را خاتمه دهند مامور عراق كرد. بن لادن خطر اصلي بود يا صدام حسين؟ كه اينك معلوم شده است نه اسلحه كشتارجمعي داشت و نه با القاعده در ارتباط بود. صدام حسين كه به ما حمله نكرد، بوش ( پدر) به همين دليل در سال 1991 از بصره بالاتر نرفت. اگر من به جاي جورج دبليو بوش (اشاره به رقيب انتخاباتي خود) بودم منتظر نتايج بررسي بازرسان سازمان ملل مي شدم، حلقه تحريم را تنگتر مي كردم و بعدا اگر لازم بود يك ائتلاف جهاني به وجود مي آوردم، نه اين كه به انگلستان و استراليا اكتفا مي كردم و دست به حمله مي زدم، كه بوش گفت: لهستان هم با ما بود!!. هنگامي كه صحبت از كمك لهستان به ميان آمد، بوش فرصت نداد كه كري جوابش را بدهد (لهستان پس از تعرض نظامي آمريكا به عراق، به آمريكا و انگلستان پيوسته بود). كري گفت: در افغانستان، در آن زمان كه اسامه را در «تورا بورا» محاصره كرده بوديم، چرا ادامه كار را به سركردگان قبايل افغان سپرديم و خودمان را كنار كشيديم و او باقي مانده است!. وي از بسط كشت خشخاش در افغانستان انتقاد كرد و گفت که خطر ترياک کمتر از تروريسم نيست.

بوش درپاسخ گفت كه نبايد حرفهايي زد كه علامت نادرست به دشمنان بدهد.

 

جان کري ضمن اشاره به مسلح شدن كره شمالي به اسلحه اتمي گفت كه اينك 40 ـ 50 كشور مي توانند بمب اتمي بسازند و ايران در صدر جدول است، چاره كلي بايد كرد.

 

در اين مناظره اشاره به اظهارات كوفي عنان كه اشغال نظامي عراق را غير قانوني خوانده بود و عذرخواهي اخير توني بلر كه گفته است اطلاعات نادرست باعث شد تا نيروهاي انگلستان را به عراق بفرستد اشاره نشد.

 

با اين كه قرار نبود دراين مناظره درباره مسائل داخلي صحبت شود، جان كري افشاء کرد که صدها مترجم (عمدتا عربي و فارسي براي ترجمه مكالمات ضبط شده و نامه ها) استخدام شده اند و ....

 

در يك مورد جان كري هنگامي كه جورج بوش از بازسازي عراق سخن به ميان آورد گفت: دولت بوش تاكنون يك سنت (پني) صرف جاده سازي و تعمير پلهاي كشور خودمان (آمريکا) نكرده است.

 

با اين كه از انحلال بلوك شرق و شوروي سالها گذشته است، جورج بوش در اين مناظره بارها از «دنياي آزاد» سخن به ميان آورد كه عبارتي مربوط به زمان جنگ سرد بود.

 

باوجود انتقادهاي تند جان کري از جورج بوش، نتيجه انتخابات نوامبر 2004 به سود جورج بوش بود و براي يک دوره ديگر انتخاب شد که نتيجه اش مشکلات سال جاري 2008 است. چرا راي دهندگان در سال 2004 به ايرادها توجه نکرده بودند معلوم نيست!.

 

kerry-bush093004.jpg

 

کري و بوش در حال مناظره

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برخي ديگر از رويدادهاي 2 اكتبر

 

1800: «نات ترنر» رهبر نخستين شورش بردگان سياهپوست آمريكايي بر ضد اربابانشان به دنيا آمد. وي 11 نوامبر سال 1831 اعدام شد.

1939: دولت آمريكا تقسيم لهستان را كه توسط آلمان و شوروي صورت گرفته بود نپذيرفت.

1965: شوراي عالي شوروي بر تمركز برنامه ريزي اقتصادي در اين اتحاديه مهر تاييد گذارد.

1992: شوراي امنيت راي داد كه دارايي هاي عراق در همه كشورها توقيف و بابت غرامت به آسيب ديدگان از تصرف كويت پرداخت شود.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درگذشت رضا خندان؛ بازیگر سینما و تلویزیون (1389ش)

 

 

35a48271-60e1-441e-b4ad-7014d9e7ab30.jpg

 

 

محمدرضا خندان در سال ۱۳۳۲ش در شوشتر به‏ دنیا آمد. وی فارغ‏التحصیل رشته هنرهای نمایشی از دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه تهران بود. خندان، فعالیت هنری خود را از سن شانزده سالگی در تئاتر از سال ۱۳۴۸ش در فرهنگ و هنر اهواز آغاز کرد. اولین تجربه سینمایی خندان، بازی در فیلم "گمشدگان" به کارگردانی محمدعلی سجادی بود. دیگر فیلم‏های سینمایی رضا خندان به‏طور عمده عبارت بودند از: "خانه در انتظار" (۱۳۶۶)؛ "دندان مار" (۱۳۶۸)؛ "مجنون" (۱۳۶۹)؛ "ایلیا، نقاش جوان" (۱۳۷۰)؛ "عبور از تله" (۱۳۷۲)؛ "پاییز بلند" (۱۳۷۲)؛ "سفر به چزابه" (۱۳۷۴)؛ "دو زن" (۱۳۷۷)؛ "شور عشق" (۱۳۷۹)؛ "رؤیای جوانی" (۱۳۸۱)؛ "رأی باز" (۱۳۸۱) و "عروس کوهستان" (۱۳۸۴). خندان هم‏چنین حضور در مجموعه‏های تلویزیونی متعددی را تجربه کرده بود و آخرین حضور وی در قاب کوچک، مربوط به مجموعه "مختارنامه" و ایفای نقش سنان ابن انس بود که خود، موفق به دیدنش نشد. رضا خندان سرانجام در شامگاه دهم مهرماه سال ۱۳۸۹ هجری شمسی بر اثر بیماری کلیوی در سن پنجاه و هفت سالگی بدرود حیات گفت و در قطعه هنرمندان اهواز آرام گرفت.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

وقوع درگيري شديد بين نيروهاي بعثي و مدافعان خرمشهر (1359 ش)

 

 

8df46188-63f3-4b50-8127-c772b4769d9d.jpg

 

 

با آغاز جنگ و پيشروي دشمن به سمت شهرهاي خوزستان، خرمشهر نيز در آستانه جنگي خونين قرار گرفت. جمع‏بندي نيروهاي مهاجم و مواجه شدنشان با مقاومت اندك نيروهاي خودي در مرز خرمشهر، اين تصور را براي آنان به وجود آورده بود كه دست‏يابي به شهر، آسان خواهد بود و مقاومتي از جانب مردم صورت نخواهد گرفت. بدين ترتيب، نيروهاي عراقي، حمله خود را به بندر خرمشهر آغاز كردند. عدم حضور مدافعين خرمشهر در بندر، موجب سهولت پيشروي نيروهاي دشمن در ابتداي حمله در اين محور گرديد. مدافعين خرمشهر نيز بلافاصله پس از اطلاع از ابعاد و گسترش تحركات جديد دشمن، بخشي از نيروهاي خود را به داخل بندر اعزام و به حمله و مقاومت در برابر دشمن مبادرت كردند. با اين حال نيروهاي تقويت شده دشمن، پيشروي خود را به داخل شهر ادامه دادند. روز دهم مهر براي مدافعين خرمشهر، علي‏رغم سختي و دشواري فراوان، روز موفقي محسوب مي‏شد. در اين روز جنگ تانك و نفرات در آستانه خرمشهر در گرفت. مدافعين شهر، بر تانك‏هاي دشمن حمله كرده و با پرتاب نارنجك و كوكتل مولوتف، آنها را يكي پس از ديگري منهدم كردند. در اين حال دشمن كه با تقويت نيروهايش، در نظر داشت، شهر را تصرف نمايد، علي‏رغم تصرف قسمتي از شهر، مجدداً متحمل شكست شد و اقدام به عقب‏نشيني نمود. هرچند شهامت رزمندگان اسلام در تمام دوران مقاومت در خرمشهر، ستودني و غيرقابل وصف بود، اما روز دهم مهر 59، جلوه ديگري داشت و با شكست ناگوار دشمن، در جمع رزمندگان، جشن و سرور معنوي حاكم شد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

عمليات سوسنگرد و آزادسازي بستان و سوسنگرد (1359 ش)

d2d5e047-03d0-42a0-9795-8288a33ad0ac.jpg

 

 

در پي تهاجم ارتش مزدور بعث عراق براي مقابله با انقلاب اسلامي در 31 شهريور 1359 و ورود نيروهاي نظامي به همراه ادوات سنگين و سبك دشمن در جنوب و غرب كشور، مناطق وسيعي از ميهن اسلامي به اشغال آنان درآمد. در اين ميان، يك لشكر زرهي عراق متشكل از 200 الي 250 تانك، پس از تصرف جاده سوسنگرد - حميديه به اهواز، از مرز بستان عبور كرده و سوسنگرد را به تصرف خود درآوردند. پس از اين تجاوز، رزمندگان اسلام در تاريخ هشتم مهر 1359، در عملياتي، به دشمن حمله برده و علي‏رغم عدم تجهيز قوا و كمي نيروها، در برابر نيروهاي عراقي مقابله كردند. در ادامه حمله به نيروهاي دشمن، تلفات بسياري بر دشمن وارد آمد به طوري كه پس از آن مجبور به عقب‏نشيني شدند. در اين حمله، نيروهاي اسلام متشكل از مردم بومي و بسيج، به دشمن امان نداده و در 10 مهر 1359، سوسنگرد را از لوث دشمنان پاك كردند. در اين حملات، بيش از هفتاد تانك و خودروي دشمن در كمتر از نصف روز منهدم گرديد و تعدادي از نفرات آنان به اسارت درآمدند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برگزاري سومين انتخابات رياست جمهوري و انتخاب " آيت ‏اللَّه خامنه‏ ای" به اين مقام(1360ش)

 

 

f0fe9947-01df-4692-b3b2-bd8bcf508ac5.jpg

 

 

مردم مسلمان ايران سي و سه روز پس از اقدام جنايتكارانه منافقين در انفجار ساختمان نخست وزيري و شهادت رجايي و باهنر، به پاي صندوق‏هاي رأي رفته و با حضور شانزده ميليوني خود و با نود و نه درصد آرا، حضرت آيت‏اللَّه سيدعلي خامنه‏اي را به رياست جمهوري اسلامي ايران انتخاب كردند. با اين انتخابات، يكي ديگر از فرازهاي انقلاب اسلامي با پيروزي درخشان امت هميشه در صحنه طي شد و يكي از ياران وفادار انقلاب اسلامي و پيروان روح‏اللَّه به رياست جمهوري اسلامي ايران رسيد. ملت ايران با رأي قاطع در اين انتخابات، بار ديگر نشان دادند هرگز ميدان مبارزه را خالي نخواهند كرد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

وفات "مهلبي" كاتب و دانشمند مصري(656 ق)

ea3abec2-2793-4a06-9446-93e819e0757b.jpg

 

 

 

مهلبي، درنظم و نثر و خط خوش سرآمد دانشمندان عصر خود بود، به طوري كه ابن خلكان، مورخ مشهور درباره‏ي او گفته است: "با او ملاقات كردم و بيش از آن چه كه شنيده بودم، ديدم". اين كاتب و اديب مسلمان، در سرودن شعر نيز توانا بود و ديوان اشعار ارزنده‏اي از او به جاي مانده است. تمامي اشعار او لطيف و ساده است و از آن جا كه ديوان اشعارش مورد پسند مردم قرار دارد، بارها درمصر و بيروت به چاپ رسيده است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

درگذشت "عطاملك جويني" سياست‏مدار و مورخ شهير ايراني(681 ق)

 

 

04609b3a-c4b9-4b70-99da-44352cf4b39b.jpg

 

 

ابوالمظفَّر عطامَلِك علاءالدين بن بهاءالدين محمد بن محمد جُويني در سال 623 ق در جوين از توابع خراسان متولد شد. پس از خاتمه‏ي تحصيل وارد كارهاي ديواني شد، زيرا پدر و برادر وي از ديوانيان بودند. وي پيش از حمله‏ي هلاكوخان به ايران، سفرهايى به مغولستان نمود. در سال 657 ق، هلاكوخان پس از فتح بغداد، حكومت عراق را به عطاملك واگذاشت و او تا سال 680 در اين شغل باقي بود. با حضور عطاملك جويني در دستگاه اداري مغولان، اقدامات بي‏رحمانه‏ي آنان عليه مردم تا حدودي كاهش يافت و ازتباه شدن آثار فرهنگي ايران تا اندازه‏اي جلوگيري به عمل آمد. او 24 سال، اداره‏ي عراق را به عهده داشت اما دشمنانش به تدريج، خان مغول را به او بدبين كردند. بدين ترتيب اقتدار عطاملك تدريجاً افول كرد و خان مغول بر او چندان سخت گرفت كه در اثر اين فشارها وفات يافت. عطاملك جويني مؤلف تاريخ معروف جهانگشاي فارسي است كه شامل تاريخ چنگيز خان و هلاكوخان مغول و شرح جنايات آنان مي‏باشد. از آثار خيريه‏ي جويني احداث نهر نجف است. او در آن سرزمين مقدس، نهري حفر كرده و با صرف هزينه‏اي فراوان، آبِ رودِ فرات را به حوالي نجف اشرف جاري نمود. وفات جويني را در سال 681 ق نوشته‏اند.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آغاز حمله گسترده ارتش آلمان نازي براي تصرف مسكو پايتخت شوروي (1941م)

 

 

ee8fa2cf-e348-41c7-8e8b-1fa6d6ed2fc3.jpg

 

 

پس از حمله بزرگ و سراسري آلمان به شوروي در 22 ژوئن 1941، نيروهاي آلمان به سرعت در داخل خاك شوروي پيشروي كردند به طوري كه در پايان ماه اول اين نبرد، بيش از 280 هزار كيلومتر مربع از خاك شوروي به تصرف نيروهاي نازي درآمد. در ماه‏هاي دوم و سوم جنگ، پيشروي آلماني‏ها كندتر شد ولي در اين دو ماه هم بيش از سي‏صد هزار كيلومتر مربع از خاك شوروي به دست آلمان افتاد. با اين پيشروي‏ها، قواي آلمان در اوايل اكتبر 1941م، به مسكو رسيدند و عمليات فتح پايتخت شوروي را آغاز كردند. پيشروي نيروهاي آلماني در جبهه مسكو، استالين را به هراس افكند و روز پانزدهم اكتبر، پايتخت شوروي را به طور موقت به شهر كوي‏بيشِف در يك هزار كيلومتري شرق مسكو انتقال داد. استالين در عين حال، قسمت عمده نيروي خود را در اين جبهه براي دفاع از مسكو متمركز ساخت و سرانجام با فرا رسيدن زمستان، مسكو از خطر سقوط نجات يافت. با آغاز سرماي زمستان، عمليات تهاجمي نيروهاي آلمان نيز متوقف گرديد و حملات متقابل ارتش سرخ نيز شروع شد. از اين پس نيروهاي آلمان نه تنها موفق به پيشروي و يا حفظ مناطق اشغالي نشدند بلكه با ضربات پي در پي از طرف شوروي، پس از مدت كوتاهي، عقب‏نشيني كردند و اولين شكست بزرگ جنگ جهاني دوم براي آلمان به ثبت رسيد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

روز ملي و استقلال كشور افريقايي "گينه" از استعمار فرانسه (1958م)

9cd87f98-e803-4011-bc20-ca7d569f25ec.jpg

 

 

جمهوري خلق گينه با 245/857 كيلومتر مربع وسعتْ در غرب قاره افريقا، در كنار اقيانوس اطلس و در همسايگي كشورهاي سِنِگال، گينه بيسائو، مالي، ساحل عاج، ليبريا و سيرالئون واقع شده است. اكثر جمعيت 7/5 ميليوني اين كشور را سياهان تشكيل داده‏اند كه عمدتاً مسلمان و درصدي مسيحي مي‏باشند. پايتخت گينه، شهر كوناكري است و واحد پول آن فرانكِ گينه مي‏باشد. پيش‏بيني مي‏شود كه جمعيت گينه تا سال 2025م در حدود 12/5 ميليون نفر خواهد بود. از شهرهاي مهم گينه، كانكان، لابه و كينديا است. گينه از آغاز قرن نوزدهم تحت نفوذ استعمار فرانسه قرار گرفت و پس از رسميت يافتن اين استعمار در سال 1849، به گينه فرانسه در سال 1895م تغيير نام يافت. حاكميت استعمارگران فرانسوي تا سال‏هاي بعد از جنگ دوم جهاني ادامه يافت. تأسيس حزب دموكرات گينه به رهبري احمد سكوتوره باعث شد تا مبارزات مردمي، به سوي استقلالْ هدايت گردد. گينه در سال 1946م داراي خود مختاري در امور داخلي گرديد اما در 28 سپتامبر 1958 با انجام رفراندومي از عضويت در اتحاديه فرانسه خارج شد و در 2 اكتبر همان سال، استقلال گينه اعلام گرديد. نظام سياسي گينه، جمهوري چند حزبي با يك مجلس قانون‏گزاري است. احمد سكوتوره حدود 4 دهه در گينه زمام امور را در اختيار داشت و به عنوان يكي از رهبران برجسته افريقا از حاميان سياست بي‏طرفي در عرصه بين‏الملل و از مدافعان وحدتِ افريقا بود.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...