رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

۶۰ مورد واقعاً کاربردی


irsalam

ارسال های توصیه شده

۶۰ مورد واقعاً کاربردی

 

● خانه خود را دلنشینتر كنید

۱) عكسهای خانوادگی خود را در آلبومها انباشته نكنید. از یك قاب عكس بزرگ خالی یا یك آینه استفاده كنید و تعدادی از آنها را با سنجاق به قاب وصل نمایید.

۲) قفسههای كتاب فقط برای كتابها نیستند! بلكه میتوانیم آنها را با هر شیء دیگری كه دوست داریم، به خصوص ظروف سفالی و چوبی تزئین كنیم.

۳) از پارچههای رنگی ندوخته و بلند یا روسری به جای پرده استفاده نمایید و آنها را روی میله بیندازید.

۴) یك جام ورزشی، میتواند كار یك گلدان را برای شما انجام دهد.

۵) یك چهار پایه چوبی قدیمی را میتوانیم كنار مبل نشیمن برای گذاشتن كتابهایی كه میخوانیم، قرار دهیم.

هر خانهای را میتوان با تزئین صحیحِ مبلمان، گرم و زیبا كرد جایی كه بتوان با غرور آن را خانه نامید.

▪ اتاق نشیمن

۶) اسباب و وسایل اتاق نشیمن خود را در فاصلههای نزدیك به هم قرار دهید تا صمیمیتر جلوه كند.

۷) گاهی میتوان از پارچههایی كه در منزل است به جای روكش مبل راحتی استفاده كرد تا تغییری در نمای آن داده شود. كافی است آن را روی مبل پهن كنید و گوشههای آن را لابهلای درزها فرو برید.

۸) میتوانید تعدادی شمع در اشكال مختلف را جمعآوری كنید و كنار پنجره قرار دهید.

۹) میتوانید روی یك تاقچه را پر از مجسمههای كوچك زیبا یا بشقابهای قدیمی كنید.

▪ نور صحیح

۱۰) دقت كنید پردهها در صورت لزوم بهگونهای انتخاب شوند كه قابلیت ورود نور به اتاق را دارا باشند.

۱۱) میتوان پایهِ چراغ رومیزی را هر از گاهی با تغییر رنگ، نو و جدید ساخت.

۱۲) از روبان، پارچه یا تور میتوانید برای تغییر مدل كلاهك چراغ رومیزی استفاده كنید.

۱۳) از كلاهكهایی استفاده نمایید كه در پایین عرض زیادتری دارند، تا نور به طرف پایین بیشتر تابانده شود و فضایی گرم و لطیف ایجاد گردد.

۱۴) میتوانید با چسباندن كاغذهای طرح و نقشدار روی كلاهك، فضایی متفاوت خلق كنید.

▪ پردهها

۱۵) میله پردههای كهنه و قدیمی را میتوان با اسپری طلایی و نقرهای دوباره رنگ زد.

۱۶) میتوان از روبانهای ساده همراه پارچهها و تورهای رنگی جهت جمعآوری پرده استفاده نمود.

۱۷) میتوان از یك شاخه درشت خیلی ساده، به عنوان میله پرده استفاده كرد.

۱۸) استفاده از چندین تخته پرده میتواند، شكل اتاق را دگرگون سازد، والانها یا آویزهای سادهِ پارچهای به این امر كمك میكند.

۱۹) پارچههای ساده را میتوان با نوارهایی از پارچههای رنگی به پردههایی زیبا تبدیل كرد.

▪ بالشتكها

۲۰) به عنوان یك تغییر كوچك، میتوانید با دامنهایی كه دیگر استفاده ندارد، بالشتكها و كوسنها را روكش كنید.

۲۱) چند عدد كوسن را پایین مبل روی فرش قرار دهید تا هنگام خستگی به آن لم دهید.

۲۲) بالشتك اتاق خود را میتوانید، با تكهدوزی یا برودری كه به شكل اسم فرزندتان باشد، زیبا سازید.

▪ رومیزی

۲۳) یك تكه دوزی زیبا میتواند روكشی خوب برای میز كنار مبل باشد. به علاوه آنچه را كه در زیر آن میگذارید، مخفی میكند.

۲۴) تكه پارچههای كوچك را میتوان به عنوان وسط میزی استفاده كرد.

۲۵) میز وسط اتاق را با یكی از روسریهای بزرگ و پر از رنگ خود آرایش دهید.

۲۶) در چیدن میوهها خلاقیت به خرج دهید.

۲۷) جایی برای میز تحریر ندارید؟ یك قطعه چوب مثلث شكل را به كنج دیوار متصل كنید، یك صندلی جلوی آن بگذارید. حالا یك میز تحریر دارید.

۲۸) گوشهای از اتاق را از كف تا سقف، قفسه بزنید. حالا فضای زیادی برای كتابها و تزئین دارید.

۲۹) از خرید مبلمان بزرگ، سنگین و تیره رنگ خودداری كنید. مبلمان چوبی روشن و سبك مطمئناً بهتر و زیباتر است.

۳۰) یك تابلوی بزرگ در اتاق نشیمن بسیار زیباتر از چندین تابلوی كوچك است.

۳۱) از بافت پارچههای مختلف برای ایجاد فضای روشن و سبك و راحت بهتر میتوان استفاده كرد تا از رنگ آنها.

۳۲) از كمدهایی استفاده كنید كه تعداد كشوی زیاد دارند. فضای كشوها را هم میتوانید تقسیم كنید.

۳۳) گاهی یك مبل راحتی با طرح متفاوت در گوشهای از اتاق میتواند نقطه دنجی برای شما باشد.

۳۴) هنگام خرید تختخواب سعی كنید، آن را بهگونهای انتخاب كنید كه در زیر، كشو و فضای اضافی داشته باشد.

۳۵) شاید بتوان برای میزهای قدیمی خانه، كشو ساخت.

۳۶) اگر جایی برای میز كنار تخت ندارید، چراغ مطالعه را میتوانید بهگونهای انتخاب كنید كه روی دیوار قرار گرفته و محكم شود.

▪ گوناگون

۳۷) بالای تختخواب، بر روی دیوار، قراردادن قابهای كوچك عكس یا نقاشی زیباست.

۳۸) میتوانید یك سینی نقرهای را روی میز كنار تخت به عنوان رومیزی قرار دهید.

۳۹) یك شجرهنامه همراه با عكسی از خانواده تهیه كنید و به دیوار بزنید.

۴۰) یك جعبه با پاكتنامه، تمبر، چسب، كاغذ و... كنار مبل نشیمن قرار دهید تا در وقت بیكاری یادداشتها یا نامههای عقب افتاده را بنویسید.

۴۱) الزاماً نباید وسایل تزئینی را از بیرون خرید، یك مجسمهِ كاغذی یا قاب عكسی كه از حلب خالی روغن درست شده است، نمونههای جالبی هستند.

۴۲) اتاق بچهها را با یك ستاره دنباله دار كاغذی تزئین كنید.

۴۳) تختخوابها را با روتختیهای رنگی، بافته شده و طرحدار زیبا كنید.

۴۴) یك چراغ قدیمی، ساعت یا مجسمه كه از مادربزرگ به یادگار مانده چهرهِ آشنایی به خانه خواهد داد.

۴۵) در یك كاسهِ شیشهای میوههای كاج، دانههای گیاهان، گلهای خشك و رنگی را مخلوط كنید و در گوشهای از اتاق یا روی میز قرار دهید.

۴۶) گلدانهای سفالی خود را با نقوش مختلف رنگآمیزی و تزئین نمایید.

۴۷) فضاهای كناری دستشویی و توالت، محل مناسبی برای نگهداری گیاهان سبز است.

۴۸) مخلوط صابونهای رنگی و گلها در شیشههای خالی سس و مربا، رنگهای زیبایی میسازد.

۴۹) یك فرش یا نمد رنگی جلوی در یا زیر میز آشپزخانه بیندازید.

۵۰) یك روبان و پاپیون زیبا زیر قاب عكس، شكل جالبی ایجاد میكند.

▪ انباری

۵۱) جعبههای سیگار، بیسكویت و... جای مناسبی برای جمعآوری چیزهای كوچك و عجیب و غریب است.

۵۲) شیشههای مربا و سس را دور نیندازید، برچسب روی آنها را بردارید و آنها را تمیز نمایید. میخها و پیچها را درون آن بگذارید.

۵۳) جا كم دارید؟ تاقچهِ كوچك كنار پنجره میتواند جای مناسبی برای وسایل باشد.

۵۴) سبدها و وسایلی را كه امكان دارد، از سقف آویزان كنید.

▪ آشپزخانه و حمام

۵۵) وسایل زیبای آشپزخانه را پنهان نكنید، ظروف و لیوانهایی را كه دوست دارید در سینی چوبی یا فلزی، گوشهای از آشپزخانه قرار دهید.

۵۶) از قفسههای چوبی یا فلزی روی دیوار استفاده كنید.

۵۷) روی میز آشپزخانه را با دستمال سفرههای زیبا تزئین كنید.

۵۸) احتیاجات روزمرهِ آشپزخانه را تا حد امكان درون یك سبد حصیری قرار دهید. هم در دسترس است و هم میتواند زیبا باشد.

۵۹) شیشهِ اسانس لیمو، پرتقال یا كاج را درون حمام قرار دهید.

۶۰) پنجرهِ حمام را با یك پرده توری كه نوارهای تك رنگی داشته باشد تزئین نمایید. دو پرده برای حمام در نظر بگیرید: پردهِ زیر پلاستیك و پردهِ رو به رنگ روشن یا سفید باشد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...