رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

معرفی مجموعه آثار شهید مرتضی مطهری


ارسال های توصیه شده

در این تاپیک به معرفی مجموعه آثار شهید مرتضی مطهری می پردازیم که امیدوارم مورد استفاده قرار گیرد .

 

احياي تفكر اسلامي

 

57.jpg

 

 

اين كتاب مشتمل بر پنج سخنراني استاد شهيد در سال 1349 مي باشد كه به شرح ذيل مي باشد: 1-اقبال و احياي فكر ديني (اين سخنراني به مناسبت ياد بود مصلح اسلامي، اقبال لاهوري برگزار شد) 2-تفكر ديروز و امروز مسلمين درباره ميزان تأثير عمل در سعادت انسان 3-تفكر زنده و تفكر مرده 4-تفكر اسلامي درباره زهد و ترك دنيا 5-فلسفه زهد در تفكر اسلامي

 

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

امدادهاي غيبي در زندگي بشر ...

 

55.jpg

 

 

اين كتاب، مجموع پنج گفتار است كه در زمانها و مكانهاي دور از يكديگر (توسط استاد) تكوين يافته اند. 1-خورشيد دين هرگز غروب نمي كند 2-امدادهاي غيبي در زندگي بشر 3-مديريت و رهبري در اسلام 4-رشد اسلامي 5-در پيرامون محلل

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

بيست گفتار

 

60.jpg

 

 

كتاب حاضر مشتمل بر بيست سخنراني با عناوين ذيل مي باشد: 1-عدالت از نظر علي عليه السلام 2-اصل عدل در اسلام 3-مباني اوليه حقوق از نظر اسلام 4-احترام حقوق و تحقير دنيا 5-تفاوتهاي بجا و تفاوتهاي بيجا 6-رزاقيت الهي 7-امام صادق عليه السلام: به اصول ثابت و متغير طرز زندگي امام، فلسفة زهد و اوضاع سياسي و اجتماعي آن عصر پرداخته است. 8-امام موسي بن جعفر: شخصيت امام و رفتارش در زندان 9-شدائد و گرفتاريها: شدائد، و امتحان الهي 10-فوائد و آثار ايمان 11-نظر دين درباره دنيا 12-نظر اسلام درباره دنيا 13-پرسشهاي ديني: غريزه پرسش، سوال كننده هاي حرفه اي 14-عقل و دل 15-درسي كه از فصل بهار بايد آموخت 16-قرآن و مسأله تفكر 17-استدلال قرآن به مسأله حيات بر توحيد 18-دعا 19-دستگاه ادراكي بشر 20-انكارهاي بيجا: غرور و علم ناقص، دو پيمان خدا از بشر، حد خود را شناختن.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

انسان وسرنوشت

52.jpg

 

اين كتاب با مقدمه اي تحت عنوان عظمت و انحطاط مسلمين شروع مي شود و در ادامه از مطلب «انسان و سرنوشت» به شرح ذيل سخن رفته است: هراس انگيز، جنبه علمي و عمومي، آيات قرآن، كلمه قدري، تعارضها، آثار شوم استفاده هاي سياسي، حمله اروپاي مسيحي به اسلام، عقده فكري، فلسفه مادي و سرنوشت، تنزيه و توحيد قضا و قدر، جبر،آزادي و اختيار، حتمي و غير حتمي، توهم محال، حقيقت ممكن، امتياز بشر، نگاهي به صدر اسلام، سرچشمه اصلي، تغيير ناپذيري در طبيعت، نظامات لايتغير، نظريات ديگر عوامل معنوي، چون قضا آيد...، تفاوت دو مكتب، منطق اختصاصي قرآن، سطح عالي ريشه تاريخي، بخثي حديثي، علم خدا جهل بود؟!

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اصول فلسفه و روش رئاليسم جلد سوم

21.jpg

 

اين كتاب مشتمل بر مقالة 7و8و9 از مجموع چهارده مقاله اي كه دوره اين كتاب را تشكيل مي دهد مي باشد. 1-مقاله هفتم: واقعيت و هستي اشياء اين مقاله مشتمل بر يك رشته مطالب است كه به نام «مسائل وجود»خوانده مي شود. اين مسائل از لحاظ دخالتي كه در سرنوشت ساير مسائل فلسفه دارد. اساسي ترين مسائل فلسفه شمرده مي شود. مسائل وجود در اين مقاله به صورت دوازده مسأله بيان شده و از اين دوازده مسأله فقط يكي دو مسأله است كه از يونان قديم به ارث رسيده و قسمت عمده آن مسائل كه دخالت زيادي در مبنا و اساس فلسفه دارد در دوره اسلامي به تدريج پيدا شده. دو مسأله «موجود معدوم نمي شود»و «عدم نسبي است» براي اولين بار با سبك مخصوصي بحث شده است. 2-مقاله هشتم: ضرورت و امكان آنچه دراين مقاله مورد توجه است موضوع وجوب و حتميت و قطعيتي است كه در كار جهان حكمفرماست در آخر مقاله موضوع اجبار و اختيار انسان و استعداد تكليف و مسئوليت وي در برابر نظام حتمي موجودات مطرح شده و در آن اظهار نظر شده است. 3-مقاله نهم: علت و معلول اين مقاله مشتمل بر قانون عليت و متفرعات آن است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اصول فلسفه و روش رئاليسم جلد اول

 

23.jpg

 

 

اين كتاب مشتمل بر يك دوره مختصر فلسفه است، مهمات مسائل فلسفه را بيان مي كند و سعي شده است كه حتي الامكان ساده و عمومي فهم باشد. در اين كتاب در عين اينكه از تحقيقات گرانبهاي هزار رساله فلسفه اسلامي استفاده شده است، به آراء و تحقيقات دانشمندان بزرگ اروپا نيز توجه كامل شده و در قالب چهار مقاله ارايه شده است: 1-فلسفه چيست؟ 2-فلسفه و سفسطه (رئاليسم و ايده آليسم) 3-علم و ادراك 4-علم و معلوم (ارزش معلومات)

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آشنايي با قرآن (تفسير سوره حمد و قسمتي از بقره)

 

67.jpg

 

 

برخي مطالب اين كتاب بدين شرح است: شناخت قرآن، شرايط آشنايي با قرآن، آشنايي با زبان قرآن، مخاطبهاي قرآن، عقل از ديدگاه قرآن، منشأهاي خطا از نظر قرآن، نظر قرآن درباره قلب

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

انسان وسرنوشت

 

52.jpg

 

 

اين كتاب با مقدمه اي تحت عنوان عظمت و انحطاط مسلمين شروع مي شود و در ادامه از مطلب «انسان و سرنوشت» به شرح ذيل سخن رفته است: هراس انگيز، جنبه علمي و عمومي، آيات قرآن، كلمه قدري، تعارضها، آثار شوم استفاده هاي سياسي، حمله اروپاي مسيحي به اسلام، عقده فكري، فلسفه مادي و سرنوشت، تنزيه و توحيد قضا و قدر، جبر،آزادي و اختيار، حتمي و غير حتمي، توهم محال، حقيقت ممكن، امتياز بشر، نگاهي به صدر اسلام، سرچشمه اصلي، تغيير ناپذيري در طبيعت، نظامات لايتغير، نظريات ديگر عوامل معنوي، چون قضا آيد...، تفاوت دو مكتب، منطق اختصاصي قرآن، سطح عالي ريشه تاريخي، بخثي حديثي، علم خدا جهل بود؟!

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آزادي معنوي

61.jpg

 

اين كتاب مجموعه اي است مشتمل بر پانزده سخنراني از استاد شهيد كه در زمانها و مكانهاي مختلف ايراد شده اند و وجه مشترك همه آنها اين است كه موضوع آنها مسائل معنوي و مربوط به خود سازي و تزكيه نفس است. اگر چه درخلال سخنرانيها گاه به مسائل اجتماعي نيز اشاره شده است. دراين چاپ دو سخنراني يعني دو گفتار اول از چهار گفتار فصل سوم (عبادت و دعا)اضافه شد و با توجه به فهرست مشروح اول كتاب و فهرستهاي مختلف در پايان كتاب جهت استفاده اهل تحقيق حجم كتاب افزوده شده است. قبلاً اين كتاب تحت عنوان گفتارهاي معنوي منتشر مي شد. مطالب كتاب در هشت فصل مرتب شده است.

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آشنايي با قرآن (3)

 

68.jpg

 

 

اين كتاب مشتمل بر چهارده جلسه درس با برخي موضوعات به شرح ذيل مي باشد: 1-معني شكر، خيانت به اجتماع، تقوا و گشايش در كار و روشن بيني 2-اثر تقوا در دنيا، اثر اخروي تقوا، امداد الهي درهجرت رسول اكرم، معني مكر 3-نقاشي روحيه ها، انواع عذاب 4-ايمان، انفاق، اثر امتحان الهي، فسفه جهاد در اسلام 5-موارد اختلاف شيعه و اهل تسنن، خمس 6-انفاق چيست؟ 7-آداب جهاد 8-تبديل جلال معنوي به شوكت مادي توسط خلفاي اسلامي 9-چرا به «مردن» مي گوييم «وفات» ، مسأله روح، عالم برزخ 10-آيات محكم و متشابه، منطق جبر و تفويض، شاهدي از دعاي كميل 11-شرافت انساني، فلسفه مجازات مجرم، لزوم تهيه نيرو 12-مسأله صلح، همكاري و همدلي، داستان مرحوم فيض و مرد زاهد 13-ولاء مثبت و منفي، مهاجرين، انصار، كفار، مسأله هجرت، عقد اخوت 14-چرا سوره برائت فاقد بسم الله است؟ آزادي عقيده، فرق علم و عقيده

 

آشنايي با قرآن (7)

63.jpg

 

 

در اين كتاب، به تناسب آيات، برخي موضوعات اجتماعي سياسي مانند نماز جمعه و مسأله نفاق مورد بحث قرار گرفته است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

آشنايي با قرآن (8) (تفسير سوره هاي طلاق، تحريم، ملك و قلم)

 

62.jpg

 

 

برخي از اهم مطالب كتاب به شرح ذيل مي باشد: افراط مسيحيت كاتوليكي در مسأله طلاق، تقوا و خروج از مشكلات، شكستن مزرهاي الهي به زيان خود انسان است، مسأله هفت آسمان و هفت زمين، توضيحات تاريخ و حديث، مسئوليت نسبت به خاندان خود، جهاد با منافقين، معني ملك، نظام خلقت، معني خوف خدا، انكار الهي، اصل التفات، معني «ن»، دو نوع تصالح و تساهل، داستان باغداران، قياس كردن وضع آخرت با وضع دنيا، مستي نعمت.

 

 

آشنايي با قرآن (5) (تفسير سوره هاي زخرف، دخان، جاشيه، فتح، قمر)

 

65.jpg

 

 

اهم برخي مطالب كتاب به شرح ذيل مي باشد: تعصب قبيله اي، معيار دوستيها، معناي خليل، تعبير«ارث» در قرآن، حقيقت، غذاي روح انسان، برهان قرآن در مسأله فرزند نداشتن خدا، شفاعت مثبت، تعبير «فرق» در قرآن، انواع تربيت، كلمه «لعب»، درخت «طوبي» درخت «زقوم»، تنزيل قرآن، اصرار برگناه كبيره، پيغمبر(ص) شاهد است، معناي«بيعت»، آهنگ آيات، عوامل بقاي قرآن، ارتباط بين خوبي و بدي اعمال با حوادث عالم، تفاوت تفأل با تطهير.

 

 

آشنايي با قرآن (4) تفسير سوره نور

66.jpg

 

 

اين كتاب مشتمل بر سيزده جلسه تفسير سوره نور توسط استاد شهيد مي باشد كه اهم برخي مطالب آن به شرح ذيل است: عفاف از نظر قرآن، مسأله اذان، پوشش، آيه نور، اصل هدايت، تفاوت منطق عرفاني قرآن با برخي عرفانها، سرنوشت عمل كافر، تسبيح و تحميد موجودات، معني توحيد، تمثيل مولوي، نظريه تبدل انواع.

 

آشنايي با قرآن(6)

64.jpg

 

برخي مطالب اين كتاب بدين شرح است: معني «رحمن» و «رحيم»، تعليم قرآن، نعمت «بيان» سجده گياه و درخت، حديث «سلسلة الذهب» خلقت زمين براي مردم، خلقت «انسان» و «جن» ، معناي كلمه «سلطان» واژه «ناحيه»، ترس از مقام پروردگار، توصيف اهل بهشت. معناي كلمه «وقوع» ، زلزلة قيامت، تعريف «سابقين»، جايز بودن تدبر در معني آيات نعمتهاي اصحاب اليمين راه پيغمبر يكي است، رهبانيت، بدعت در مسيحيت، روشنايي قلب، ايثار «انصار» تقوا يا خود نگهداري، ضمير «هو» دربارة خداوند، اسماء الهي، تكبر بالحق، فرق اساسي اسلام با مسيحيت در موضوع ايمان و رابطه انسانها با يگديگر، فرصت طلبي دشمنان كلمه «اسوه» ازدواج ابتدايي مسلمان با غير مسلمان، مهر، علل آزمايش ايمان زنان، بيعت زنان و شرايط آن، مسأله و لاء كفار، خصوصاً يهود.

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسلام و مقتضيات زمان جلد اول

 

50.jpg

 

 

كتاب حاضر مشتمل بر بيست و شش سخنراني از متفكر شهيد، تحت عنوان «اسلام و مقتضيات زمان» و نيز نوشته كوتاهي به قلم ايشان در همين موضوع «به عنوان مقدمه» مي باشد. اين كتاب حاوي بخشهايي جالب و دلكش در موضوع خود بوده و حلال مسائل مبتلابه زيادي در باب «اسلام و مقتضيات زمان» مي باشد. خصوصاً با توجه به موقعيت زماني حاضر كه به يمن انقلاب شكوهمند اسلامي، حكومت به صالحان رسيده و در پي اجراي احكام مي باشيم و طبعاً اين سوال پيش مي آيد كه آيا با توجه به تغييرات و تحولات زمان، اسلام كه در چهارده قرن پيش نازل شده مي تواند پاسخگوي مشكلات اين زمان و هر زمان ديگري باشد؟ اين كتاب پاسخگوي اينگونه سوالات است. ناگفته نماند كه استاد شهيد بحثهايي در همين زمينه در سال 1351 ايراد نموده اند. اين بحثها به همراه دو بحث ديگر و نيز نوشته هايي از استاد در اين باب، جلد دوم اين كتاب را تشكيل مي دهد.

 

اسلام و مقتضيات زمان جلد دوم

 

49.jpg

 

 

اين كتاب مشتمل بر نه گفتار است كه از مباحث طرح شده در «انجمن اسلامي پزشكان» در موضوع مذكور درسال 1351 هجري شمسي، كه حالت مباحثه داشته است، تشكيل يافته. مباحث اين كتاب- خصوصاً نيمة اول آن كه در چگونگي انطباق قوانين اسلام با شرايط مختلف زماني مي باشد- تاحد زيادي ديد فقهي استاد شهيد را در اين خصوص و به ويژه هماهنگي آن با نظرات امام خميني(ره) در باب اختيارات وسيع حاكم شرعي يا ولي فقيه را آشكار مي سازد به شرح ذيل مي باشد. 1-طرح اشكال و پاسخ اجمالي 2-مقام عقل در استنباط احكام اسلامي 3-آيا اجتهاد نسبي است؟ 4-جبر تاريخ از دو ديدگاه 5-نيروي محرك تاريخ چيست؟ 6-نظريه جبر اقتصادي تاريخ و بررسي آن(1) 7-نظريه جبر اقتصادي تاريخ و بررسي آن(2) 8-جامعه و تاريخ از نظر قرآن

 

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اخلاق جنسي در اسلام و جهان غرب

 

04.jpg

 

اين كتاب از پنج قسمت تشكيل يافته است. 1-علاقه جنسي يا گناه ذاتي در جهان قديم 2-اخلاق جنسي اخلاق جنسي و عقايد متلكرين جديد،عقيده ويل دورانت، عقيده برتواندراسل، نظريات طرفداران اخلاق نوين جنسي، آزادي، اصل لزوم پرورش استعدادهاي طبيعي، آيا اخلاق اسلامي با رشد طبيعي استعدادها مباين است؟ سببهاي طغيان و سركشي قواي نفساني، كشتن نفس يعني چه؟ 3-آشفتگي غرائز و ميلها 4-انضباط جنسي، غريزه عشق 5-عشق و عفت

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پيرامون جمهوري اسلامي

 

54.jpg

 

 

اين كتاب مشتمل بر شش بخش است كه با يك شعر و نوشته از استاد شهيد درباره امام آغاز شده است: بخش اول: مصاحبه با استاد شهيد دو هفته قبل از شهادت بخش دوم: وظائف حوزه هاي علميه وظائف اصلي، وظائف فعلي بخش سوم: زنان و انقلاب اسلامي نقش بانوان در تاريخ معاصر ايران، نقش زن در جمهوري اسلامي بخش چهارم: اهداف روحانيت در مبارزات بخش پنجم: آزادي عقيده جلسه اول: فرق و عقيده و اشتباه اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين باب جلسه دوم: اسلام و آزادي تفكر بخش ششم: يادداشتها اسلام و انقلاب، اقسام انقلاب، انقلاب اسلامي يا اسلام انقلابي؟، انقلاب حقيقي، مسائل حكومت، تعريف حكومت، لزوم و ضرورت حكومت، حق حاكميت

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پيرامون انقلاب اسلامي

54.jpg

 

اين كتاب مجموعه گزيده اي از يادداشتها، سخنرانيها و مصاحبه هاي استاد شهيد«پيرامون انقلاب اسلامي» كه در قالب پنج سخنراني به شرح ذيل تنظيم شده است: سخنراني در دانشكدة الهيات با موضوع: «آزادي تفكر و عقيده» سخنراني در مسجدالاجواد با موضوع: «ماهيت و عوامل انقلاب اسلامي» مصاحبه در سيماي جمهوري اسلامي: «پيرامون جمهوري اسلامي» مصاحبه دكتر سروش با استاد شهيد: «پيرامون جمهوي اسلامي» سخنراني در مسجد فرشته با موضوعات: عدالت اجتماعي، استقلال و آزادي، معنويت در انقلاب اسلامي و روحانيت و انقلاب اسلامي.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پاسخهاي استاد به نقدهايي بر: كتاب مسأله حجاب

 

18.jpg

 

 

كتاب حاضر مشتمل است بر نقد هاي يكي از فضلا بر كتاب «مسأله حجاب» و پاسخهاي استاد به آن نقدها. در سال 1349 ه.ش يكي از فضلا نظرات انتقادي خود را در اختيار استاد شهيد مي گذارد و استاد نيز پاسخهاي خود را در ذيل آن مي نگارد. مطالعه اين كتاب علاوه بر اينكه روش فقهي استاد را تا حدي آشكار مي سازد، مبارزه استاد با تز استعماري «اسلام منهاي روحانيت» و جمود و تحجر ، نشان مي دهد و اين نيست مگر ناشي از چند بعدي بودن شخصيت آن استاد شهيد.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پيامبر امي

 

17.jpg

 

 

اين كتاب در اصل مقاله اي بوده است به قلم متفكر شهيد استاد مطهري كه در سال 1347 هجري شمسي در كتاب «محمد(ص) خاتم پيامبران» به چاپ رسيد و پس از آن از زمان حيات استاد نيز به صورت رساله اي كوچك منتشر گرديد كه شامل 7 گفتار مي شود: 1-رسول درس ناخوانده 2-دوره ماقبل رسالت 3-دبيران پيغمبر 4-جريان حديبيه 5-ادعاي عجيب 6-اتهام مخالفان 7-نتيجه لازم به ذكر است اين مقاله در كتاب «شش مقاله» استاد مطهري نيز آورده شده است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

پانزده گفتار

19.jpg

 

اين كتاب مجموعه اي مشتمل بر پازده سخنراني استاد در زمانها و مكانهاي مختلف است كه براي اولين بار انتشار يافته. 1-اسلام و نيازهاي جهان امروز: اصل نياز، نفاق بزرگترين پديده عصرما... ريشه رويگرداني از دين در اعصار اخير... سه ركن قانون احتياج 2-قوانين اسلام در مقايسه با توسعه و تحول دنياي جديد 3-غدير و خطري كه مسلمين را از داخل تهديد مي كرد 4-نهضت آزاديبخش (1) 5-نهضت آزاديبخش (2) 6-مسئله نفاق(1) 7-مسئله نفاق(2) 8-دفاع از 13 : ريشه فكر نحوست13 – دو حديث- اشتباه برخي علما 9-لزوم تعظيم شعائر اسلامي(1) 10-لزوم تعظيم شعار اسلامي(2) 11-جستجوي حقيقت: شك مقدس- شك غير مقدس- وسوسه در اصول دين ، بحران در افكار و عقايد مذهبي جوان، وظيفه دشوار رهبران ديني 12-روبط بين الملل اسلامي 13-نجات و آزادي بشر 14-نقش دين در تحولات تاريخي 15-نقش حادثه كربلا در تحول تاريخ اسلامي

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

توحيد

10.jpg

 

اين كتاب مجموعه هفده جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامي پزشكان درباره «توحيد» مي باشد در مقدمه كتاب «طرح مسأله» صورت گرفته است و از دو بخش «راههاي اثبات وجود خدا» و «پاسخ به شهادت» به شرح ذيل تشكيل يافته است. راه فطرت، راههاي علمي و شبه فلسفي، راههاي عقلاني و فلسفي پاسخ به شبهات 1-توحيد و تكامل 2-توحيد و مسأله شرور

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جهاد

41.jpg

 

اين كتاب حاصل چهار جلسه سخنراني استاد شهيد كه در سال 1350 در مسجد الجواد ايراد شده است كه به شرح ذيل مي باشد. 1-جنگ با اهل كتاب: جنگ با اهل كتاب مطلق است يا مقيد؟ آيا با همه اهل كتاب مي توان جنگيد؟ تفاوت ميان شرك و غيرشرك... ، جنگ يا تجاوز؟... اسلام وصلح؟ ...،مسلمين در مكه 2-دفاع يا تجاوز: انتقاد مسيحيت بر اسلام... آيات مطلق درباره جهاد... جنگهاي صدر اسلام، لااكراه في الدين، صلح و سازش. 3-ماهيت جهاد دفاع است: انواع دفاع...، مقدسترين دفاعها...، جنگ براي رفع مانع از ايمان و توحيد، آزادي فكر يا آزادي عقيده. 4-نتيجه: آيا آيات جهد ناسخ و منسوخند؟ ... دفاع از ارزشهاي انساني... جزيه

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جاذبه و دافعه علي عليه السلام

 

37.jpg

 

 

اين كتاب با مقدمه اي درباره قانون جذب و دفع «معناي حقيقي محبت» و «علي شخصيت دو نيرويي» شروع و در يك بخش از «نيروي جاذبه علي(ع)» و محبت ايشان و رمز جاذبه ايشان و در بخش ديگر از «نيروي دافعه علي عليه السلام»نسبت به دشمنان و مسأله خوارج به تفضيل سخن رفته است.

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...