رفتن به مطلب
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید ×
انجمن های دانش افزایی چرخک
لطفا جهت استفاده از تمام مطالب ثبت نام کنید

**|| اخبار کنکورها در این تاپیک ||**


ارسال های توصیه شده

[h=2]

جزئیات برگزاری آزمون های ارشد و دکتری پردیس

 

 

آزمون نيمه متمركز مقطع دكتري و آزمون متمركز مقطع كارشناسي ارشد در پرديس هاي خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي سال 93 صبح روز جمعه 21 شهریورماه برگزار می شود و کارت شرکت در آزمون از 18 شهریور بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.

آزمون نيمه متمركز پذيرش دوره پرديس هاي خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در آزمون دكتري سال 93 در صبح روز جمعه 21 شهریورماه در 31 مركز استان برگزار مي شود.

فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 8:00 صبح آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان رأس ساعت 7:30 صبح بسته خواهد شد. لینک مربوط به کارت شرکت در آزمون و برگه راهنما از روز سه شنبه 18 شهریورماه روي سايت اطلاعرساني سازمان سنجش به نشانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار ميگيرد و متقاضيان ميتوانند با وارد كردن اطلاعات شناسنامهاي (نام، نامخانوادگي، شماره ملي، سال تولد و ...) و يا اطلاعات ثبتنامي (شماره پرونده و كد رهگيري و ...) خود نسبت به مشاهده و تهيه پرينت كارت شركت در آزمون اقدام کنند.

داوطلبان متقاضي شركت در این آزمون مي توانند از 19 تا 21 شهریورماه نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامي و هم چنين كد رشته محلهاي انتخابي خود اقدام کنند.

فهرست رشته محل های جدید علاوه بر رشته محلهاي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام در 17 شهریور ماه براي اطلاع داوطلبان منتشر خواهد شد كه داوطلبان مي توانند در صورت علاقمندي نسبت به انتخاب آنها در قسمت ويرايش اطلاعات اقدام کنند.

اعلام كد رشته محلهاي بدون آزمون پرديس هاي خودگردان مقطع دكتری 93

 

بر اساس اعلام سازمان سنجش در برخي از كدرشته هاي امتحاني مقطع دکتری ذکر شده در جدول زیر مشخص و درج شده است به دليل به حدنصاب نرسيدن داوطلبان ثبت نام كننده در اين مرحله آزمون به عمل نخواهد آمد اين داوطلبان با توجه به رشته محلهاي انتخابي براي مصاحبه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي معرفي خواهند شد.

 

اين دسته از داوطلبان مي توانند در تاریخ 19 تا 21 شهریورماه با مراجعه به سايت سازمان سنجش اطلاعات ثبت نامي خود را مشاهده کرده و درصورت نياز نسبت به ويرايش اطلاعات و رشته محلهاي انتخابي خود اقدام کنند.

 

[TABLE=width: 580, align: center]

[TR]

[TD=width: 678, colspan: 6]

كد رشته محلهاي آزمون پرديس هاي خودگردان مقطع دكتري 93- بدون آزمون

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] رديف

[/TD]

[TD=width: 51] كدرشته

[/TD]

[TD=width: 226] نام رشته امتحاني

[/TD]

[TD=width: 47] رديف

[/TD]

[TD=width: 65] كد رشته

[/TD]

[TD=width: 243] نام رشته امتحاني

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 1

[/TD]

[TD=width: 51] 2105

[/TD]

[TD=width: 226] علوم جغرافيايي /5

[/TD]

[TD=width: 47] 25

[/TD]

[TD=width: 65] 2370

[/TD]

[TD=width: 243] مهندسي نساجي /1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 2

[/TD]

[TD=width: 51] 2107

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه علوم تاريخي /1

[/TD]

[TD=width: 47] 26

[/TD]

[TD=width: 65] 2404

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 3

[/TD]

[TD=width: 51] 2134

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه باستانشناسي

[/TD]

[TD=width: 47] 27

[/TD]

[TD=width: 65] 2406

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه علوم باغباني و فضاي سبز/1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 4

[/TD]

[TD=width: 51] 2143

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه كلام

[/TD]

[TD=width: 47] 28

[/TD]

[TD=width: 65] 2407

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه علوم باغباني و فضاي سبز/2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 5

[/TD]

[TD=width: 51] 2147

[/TD]

[TD=width: 226] اقتصادنفت وگاز

[/TD]

[TD=width: 47] 29

[/TD]

[TD=width: 65] 2413

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه علوم و صنايع غذايي /2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 6

[/TD]

[TD=width: 51] 2155

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه تربيت بدني /4

[/TD]

[TD=width: 47] 30

[/TD]

[TD=width: 65] 2414

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه علوم و صنايع غذايي /3

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 7

[/TD]

[TD=width: 51] 2201

[/TD]

[TD=width: 226] زمين شناسي /1

[/TD]

[TD=width: 47] 31

[/TD]

[TD=width: 65] 2423

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه علوم خاك /4

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 8

[/TD]

[TD=width: 51] 2203

[/TD]

[TD=width: 226] زمين شناسي /3

[/TD]

[TD=width: 47] 32

[/TD]

[TD=width: 65] 2428

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه علوم و مهندسي اب /2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 9

[/TD]

[TD=width: 51] 2208

[/TD]

[TD=width: 226] زمين شناسي /7

[/TD]

[TD=width: 47] 33

[/TD]

[TD=width: 65] 2438

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه ترويج و آموزش كشاورزي و توسعه روستايي /2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 10

[/TD]

[TD=width: 51] 2210

[/TD]

[TD=width: 226] زمين شناسي /9

[/TD]

[TD=width: 47] 34

[/TD]

[TD=width: 65] 2440

[/TD]

[TD=width: 243] بيماري شناسي گياهي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 11

[/TD]

[TD=width: 51] 2214

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه شيمي /4

[/TD]

[TD=width: 47] 35

[/TD]

[TD=width: 65] 2441

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه علوم جنگل /1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 12

[/TD]

[TD=width: 51] 2219

[/TD]

[TD=width: 226] هواشناسي

[/TD]

[TD=width: 47] 36

[/TD]

[TD=width: 65] 2443

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه علوم جنگل /2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 13

[/TD]

[TD=width: 51] 2224

[/TD]

[TD=width: 226] علوم جانوري /2

[/TD]

[TD=width: 47] 37

[/TD]

[TD=width: 65] 2447

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه شيلات /2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 14

[/TD]

[TD=width: 51] 2235

[/TD]

[TD=width: 226] فيزيك دريا

[/TD]

[TD=width: 47] 38

[/TD]

[TD=width: 65] 2448

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه مرتع داري و آبخيزداري و بيابان زدايي /1

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 15

[/TD]

[TD=width: 51] 2236

[/TD]

[TD=width: 226] زيست شناسي دريا

[/TD]

[TD=width: 47] 39

[/TD]

[TD=width: 65] 2449

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه مرتع داري و آبخيزداري و بيابان زدايي /2

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 16

[/TD]

[TD=width: 51] 2239

[/TD]

[TD=width: 226] فوتونيك

[/TD]

[TD=width: 47] 40

[/TD]

[TD=width: 65] 2450

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه مرتع داري و آبخيزداري و بيابان زدايي /3

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 17

[/TD]

[TD=width: 51] 2244

[/TD]

[TD=width: 226] نانوشيمي

[/TD]

[TD=width: 47] 41

[/TD]

[TD=width: 65] 2701

[/TD]

[TD=width: 243] جراحي دامپزشكي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 18

[/TD]

[TD=width: 51] 2246

[/TD]

[TD=width: 226] بيوانفورماتيك

[/TD]

[TD=width: 47] 42

[/TD]

[TD=width: 65] 2707

[/TD]

[TD=width: 243] پاتولوژي دامپزشكي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 19

[/TD]

[TD=width: 51] 2328

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه مهندسي مكانيك /8

[/TD]

[TD=width: 47] 43

[/TD]

[TD=width: 65] 2708

[/TD]

[TD=width: 243] بهداشت و بيماري هاي طيور

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 20

[/TD]

[TD=width: 51] 2330

[/TD]

[TD=width: 226] مهندسي دريا

[/TD]

[TD=width: 47] 44

[/TD]

[TD=width: 65] 2709

[/TD]

[TD=width: 243] بيوشيمي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 21

[/TD]

[TD=width: 51] 2331

[/TD]

[TD=width: 226] مهندسي هوا-فضا/1

[/TD]

[TD=width: 47] 45

[/TD]

[TD=width: 65] 2711

[/TD]

[TD=width: 243] بهداشت موادغذايي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 22

[/TD]

[TD=width: 51] 2335

[/TD]

[TD=width: 226] مهندسي معدن /1

[/TD]

[TD=width: 47] 46

[/TD]

[TD=width: 65] 2719

[/TD]

[TD=width: 243] زيست فناوري /بيوتكنولوژي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 23

[/TD]

[TD=width: 51] 2339

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه مهندسي پليمر/1

[/TD]

[TD=width: 47] 47

[/TD]

[TD=width: 65] 2722

[/TD]

[TD=width: 243] فارماكولوژي دامپزشكي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 24

[/TD]

[TD=width: 51] 2366

[/TD]

[TD=width: 226] مهندسي هسته اي /2

[/TD]

[TD=width: 47] 48

[/TD]

[TD=width: 65] 2725

[/TD]

[TD=width: 243] بافت شناسي مقايسه اي دامپزشكي

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

جزئیات آزمون متمركز پذيرش دانشجو در دوره هاي مجازي و پرديس هاي خودگردان در مقطع كارشناسي ارشد سال 93

 

آزمون متمركز پذيرش دانشجو در دوره هاي مجازي و پرديس هاي خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در مقطع كارشناسي ارشد سال 93 صبح روز جمعه 21 شهریورماه در 31 مرکز استان برگزار می شود.

فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 8:00 صبح آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان رأس ساعت 7:30 صبح بسته خواهد شد. لینک مربوط به کارت شرکت در آزمون و برگه راهنما از روز سه شنبه 18 شهریورماه روي سايت اطلاعرساني سازمان سنجش به نشانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار ميگيرد و متقاضيان ميتوانند با وارد كردن اطلاعات شناسنامهاي (نام، نامخانوادگي، شماره ملي، سال تولد و ...) و يا اطلاعات ثبتنامي (شماره پرونده و كد رهگيري و ...) خود نسبت به مشاهده و تهيه پرينت كارت شركت در آزمون اقدام کنند.

داوطلبان متقاضي شركت در این آزمون مي توانند از 19 تا 21 شهریورماه نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامي و هم چنين كد رشته محلهاي انتخابي خود اقدام کنند.

فهرست رشته محل های جدید علاوه بر رشته محلهاي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام در 17 شهریور ماه براي اطلاع داوطلبان منتشر خواهد شد كه داوطلبان مي توانند در صورت علاقمندي نسبت به انتخاب آنها در قسمت ويرايش اطلاعات اقدام کنند.

اعلام كد رشته محلهاي بدون آزمون پرديس هاي خودگردان مقطع کارشناسی ارشد 93

 

بر اساس اعلام سازمان سنجش در برخي از كدرشته هاي امتحاني مقطع دکتری ذکر شده در جدول زیر مشخص و درج شده است به دليل به حدنصاب نرسيدن داوطلبان ثبت نام كننده در اين مرحله آزمون به عمل نخواهد آمد اين داوطلبان با توجه به رشته محلهاي انتخابي براي مصاحبه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي معرفي خواهند شد.

اين دسته از داوطلبان مي توانند در تاریخ 19 تا 21 شهریورماه با مراجعه به سايت سازمان سنجش اطلاعات ثبت نامي خود را مشاهده کرده و درصورت نياز نسبت به ويرايش اطلاعات و رشته محلهاي انتخابي خود اقدام کنند.

[TABLE=width: 625, align: center]

[TR]

[TD=width: 678, colspan: 6]

كد رشته محلهاي آزمون پرديسهاي خودگردان مقطع كارشناسي ارشد 93- بدون آزمون

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47]

رديف

[/TD]

[TD=width: 51]

كدرشته

[/TD]

[TD=width: 226]

نام رشته امتحاني

[/TD]

[TD=width: 47]

رديف

[/TD]

[TD=width: 65]

كد رشته

[/TD]

[TD=width: 243]

نام رشته امتحاني

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 1

[/TD]

[TD=width: 51] 1103

[/TD]

[TD=width: 226] سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي

[/TD]

[TD=width: 47] 35

[/TD]

[TD=width: 65] 1288

[/TD]

[TD=width: 243] مديريت نساجي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 2

[/TD]

[TD=width: 51] 1104

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه زبان عربي

[/TD]

[TD=width: 47] 36

[/TD]

[TD=width: 65] 1294

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه ايمني صنعتي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 3

[/TD]

[TD=width: 51] 1108

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه علوم اجتماعي

[/TD]

[TD=width: 47] 37

[/TD]

[TD=width: 65] 1301

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه مهندسي منابع طبيعي مرتع و ابخيزداري

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 4

[/TD]

[TD=width: 51] 1109

[/TD]

[TD=width: 226] فرهنگ وزبان هاي باستاني

[/TD]

[TD=width: 47] 38

[/TD]

[TD=width: 65] 1302

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه مهندسي كشاورزي اب

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 5

[/TD]

[TD=width: 51] 1110

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه زبان شناسي

[/TD]

[TD=width: 47] 39

[/TD]

[TD=width: 65] 1303

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه مهندسي كشاورزي زراعت و اصلاح نباتات

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 6

[/TD]

[TD=width: 51] 1113

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /3

[/TD]

[TD=width: 47] 40

[/TD]

[TD=width: 65] 1304

[/TD]

[TD=width: 243] مهندسي كشاورزي- اقتصادكشاورزي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 7

[/TD]

[TD=width: 51] 1114

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه الهيات ومعارف اسلامي /4

[/TD]

[TD=width: 47] 41

[/TD]

[TD=width: 65] 1305

[/TD]

[TD=width: 243] مهندسي كشاورزي -علوم باغباني

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 8

[/TD]

[TD=width: 51] 1116

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه فلسفه

[/TD]

[TD=width: 47] 42

[/TD]

[TD=width: 65] 1306

[/TD]

[TD=width: 243] مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 9

[/TD]

[TD=width: 51] 1120

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه زبان فرانسه

[/TD]

[TD=width: 47] 43

[/TD]

[TD=width: 65] 1307

[/TD]

[TD=width: 243] مهندسي منابع طبيعي -جنگلداري

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 10

[/TD]

[TD=width: 51] 1123

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه علوم تربيتي /3

[/TD]

[TD=width: 47] 44

[/TD]

[TD=width: 65] 1308

[/TD]

[TD=width: 243] مهندسي كشاورزي -علوم خاك

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 11

[/TD]

[TD=width: 51] 1125

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه مديريت جهانگردي

[/TD]

[TD=width: 47] 45

[/TD]

[TD=width: 65] 1309

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه مهندسي كشاورزي دام وطيور

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 12

[/TD]

[TD=width: 51] 1132

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه باستان شناسي

[/TD]

[TD=width: 47] 46

[/TD]

[TD=width: 65] 1310

[/TD]

[TD=width: 243] مهندسي توليدات گياهي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 13

[/TD]

[TD=width: 51] 1140

[/TD]

[TD=width: 226] پژوهش علوم اجتماعي

[/TD]

[TD=width: 47] 47

[/TD]

[TD=width: 65] 1311

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه مهندسي منابع طبيعي شيلات

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 14

[/TD]

[TD=width: 51] 1201

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه علوم زمين

[/TD]

[TD=width: 47] 48

[/TD]

[TD=width: 65] 1312

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه مهندسي منابع طبيعي چوب

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 15

[/TD]

[TD=width: 51] 1202

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه ژئوفيزيك وهواشناسي

[/TD]

[TD=width: 47] 49

[/TD]

[TD=width: 65] 1313

[/TD]

[TD=width: 243] مهندسي كشاورزي -علوم ومهندسي صنايع غذايي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 16

[/TD]

[TD=width: 51] 1204

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه فيزيك

[/TD]

[TD=width: 47] 50

[/TD]

[TD=width: 65] 1314

[/TD]

[TD=width: 243] مهندسي كشاورزي -حشره شناسي كشاورزي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 17

[/TD]

[TD=width: 51] 1205

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه فوتونيك

[/TD]

[TD=width: 47] 51

[/TD]

[TD=width: 65] 1315

[/TD]

[TD=width: 243] مهندسي كشاورزي -بيماري شناسي گياهي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 18

[/TD]

[TD=width: 51] 1207

[/TD]

[TD=width: 226] امار و كاربردها

[/TD]

[TD=width: 47] 52

[/TD]

[TD=width: 65] 1317

[/TD]

[TD=width: 243] مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 19

[/TD]

[TD=width: 51] 1209

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه علوم كامپيوتر

[/TD]

[TD=width: 47] 53

[/TD]

[TD=width: 65] 1319

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه مهندسي مكانيك بيوسيستم

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 20

[/TD]

[TD=width: 51] 1213

[/TD]

[TD=width: 226] زيست شناسي -علوم گياهي

[/TD]

[TD=width: 47] 54

[/TD]

[TD=width: 65] 1321

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه مهندسي منابع طبيعي مديريت وهمزيستي بابيابان

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 21

[/TD]

[TD=width: 51] 1214

[/TD]

[TD=width: 226] زيست شناسي -علوم جانوري

[/TD]

[TD=width: 47] 55

[/TD]

[TD=width: 65] 1322

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 22

[/TD]

[TD=width: 51] 1215

[/TD]

[TD=width: 226] محيط زيست دريا

[/TD]

[TD=width: 47] 56

[/TD]

[TD=width: 65] 1323

[/TD]

[TD=width: 243] مهندسي منابع طبيعي -بيابان زدايي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 23

[/TD]

[TD=width: 51] 1216

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه زيست شناسي دريا

[/TD]

[TD=width: 47] 57

[/TD]

[TD=width: 65] 1324

[/TD]

[TD=width: 243] مهندسي كشاورزي -بيوتكنولوژي در كشاورزي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 24

[/TD]

[TD=width: 51] 1217

[/TD]

[TD=width: 226] علوم دريايي واقيانوسي /فيزيك دريا/

[/TD]

[TD=width: 47] 58

[/TD]

[TD=width: 65] 1325

[/TD]

[TD=width: 243] مهندسي كشاورزي -توسعه روستايي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 25

 

[/TD]

[TD=width: 51] 1255

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه مهندسي پليمر

[/TD]

[TD=width: 47] 59

[/TD]

[TD=width: 65] 1326

[/TD]

[TD=width: 243] مهندسي كشاورزي -شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 26

[/TD]

[TD=width: 51] 1262

[/TD]

[TD=width: 226] مديريت درسوانح طبيعي

[/TD]

[TD=width: 47] 60

[/TD]

[TD=width: 65] 1327

[/TD]

[TD=width: 243] مديريت كشاورزي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 27

[/TD]

[TD=width: 51] 1263

[/TD]

[TD=width: 226] مهندسي نقشه برداري

[/TD]

[TD=width: 47] 61

[/TD]

[TD=width: 65] 1360

[/TD]

[TD=width: 243] مجموعه هنرهاي موسيقي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 28

[/TD]

[TD=width: 51] 1266

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه دريانوردي

[/TD]

[TD=width: 47] 62

[/TD]

[TD=width: 65] 1362

[/TD]

[TD=width: 243] طراحي صنعتي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 29

[/TD]

[TD=width: 51] 1268

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه مهندسي معدن

[/TD]

[TD=width: 47] 63

[/TD]

[TD=width: 65] 1501

[/TD]

[TD=width: 243] انگل شناسي دامپزشكي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 30

[/TD]

[TD=width: 51] 1273

[/TD]

[TD=width: 226] نانوفناوري -نانومواد

[/TD]

[TD=width: 47] 64

[/TD]

[TD=width: 65] 1502

[/TD]

[TD=width: 243] فيزيولوژي دامپزشكي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 31

[/TD]

[TD=width: 51] 1279

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه مهندسي هوافضا

[/TD]

[TD=width: 47] 65

[/TD]

[TD=width: 65] 1504

[/TD]

[TD=width: 243] بافت شناسي دامپزشكي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 32

[/TD]

[TD=width: 51] 1285

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه بيوتكنولوژي وداروسازي

[/TD]

[TD=width: 47] 66

[/TD]

[TD=width: 65] 1505

[/TD]

[TD=width: 243] باكتري شناسي دامپزشكي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 33

[/TD]

[TD=width: 51] 1286

[/TD]

[TD=width: 226] مجموعه مهندسي پليمر-صنايع رنگ

[/TD]

[TD=width: 47] 67

[/TD]

[TD=width: 65] 1507

[/TD]

[TD=width: 243] بهداشت و كنترل كيفي موادغذايي

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 47] 34

[/TD]

[TD=width: 51] 1287

[/TD]

[TD=width: 226] مهندسي طراحي محيطزيست

[/TD]

[TD=width: 47] 68

[/TD]

[TD=width: 65] 1509

[/TD]

[TD=width: 243] بيوشيمي باليني

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

 

 

[/h]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=2]

بررسی صلاحیت گزینه های ریاست دانشگاههای آزاد و پزشکی

 

 

 

بررسی صلاحیت سرپرستان دانشگاههای آزاد و علوم پزشکی در دستور جلسه فردای شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار دارد این جلسه با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.

 

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی فردا سه شنبه با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.

 

پیش از این اعلام شد که این هفته صلاحیت برخی از سرپرستان دانشگاههای وزارت علوم در دستور کار قرار دارد اما این موضوع از دستور جلسه صحن شورا خارج شده است.

 

بر اساس پیگیری های خبرنگار مهر از شورای عالی انقلاب فرهنگی، فردا در این جلسه صلاحیت برخی روسای واحدهای دانشگاه آزاد و سرپرستان دانشگاههای علوم پزشکی در دستور کار قرار دارد.

 

نجفی فردا به عنوان سرپرست وزارت علوم در این جلسه حاضر می شود.[/h]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=2]

کارنامه نهايي آزمون کارشناسي ارشد سال 93

 

 

کارنامه نهايي آزمون کارشناسي ارشد سال 93 منتشر شد و داوطلبان می توانند براي مشاهده کارنامه خود با استفاده از شماره داوطلبي، شماره پرونده و مشخصات فردي اقدام کنند.

121 هزار و 676 نفر در این دوره از آزمون به عنوان پذیرفته شدگان نهایی معرفی شدند.

 

در این دوره از آزمون کارشناسی ارشد 41 هزار و 528 نفر در دوره روزانه، 17 هزار و 657 نفر در دوره نوبت دوم (شبانه)، 504 نفر در دوره نیمه حضوری، 12 هزار و 868 نفر در پیام نور، 9 هزار و 79 نفر در دوره مجازی، 27 هزار و 552 نفر در موسسات غیر انتفاعی غیر دولتی و 12 هزار و 488 نفر در پردیس های خودگردان پذیرفته شده اند.

 

آزمون کارشناسی ارشد سال 93 با شرکت 950 هزار و 429 نفر در روزهای 23 و 24 و 25 بهمن برگزار شد.[/h]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

[h=2]

نتایج کنکور سراسری 93 فردا منتشر می شود

 

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از اعلام نتایج آزمون سراسری در صبح فردا خبر داد و گفت: اسامی 466 هزار و 888 نفر قبول شده نهایی فردا در سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

 

ابراهیم خدایی امروز در نشست خبری اعلام کرد که نتایج کنکور سراسری 93 در ساعت 8 صبح فردا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر و به اطلاع داوطلبان می رسد.

 

وی اظهار داشت: تعداد نهایی پذیرفته شدگان در این آزمون 466 هزار و 888 نفر است.

 

یک میلیون و 31 هزار و 322 نفر در کنکور سال 93 ثبت نام کردند که این تعداد برای پذیرش در دوره های روزانه نوبت دوم (شبانه)، نیمه حضوری، مجازی و بین الملل دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و همچنین برای کد رشته های تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور و موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی با هم به رقابت پرداختند.

 

آزمون سراسری سال 93 در روزهای پنجشنبه 5، جمعه 6 و شنبه 7 تیرماه در 364 شهرستان و 15 کشور خارجی برگزار شد.[/h]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

  • 2 هفته بعد...

[h=2]

نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه جامع 93

 

نتایج نهایی آزمون دوره مهندسی فناوری ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد

 

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشورگفت: فهرست اسامی 66 نفر از پذیرفتهشدگان نهایی آزمون دوره مهندسی فناوری ارشد و دوره کارشناسی حرفهای ارشد 93 دانشگاه جامع علمی کاربردی از ساعت 20 (چهارشنبه 26 شهریور) از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org اعلام میشود.

 

وی افزود: پذیرفتهشدگان باید براساس مفاد اطلاعیه که همراه فهرست اسامی آنان روی سایت قرار دارد با در دست داشتن مدارک لازم جهت ثبتنام در کدرشته محلهای پذیرفته شده در تاریخ دوشنبه 31 شهریور و سه شنبه اول مهرماه به موسسه آموزش عالی که در آن پذیرفته شدند مراجعه کنند.[/h]

لینک به دیدگاه
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...